Office

การแสดงมุมมองแบบไดนามิกของเนื้อหาบนเพจโดยการเพิ่ม Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างมุมมองแบบไดนามิกของเนื้อหาของคุณ โดยใช้ Web Part สำหรับคิวรีเนื้อหา คุณสามารถกำหนดคิวรีที่ระบุว่าเนื้อหาใดจะแสดง และสามารถกำหนดการตั้งค่ามุมมองที่กำหนดวิธีแสดงในหน้าเนื้อหานั้น

ในบทความนี้

Web Part ของคิวรีเนื้อหาคืออะไร

สร้างคิวรี

งานนำเสนอข้อมูลแบบกำหนดเอง

Web Part ของคิวรีเนื้อหาคืออะไร

Web Part ของคิวรีเนื้อหาแสดงชุดแบบไดนามิกของรายการโดยยึดตามคิวรีที่คุณสร้าง โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ คุณใช้คิวรีเพื่อระบุรายการที่จะแสดง และคุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกงานนำเสนอเพื่อกำหนดวิธีแสดงรายการเหล่านั้นบนหน้าที่เสร็จสมบูรณ์

แสดงรายการที่จะแสดงตาม Web Part ของคิวรีเนื้อหาเสมอ ประโยชน์สูงสุดชุดของรายการที่ถูกเรียกใช้แบบสอบถามที่ตัวแสดงหน้า ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้ดู คิวรีจะทำงานเมื่อใดก็ ตามที่ดูหน้าที่ประกอบด้วย Web Part ของคิวรีเนื้อหา ถ้าเนื้อหาใหม่จะถูกเพิ่ม และจะตรงกับเกณฑ์คิวรี โดยอัตโนมัตินั้นจะถูกแสดง ด้วย Web Part สำหรับคิวรีเนื้อหา

หมายเหตุ: อาจมีหน่วงของสักครู่ระหว่างเวลาที่จะถูกเพิ่มเนื้อหาใหม่ และเมื่อจะปรากฏ โดย Web Part สำหรับคิวรีเนื้อหา

หลังจากที่คุณเพิ่ม Web part สำหรับเนื้อหาของแบบสอบถามลงในหน้า แก้ไข Web part สำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการที่จะแสดงและวิธีการที่จะแสดง เมื่อต้องการแก้ไข Web Part ของคิวรีเนื้อหา ชี้ไป Web Part คลิกลูกศรลงที่มุมบนขวาของ Web Part ทางแล้ว คลิกแก้ไข Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือเปิดขึ้น และแสดงการตั้งค่า Web Part สำหรับคิวรีเนื้อหา

มีประเภทของการตั้งค่าทั้งหมดห้า:

 • คิวรี    ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อสร้างคิวรี

 • งานนำเสนอ    ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อกำหนดงานนำเสนอของรายการที่ถูกเรียกใช้แบบสอบถาม

 • ลักษณะที่ปรากฏ    ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เมื่อต้องการปรับลักษณะที่ปรากฏของ Web Part เอง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง height ความกว้าง และ chrome (ออกแบบและการนำทางองค์ประกอบที่เฟรม Web Part) ของ Web Part โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้

 • เค้าโครง    ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เมื่อต้องการปรับเค้าโครงของ Web Part คุณสามารถเปลี่ยนว่า Web part สำหรับมุมมองเห็น ไม่ว่าจะทิศทาง (ซ้ายไปขวา จากขวาไปซ้าย หรือไม่), ซึ่งโซน Web Part ปรากฏใน (บน คอลัมน์ซ้าย หรือคอลัมน์ด้านขวา), และดัชนีโซนของ Web Part ออก

 • ขั้นสูง    ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อปรับหลายตัวเลือก Web Part ขั้นสูงยิ่งขึ้น

ด้านบนของหน้า

สร้างคิวรี

คุณสามารถระบุว่า เนื้อหาใดที่เรียกใช้คิวรี โดยใช้การตั้งค่าแบบสอบถามต่อไปนี้

แหล่งข้อมูล ตั้งค่านี้กำหนดขอบเขตของคิวรีของคุณ ตั้งค่านี้จำเป็นต้องใช้ มีสามตัวเลือก:

 • แสดงรายการจากไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันนี้    เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแบบสอบถามทั้งไซต์คอลเลกชัน นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น

 • แสดงรายการจากไซต์ต่อไปนี้และไซต์ย่อยทั้งหมด    เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการจำกัดแบบสอบถามไปยังไซต์ที่เฉพาะเจาะจงในไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถพิมพ์อยู่สำหรับไซต์ แต่เราขอแนะนำให้ คุณใช้ปุ่มการเรียกดู เพื่อเลือกไซต์ เมื่อคุณคลิกเรียกดู เปิดกล่องโต้ตอบการเลือกไซต์ Web Part และแสดงมุมมองแบบโครงสร้างของไซต์คอลเลกชัน คลิกไซต์ที่คุณต้องการแบบสอบถาม แล้ว คลิ กตกลง

