การแสดงหมายเลขเป็นหมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Excel มีรูปแบบตัวเลขพิเศษที่ช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบตัวเลขเป็นหมายเลขโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดรูปแบบตัวเลข 10 หลัก เช่น5555551234เป็น(555) 555-1234

  1. เลือกเซลล์หรือช่วง ของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วงได้อย่างไร

  2. บนแท็บหน้าแรก คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ถัดจากตัวเลข

    ปุ่มตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มตัวเลข

  3. ในกล่องประเภท คลิกพิเศษ

  4. ในรายการชนิด คลิกหมายเลขโทรศัพท์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูรหัสรูปแบบตัวเลขสำหรับรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ คลิกประเภทแบบกำหนดเอง และดูในกล่องชนิด ตัวอย่างเช่น รหัส[< = 9999999] ###### ###-### (#)ถูกใช้เพื่อแสดงตัวเลขของโทรศัพท์(555) 555-1234 ถ้ารูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างรูปแบบกำหนดเองของคุณเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสร้างหรือลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×