การแสดงหรือการซ่อนสูตร

การแสดงหรือการซ่อนสูตร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถควบคุมการแสดงสูตรโดยใช้วิธีต่อไปนี้:

กด CTRL + ' (เกรฟ)

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้ยังป้องกันไม่ให้เซลล์ที่ประกอบด้วยสูตรจากกำลังแก้ไข

  1. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการซ่อน คุณยังสามารถเลือกช่วงที่ไม่ติดกันหรือทั้งแผ่นงาน

  2. คลิก หน้าแรก > รูปแบบ > จัดรูปแบบเซลล์

  3. บนแท็บการป้องกัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อน

  4. คลิก ตกลง

  5. คลิก รีวิว > ป้องกันแผ่นงาน

  6. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ป้องกันเวิร์กชีตและเนื้อหาในเซลล์ที่ถูกล็อก แล้ว จากนั้นเลือก ตกลง

คลิกแท็บตรวจทาน แล้ว คลิ กยกเลิกป้องกันแผ่นงาน ถ้าปุ่มยกเลิกป้องกันแผ่นงานจะไม่พร้อมใช้งาน ปิดฟีเจอร์การแชร์เวิร์กบุ๊กแรก

ถ้าคุณไม่ต้องสูตรซ่อนอยู่เมื่อมีป้องกันแผ่นงานในอนาคต คลิกขวาเซลล์ คลิ กจัดรูปแบบเซลล์ บนแท็บการป้องกัน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×