 • แสดงรายการจากรายการต่อไปนี้:   เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการจำกัดคิวรีเมื่อต้องการเฉพาะรายการหรือไลบรารีในไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถพิมพ์อยู่สำหรับรายการ แต่เราขอแนะนำให้ คุณใช้ปุ่มการเรียกดู เพื่อเลือกรายการหรือไลบรารี เมื่อคุณคลิกเรียกดู เปิดกล่องโต้ตอบเลือกรายการหรือไลบรารี Web Part และแสดงมุมมองแบบโครงสร้างของไซต์คอลเลกชัน ถ้ารายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการแบบสอบถามจะอยู่ภายในไซต์เฉพาะเจาะจง คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจากชื่อของไซต์ เมื่อคุณเห็นรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการแบบสอบถาม คลิกที่นั่น นั้นแล้ว คลิกตกลง

ชนิดของรายการ    ตั้งค่านี้จำเป็นต้องใช้ คุณสามารถเลือกรายการที่อยู่ในไซต์คอลเลกชันชนิดใดก็ ชนิดของรายการที่คุณเลือกที่กำหนดที่รายการหรือไลบรารีที่มีอยู่ในขอบเขตของคิวรี ถูกประมวลผล โดยคิวรี

ชนิดเนื้อหา    มีการตั้งค่าสำหรับชนิดเนื้อหาที่สอง:กลุ่มชนิดเนื้อหา และชนิดเนื้อหา การตั้งค่าเหล่านี้จะไม่จำเป็น คุณสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้เมื่อต้องการจำกัดแบบสอบถามไปยังรายการของชนิดเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงที่กำหนดไว้สำหรับไซต์คอลเลกชันของคุณ

ผู้ชมเป้าหมาย    ตั้งค่านี้หรือไม่ก็ ถ้าคุณเลือกผู้ชมเป้าหมาย คิวรีกรองเนื้อหาที่จะเรียกใช้เพื่อแสดงเฉพาะเนื้อหาที่ถูกมุ่งเป้าไปให้ผู้ชมที่เป็นตัวแสดงหน้า ผู้ชมจะถูกกำหนดทั่วทั้งระบบ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง โดยใช้ Web Part ของคิวรีเนื้อหา ตั้งค่านี้เท่านั้นกำหนดว่า Web Part ยึดตามผู้ชมเป้าหมาย
เมื่อคุณเลือกผู้ชมเป้าหมาย การตั้งค่าสองจะพร้อมใช้งาน:รวมรายการที่ถูกกำหนดเป้าหมาย เมื่อคุณเลือกการตั้งค่านี้ เนื้อหาใด ๆ ที่ไม่ชัดเจนกำหนดเป้าหมายให้กับผู้ชมจะเรียกใช้แบบสอบถาม โดยไม่คำนึงถึงผู้ที่จะดูหน้า ถ้าคุณเลือกผู้ชมเป้าหมาย แต่ไม่ต้องเลือกการตั้งค่านี้ เนื้อหาที่ไม่ชัดเจนกำหนดเป้าหมายให้กับผู้ชมจะไม่ได้รับจากแบบสอบถาม

ตัวกรองเพิ่มเติม ตั้งค่านี้หรือไม่ก็ คุณสามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อจำกัดเนื้อหาที่เรียกใช้คิวรีเพิ่มเติม เลือกเขตข้อมูลตัวกรอง ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ และใส่เกณฑ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เขตข้อมูลตัวกรองเขียน ตัวดำเนินการเปรียบเทียบเท่ากับ และเกณฑ์Toni Poe เพื่อจำกัดผลลัพธ์ของแบบสอบถามไปยังรายการที่ถูกสร้าง โดย Toni Poe ตัวเลือกการกรองแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเขตข้อมูลตัวกรองที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลสร้างโดย คุณจะแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม:

 • [Me] จะแสดงเนื้อหาที่สร้าง โดยคุณ

 • ชนิด หรือเรียกดูไปยังบุคคล ดังนั้น Web Partจะแสดงเนื้อหาที่สร้างขึ้น โดยเหล่านั้น

 • ค่าที่กำหนดเองหรือแบบสอบถาม นอกจากนี้คุณอาจใส่โทเค็นเหล่านี้เป็นตัวกรองค่า:

  • PageFieldValue: ชื่อเขตข้อมูล– คุณสามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อกรองเนื้อหาแบบไดนามิกโดยยึดตามเขตข้อมูลที่ระบุของหน้าปัจจุบันได้

  • PageQueryString: ชื่อพารามิเตอร์สตริงที่คิวรี– คุณสามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อกรองเนื้อหาแบบไดนามิกโดยยึดตามค่าของคุณสมบัติสตริงที่คิวรีที่ระบุใน URL ของหน้าปัจจุบันได้

   หมายเหตุ: ถ้าค่าของเขตข้อมูลหน้าหรือค่าพารามิเตอร์ของสตริงที่คิวรีเป็น null ตัวกรองจะไม่รวมอยู่ในคิวรี

