การแสดงวันที่และเวลาในตัวควบคุมที่แยกจากกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไม่สนับสนุนการแสดงวันและเวลาในตัวควบคุมเดียวกัน คุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้จะแสดงวันและเวลาในตัวควบคุมที่แยกต่างหาก

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบฟอร์มของคุณมีตัวควบคุมสองตัว และตัวควบคุมทั้งสองถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเดียวกันในแหล่งข้อมูล แม้ว่าคุณจะสามารถระบุการจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับข้อมูลได้หลายชนิด แต่คุณสามารถระบุลักษณะการแสดงวันที่และเวลาได้เฉพาะกับตัวใช้เลือกวันที่ กล่องข้อความ หรือกล่องนิพจน์ที่มีวันที่ เวลา หรือชนิดข้อมูลวันที่และเวลาได้เท่านั้น

 1. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ กล่องข้อความ หรือกล่องนิพจน์ที่คุณต้องการใช้เพื่อแสดงวันที่

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ตัวควบคุม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ ให้คลิกแท็บ ข้อมูล

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องนิพจน์ ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับกล่องข้อความหรือตัวใช้เลือกวันที่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการ ชนิดข้อมูล แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม แล้วคลิก จัดรูปแบบ

  • สำหรับกล่องนิพจน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการ จัดรูปแบบเป็น แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม แล้วคลิก จัดรูปแบบ

 4. ในรายการ แสดงวันที่ในรูปแบบนี้ ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบวันที่และเวลา ให้คลิกลักษณะการแสดงที่คุณต้องการ

 5. ในรายการ แสดงเวลาในรูปแบบนี้ ให้คลิก (ไม่แสดงเวลา)

 6. คลิก ตกลง สองครั้ง

 7. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ กล่องข้อความ หรือกล่องนิพจน์ในแม่แบบฟอร์มของคุณที่คุณต้องการใช้เพื่อแสดงเวลา

 8. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ตัวควบคุม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องข้อความหรือตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ ให้คลิกแท็บ ข้อมูล

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับตัวควบคุมกล่องนิพจน์ ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

 9. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับกล่องข้อความหรือตัวใช้เลือกวันที่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการ ชนิดข้อมูล แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม แล้วคลิก จัดรูปแบบ

  • สำหรับกล่องนิพจน์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการ จัดรูปแบบเป็น แสดงชนิดข้อมูลที่เหมาะสม แล้วคลิก จัดรูปแบบ

 10. ในรายการ แสดงวันที่ในรูปแบบนี้ ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบวันที่และเวลา ให้คลิก (ไม่แสดงวันที่)

 11. ในรายการ แสดงเวลาในรูปแบบนี้ ให้คลิกลักษณะการแสดงที่คุณต้องการ

 12. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลาของตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกประเทศ หรือภูมิภาคที่คุณต้องการในรายการ ตำแหน่งที่ตั้ง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกระบบภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) รูปแบบวันที่บางอย่างจะไม่พร้อมให้ใช้งานได้เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น รูปแบบวันที่ 14-มี.ค.-01 ไม่ได้รับการสนับสนุนในระบบภาษาฝรั่งเศส (เบลเยียม) เมื่อต้องการแน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้รูปแบบวันที่ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ให้เรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ก่อนประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×