การแสดงหรือการซ่อนแถวในตารางเสริมแถวโดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อระบุตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นสำหรับตัวควบคุมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นบนฟอร์ม ถ้าเงื่อนไขที่ระบุเป็นจริงเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะถูกนำไปใช้

บทความนี้อธิบายวิธีใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อแสดงหรือซ่อนแถวในตารางเสริมแถวหรือส่วนการทำซ้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลในแถวตรงกับค่าของตัวควบคุมกล่องรายการแบบหล่นลงหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณมีตารางเสริมแถวซึ่งมีแถวของผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งในสามประเภท (A, B หรือ C) คุณก็สามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อระบุว่าจะแสดงแถวใด โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้ใช้เลือกบนฟอร์ม

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อทำให้ผู้ใช้เพื่อแสดง หรือซ่อนข้อมูลในฟอร์ม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตัวกรองที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะเป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์มากมายไปยังตัวกรองในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ในบทความนี้

ขั้นตอนที่ 1 คือ เพิ่มตัวควบคุม

ขั้นตอนที่ 2: ระบุการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ขั้นตอนที่ 3 คือ แสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 1 คือ เพิ่มตัวควบคุม

ถ้าต้องการให้กระบวนงานนี้เสร็จสมบูรณ์ แม่แบบฟอร์มของคุณจะต้องมีกล่องรายการและตารางเสริมแถว เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมเหล่านี้ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแม่แบบฟอร์ม คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกกล่องรายการและตารางเสริมแถว

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก กล่องรายการ แล้วคลิก ตารางเสริมแถว

 4. เมื่อคุณแทรกตารางเสริมแถว คุณจะได้รับคำเตือนให้ระบุจำนวนคอลัมน์ ให้คงค่าเริ่มต้น 3 เอาไว้ แล้วคลิก ตกลง

 5. เหนือกล่องรายการที่คุณแทรกบนแม่แบบฟอร์ม ให้พิมพ์ป้ายชื่อว่า กรองตามชนิด

 6. พิมพ์ป้ายชื่อคอลัมน์ในแถวแรกของตารางเกิดซ้ำ เพื่อให้คอลัมน์แรกอ่านผลิตภัณฑ์คอลัมน์สองอ่านชนิดและคอลัมน์สามอ่านราคา

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: ระบุการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

หลังจากที่คุณเพิ่มตัวควบคุมให้กับแม่แบบฟอร์มแล้ว คุณสามารถระบุการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เหมาะสมได้

 1. คลิกสองครั้งที่กล่องรายการ

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. ภายใต้ รายการในกล่องรายการ ให้คลิก เพิ่ม

 4. ในกล่อง ค่า ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มตัวเลือก ให้พิมพ์ A แล้วคลิก ตกลง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 4 เพื่อเพิ่มค่าสำหรับ B, C และ D

 6. ในรายการค่า ให้เลือก D แล้วคลิก ตั้งค่าเริ่มต้น

 7. เลือกตารางเสริมแถวบนแม่แบบฟอร์ม จากนั้นบนเมนู รูปแบบ ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 8. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก เพิ่ม

 9. ภายใต้ ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ในกล่องแรก ให้เลือกเขตข้อมูลที่สอดคล้องกับคอลัมน์ที่สองของตารางเสริมแถว

 10. ในกล่องที่สอง ให้คลิก ไม่เท่ากับ

 11. ในกล่องที่สาม ให้คลิก เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 12. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้เลือกเขตข้อมูลที่สอดคล้องกับกล่องรายการที่คุณแทรกบนแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: เงื่อนไขจะเปรียบเทียบสองค่าอยู่ตลอดเวลา

 13. ภายใต้ ให้ใช้การจัดรูปแบบนี้ ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนตัวควบคุมนี้

  หมายเหตุ: ขณะนี้เงื่อนไขนี้ระบุว่าถ้าเนื้อหาของคอลัมน์ที่สองของแถวในตารางเสริมแถวแตกต่างจากสิ่งที่เลือกในกล่องรายการ ก็ควรซ่อนแถวที่สอดคล้องกันไว้ในตารางเสริมแถวนั้น

 14. เมื่อต้องการส่งคืนแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก ตกลง สองครั้ง

 15. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมในคอลัมน์ที่สองของตารางเสริมแถว

 16. คลิกแท็บ ข้อมูล

 17. พิมพ์ D ในกล่อง ค่า

ด้านบนของหน้า

ขั้นที่ 3 การแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์ม

หลังจากที่คุณเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขให้กับแม่แบบฟอร์ม ขอแนะนำให้คุณทดสอบการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นทำงานได้อย่างถูกต้อง

 1. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น สิ่งที่เลือกในกล่องรายการคือ D คุณอาจต้องเลื่อนแถบเลื่อนในกล่องข้อความขึ้นเพื่อดูค่าอื่นๆ

 2. เมื่อต้องการเพิ่มแถวสองสามแถวให้กับตารางเสริมแถว ภายใต้ตารางเสริมแถว ให้คลิก แทรกรายการ หลายครั้ง

 3. สำหรับแต่ละแถวในคอลัมน์ที่สองของตารางเสริมแถว ให้แทนค่าเริ่มต้น D ด้วย A, B หรือ C

  หมายเหตุ: นิพจน์เป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

 4. เปลี่ยนสิ่งที่เลือกในกล่องรายการ แถวในตารางเสริมแถวจะปรากฏและหายไปเมื่อคุณเลือกตัวเลือกต่างๆ กันไป

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×