การแสดงหรือซ่อนข้อมูลเกี่ยวกับรายการแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณพักตัวชี้ไว้เหนือรายการแผนภูมิ คุณสามารถเห็นชื่อและค่าของรายการในเคล็ดลับ

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ แผนภูมิ

  2. เมื่อต้องการเห็นชื่อของรายการแผนภูมิเมื่อคุณพักตัวชี้ไว้เหนือรายการแผนภูมิ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงชื่อ

    เมื่อต้องการเห็นค่าของตัวแสดงข้อมูลเมื่อคุณพักตัวชี้ไว้เหนือตัวแสดงข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงค่า

    เมื่อต้องการซ่อนเคล็ดลับทั้งหมด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งสองกล่อง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×