การแสดงหมายเลขเป็นหมายเลขประกันสังคม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถจัดรูปแบบหมายเลขเป็นหมายเลขประกันสังคมได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดรูปแบบหมายเลข 9 หลัก เช่น 555501234 เป็น 555-50-1234

คุณต้องการทำอะไร

แสดงหมายเลขประกันสังคมเต็มจำนวน

แสดงเฉพาะล่าสุดไม่กี่ตัวเลขของหมายเลขประกันสังคม

แสดงหมายเลขประกันสังคมแบบเต็ม

 1. เลือกเซลล์หรือ ช่วง ของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วง

  ต้องการจะเลือก

  ให้ทำดังนี้

  เซลล์เดียว

  คลิกที่เซลล์ หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

  ช่วงของเซลล์

  คลิกที่เซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

  ช่วงกว้างของเซลล์

  คลิกเซลล์แรกในช่วง จากนั้นให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้าย

  เซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงาน

  คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

  เมื่อต้องการเลือกทั้งแผ่นงาน คุณสามารถกด CTRL+A ได้ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าแผ่นงานมีข้อมูล CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกทั้งแผ่นงาน

  เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่ติดกัน

  เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงอื่น

  นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

  ทั้งแถวหรือคอลัมน์

  คลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  แผ่นงานที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

  1. ส่วนหัวของแถว

  2. ส่วนหัวของคอลัมน์

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ได้ด้วยโดยเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  หมายเหตุ: ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดปุ่ม CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรจะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปที่เซลล์สุดท้ายที่ใช้งาน การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  แถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

  ลากข้ามส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก จากนั้นให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

  แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ติดกัน

  คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในส่วนที่เลือกของคุณ จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มส่วนที่เลือก

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

  เลือกเซลล์หนึ่งในแถวหรือคอลัมน์นั้น แล้วกด CTRL+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในตาราง Microsoft Office Excel

  กด CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกในแผ่นงานหรือในรายการ Excel

  กด CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบอยู่

  เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

  เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์เริ่มต้นของแผ่นงาน

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน

  เซลล์มากกว่าหรือน้อยกว่าการเลือกที่ใช้งานอยู่

  กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมในการเลือกใหม่ ช่วงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่างเซลล์ที่ใช้งานและเซลล์ที่คุณคลิกจะเป็นการเลือกใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตัวเลข

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่อง ประเภท ให้คลิก พิเศษ

 4. ในรายการ ชนิด ให้คลิก หมายเลขประกันสังคม

ด้านบนของหน้า

แสดงเฉพาะตัวเลขสองสามหลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคม

สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป คุณอาจต้องการแสดงเฉพาะตัวเลขสองสามหลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคม และแทนที่ตัวเลขที่เหลือด้วยศูนย์หรืออักขระอื่นๆ คุณสามารถดำเนินการนี้ได้โดยใช้สูตรที่รวมฟังก์ชัน CONCATENATE และ RIGHT

กระบวนงานต่อไปนี้ใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อแสดงวิธีที่คุณสามารถแสดงเฉพาะหมายเลขสี่ตัวสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคมได้ หลังจากที่คุณคัดลอกสูตรไปยังแผ่นงานของคุณแล้ว คุณสามารถปรับสูตรนั้นให้แสดงหมายเลขประกันสังคมของคุณเองในลักษณะที่คล้ายกันได้

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. ในบทความวิธีใช้นี้ ให้เลือกข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้โดยที่ไม่มีส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

1

2

3

4

A

B

ชนิด

ข้อมูล

หมายเลขประกันสังคม

555-50-1234

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=CONCATENATE("000-00-", RIGHT(B2,4))

แสดงสตริงข้อความ "000-00-" แทนตัวเลข 5 หลักแรกของหมายเลขประกันสังคม และรวมเข้ากับตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคม (000-00-1234)

 1. วิธีการเลือกข้อมูลตัวอย่าง

  1. คลิกที่หน้าข้อความในเซลล์ A1 แล้วลากตัวชี้ไปตามเซลล์เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด

  2. การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 2. เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลที่เลือก ให้กด CTRL+C

 3. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1

 4. เมื่อต้องการวางข้อมูลที่คัดลอก ให้กด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างการดูผลลัพธ์และการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์นั้น บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การตรวจสอบสูตร ให้คลิก แสดงสูตร

  แป้นพิมพ์ลัดคุณยังสามารถกด CTRL +' (เกรฟ)

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นดูหมายเลขประกันสังคมทั้งหมด คุณสามารถซ่อนคอลัมน์ที่มีหมายเลขนั้น (คอลัมน์ B ในข้อมูลตัวอย่าง) ไว้ก่อน แล้วจึงป้องกันแผ่นงานนั้นเพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถซ่อนข้อมูลนั้นได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูซ่อน หรือแสดงแถว และคอลัมน์และป้องกันองค์ประกอบเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก

  สิ่งสำคัญ: วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือ คุณอาจต้องการหลีกเลี่ยงการจัดเก็บหมายเลขประกันสังคมทั้งหมดในสมุดงานของคุณ โดยจัดเก็บหมายเลขประกันสังคมแบบเต็มในตำแหน่งที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดแทน (ตัวอย่างเช่น โปรแกรมฐานข้อมูล เช่น Microsoft Office Access) แล้วใช้เฉพาะตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเหล่านั้นในสมุดงานของคุณ

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันดังกล่าว ดูฟังก์ชัน CONCATENATEและฟังก์ชัน RIGHT, RIGHTB

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×