การแสดงสมุดงานใน Web Part สำหรับ Excel Web Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแสดงสมุดงาน Excel บนแดชบอร์ด หรือเพจไซต์อื่นๆ ด้วยการเชื่อมต่อสมุดงานกับ Web Part สำหรับ Excel Web Access คุณสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏและหน้าที่การใช้งาน Web Part สำหรับ Excel Web Access เองได้ และคุณสามารถเชื่อมต่อไปยัง Web Parts อื่นๆ สำหรับงานการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การกรองและการรับข้อมูลภายนอก

เมื่อต้องการแสดงสมุดงานใน Web Part สำหรับ Excel Web Access คุณต้องเพิ่ม Web Part ลงในเพจและเชื่อมต่อสมุดงานกับ Web Part โดยการใส่ URL ของสมุดงาน หรือ UNC ในบานหน้าต่างเครื่องมือ Excel Web Access ในขั้นตอนสุดท้าย คุณสามารถกำหนด Web Part เองได้ โดยการเลือกคุณสมบัติในบานหน้าต่างเครื่องมือ Excel Web Access ของ Web Part นั้น โดยการกำหนดค่าคุณสมบัติต่างๆ คุณจะสามารถควบคุมขนาดและเค้าโครงของ Web Part และควบคุมวิธีการโต้ตอบกับสมุดงานของผู้ใช้ได้

หมายเหตุ: ถ้าข้อมูลนี้ไม่ตรงกับที่คุณเห็น คุณอาจกำลังใช้ Office 365 หลังการอัปเกรดบริการ ลองเชื่อมต่อบนเว็บ Access Web part สำหรับ Excel กับเวิร์กบุ๊ก Excelและสร้างรายงาน ดัชนีชี้วัด และแดชบอร์ด โดยใช้ Excel Servicesเพื่อค้นหาข้อมูลที่นำไปใช้กับคุณ

คุณต้องการทำอะไร

เพิ่ม Excel Web Access Web Part ตัวลงในหน้า

เชื่อมต่อเวิร์กบุ๊กไปยัง Web Part

การเพิ่ม Web Part สำหรับ Excel Web Access ลงในเพจ

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณสามารถแสดงเวิร์กบุ๊กใน Excel Web Access Web Part ตัว คุณต้องประกาศเวิร์กบุ๊กไปยังExcel Services หรืออัปโหลดเวิร์กบุ๊กไปยังไลบรารีเอกสารบนไซต์

กระบวนงานนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนเฉพาะที่คุณต้องดำเนินการในการเพิ่ม Web Part สำหรับ Excel Web Access ไปยังเพจ Web Part ที่มีอยู่ เมื่อต้องการเพิ่ม Web Part ลงในเพจ คุณต้องเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกเริ่มต้นของกลุ่ม SharePoint <ชื่อไซต์> สำหรับไซต์นั้น

ถ้าไม่มีเพจที่เหมาะสมอยู่ คุณอาจจะต้องสร้างเพจไซต์ขึ้นมา

เมื่อต้องการเพิ่ม Web Part สำหรับ Excel Web Access ลงในเพจของ Web Part ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในบานหน้าต่าง เปิดใช้ด่วน ให้คลิกที่ เนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้น บนเพจ เนื้อหาไซต์ทั้งหมด ให้คลิก สร้าง

 2. บนหน้าสร้าง ในรายการหน้าและไซต์ คลิกหน้าของ Web Part

 3. ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตัวอย่างหน้า Web Part สร้างขึ้นใหม่ เพจนี้ประกอบด้วยโซนส่วนหัวและเนื้อความหนึ่งโซน แต่ละเขตประกอบด้วยกล่องเพิ่ม Web Part ในโซนที่คุณต้องการเพิ่ม Excel Web Access Web Part คลิกเพิ่ม Web Part เพื่อแสดงตัวเลือก Web Part
  หน้าของ Web Part จะมีโซนสำหรับการเพิ่ม Web Parts

 4. ในบานหน้าต่าง ประเภท ของตัวเลือก Web Part ให้คลิก ข้อมูลธุรกิจ ในบานหน้าต่าง Web Part ให้คลิก Excel Web Access จากนั้นคลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ: รายการเฉพาะเจาะจงที่ปรากฏในบานหน้าต่าง Web Part บนไซต์ของคุณ อาจแตกต่างจากรายการที่ปรากฏในภาพประกอบนี้

ตัวเลือก Web Part จะแสดง Web Part สำหรับ Excel Web Access

นี่เป็นการเพิ่ม Web Part ลงในเพจ และจะแสดงบานหน้าต่าง เลือกสมุดงาน

ด้านบนของหน้า

การเชื่อมต่อสมุดงานไปยัง Web Part

 1. ในบานหน้าต่าง Excel Web Accessเลือกเวิร์กบุ๊ก คลิกลิงก์คลิกที่นี่เพื่อเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ. หน้าเปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไข และแสดงบานหน้าต่างเครื่องมือ Excel Web Access

Web Part สำหรับ Excel Web Access จะแสดงบานหน้าต่าง เลือกเวิร์กบุ๊ก

 1. เลือกและใส่คุณสมบัติของ Web Part สำหรับ Excel Web Access ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ในส่วนแสดงบุ๊ก ในกล่องข้อความบุ๊ก ใส่ URL หรือ UNC ของเวิร์กบุ๊ก ถ้าคุณไม่ทราบ URL คุณสามารถคลิกปุ่มเรียกดู จากนั้น เลือกเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการใช้ในตัวเลือกแอสเซท -โต้ตอบเว็บเพหน้าต่างได้

 2. ในกล่องชื่อรายการ พิมพ์ชื่อของรายการมีชื่อในเวิร์กบุ๊ก (เช่นชื่อ ของแผนภูมิ ตาราง PivotTable, PivotChart ชื่อที่กำหนด) ที่คุณต้องการให้แสดงใน web part

 3. ในส่วน แถบเครื่องมือและแถบชื่อเรื่อง และในส่วน การนำทางและความสามารถในการโต้ตอบ ให้เลือกคุณสมบัติอย่างน้อยหนึ่งรายการที่คุณต้องการเปิดใช้งาน ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานคุณสมบัติ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง

ถ้าต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก โหมดการแก้ไข Web Part คุณสามารถคลิก ตกลง ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ได้ หรือถ้าต้องการหยุดการแก้ไขและดูสมุดงานในโหมดการแสดงผล ให้คลิก หยุดการแก้ไข

ซึ่งจะเป็นการแสดง Web Part ที่คุณกำหนดค่าไว้เพื่อใช้สมุดงานที่เกี่ยวข้องบนเพจ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×