การแสดงหมายเลขเป็นหมายเลขโทรศัพท์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Excel มีรูปแบบตัวเลขพิเศษที่ช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบตัวเลขเป็นหมายเลขโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดรูปแบบตัวเลข 10 หลัก เช่น5555551234เป็น(555) 555-1234

  1. เลือกเซลล์หรือช่วง ของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วงได้อย่างไร

  2. บนแท็บหน้าแรก คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ถัดจากตัวเลข

    ปุ่มตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มตัวเลข

  3. ในกล่องประเภท คลิกพิเศษ

  4. ในรายการชนิด คลิกหมายเลขโทรศัพท์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูรหัสรูปแบบตัวเลขสำหรับรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ คลิกประเภทแบบกำหนดเอง และดูในกล่องชนิด ตัวอย่างเช่น รหัส[< = 9999999] ###### ###-### (#)ถูกใช้เพื่อแสดงตัวเลขของโทรศัพท์(555) 555-1234 ถ้ารูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างรูปแบบกำหนดเองของคุณเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสร้างหรือลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×