คุณสามารถระบุตัวกรองสูงสุดสาม โดยใช้การตั้งค่าตัวกรองเพิ่มเติม ถ้าคุณใช้ตัวกรองมากกว่าหนึ่ง คุณต้องระบุวิธีตัวกรองจะโดยรวมถูกนำไปใช้ โดยใช้ตัวเลือกและ และหรือ ที่สอง และสามตัวกรองนำหน้า

หมายเหตุ: ตัวเลือกภายใต้ตัวกรองเพิ่มเติมอาจขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ด้านบนของหน้า

งานนำเสนอข้อมูลแบบกำหนดเอง

คุณสามารถกำหนดงานนำเสนอของเนื้อหาที่เรียกใช้คิวรี โดยใช้การตั้งค่างานนำเสนอ ต่อไปนี้ ไม่จำเป็นทั้งหมดของการตั้งค่าเหล่านี้ได้

จัดกลุ่ม และเรียงลำดับ    ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อจัดเรียงรายการที่ถูกเรียกใช้แบบสอบถาม

 • จัดกลุ่มรายการตาม    เลือกเขตข้อมูลจากการใช้เพื่อแบ่งรายการลงในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการจัดกลุ่มรายการโดยยึดตามผู้เขียนได้ เลือกผู้เขียน

 • เมื่อคุณเลือกเขตข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มตาม คุณสามารถระบุได้ว่า มีการจัดเรียงรายการในน้อยไปหามาก หรือเรียงลำดับ โดยใช้ตัวแสดงกลุ่มเรียงลำดับ และแสดงกลุ่มเรียงลำดับ

 • จำนวนคอลัมน์    ระบุจำนวนของคอลัมน์ที่คุณต้องการใช้การจัดเรียงรายการ สามารถจัดเรียงรายการในคอลัมน์ได้ถึงห้า

 • เรียงลำดับรายการตาม    เลือกเขตข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียงลำดับรายการ ถ้าคุณได้ระบุว่า รายการที่ถูกจัดกลุ่ม รายการเรียงลำดับภายในกลุ่มเหล่านั้น

 • เมื่อคุณเลือกเขตข้อมูลเพื่อเรียงลำดับตาม คุณสามารถระบุได้ว่า มีการจัดเรียงรายการในน้อยไปหามาก หรือเรียงลำดับ โดยใช้ตัวเลือกแสดงรายการในการเรียงลำดับ และแสดงรายการเรียงลำดับ

 • ขีดจำกัดจำนวนรายการที่จะแสดง    คุณสามารถจำกัดจำนวนรายการที่แสดงขึ้น โดยการตั้งค่าตัวเลือกนี้ไว้อย่างไร ถ้าคุณไม่ได้ระบุขีดจำกัด รายการทั้งหมดที่ถูกเรียกใช้แบบสอบถามจะแสดงขึ้นมา ถ้ามีรายการจำนวนมาก หน้าขยายกว้างเพื่อให้เหมาะสมกับพวกเขา

สไตล์    ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เมื่อต้องการนำลักษณะการแสดงผลกับกลุ่มและรายการ

 • กลุ่มสไตล์    เลือกลักษณะที่จะนำไปใช้กับส่วนหัวของกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจัดกลุ่มตามผู้สร้าง แต่ละกลุ่มของรายการที่มีหัว ด้วยชื่อผู้เขียน และชื่อผู้เขียนปรากฏในลักษณะที่คุณระบุ โดยใช้การตั้งค่านี้

 • สไตล์ของรายการ    เลือกลักษณะที่จะนำไปใช้กับรายการ

เขตข้อมูลเพื่อแสดง ขึ้นอยู่กับขอบเขตของคิวรีของคุณ คุณสามารถเลือกอย่าง น้อยหนึ่งไซต์หรือรายการคอลัมน์ที่มีค่าที่คุณต้องการให้แสดงในช่องว่างแสดงสำหรับสไตล์นี้ เมื่อต้องการระบุคอลัมน์จากกลุ่มเฉพาะเจาะจง พิมพ์ชื่อของกลุ่มในวงเล็บเหลี่ยมหลังชื่อคอลัมน์ คอลัมน์ตัวอย่างเช่น [กลุ่ม] ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพื่อแยกแต่ละคอลัมน์ที่คุณใส่ ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

ถ้าคอลัมน์แรกที่คุณระบุมีค่าว่าง Web Part จะแสดงค่าของคอลัมน์ที่ตามมา

ตัวดึงข้อมูล    คุณสามารถเลือกที่จะมีเนื้อหาของคุณ โดยคิวรี Web Part ทำหน้าที่เป็นตัวดึงข้อมูล RSS ซึ่งทำให้ผู้ชมหน้าตัวเลือกของผลลัพธ์ของคิวรีของ Web Part การสมัครใช้งานเพื่อให้พวกเขาได้รับรายการใหม่เมื่อพวกเขาปรากฏ โดยไม่ต้องเยี่ยมหน้า ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เมื่อต้องการระบุชื่อเรื่องและคำอธิบายสำหรับตัวดึงข้อมูล RSS

 • ตัวดึงข้อมูลชื่อเรื่อง    ใส่ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS ชื่อนี้ช่วยให้สมาชิกเพื่อระบุตัวดึงข้อมูลในตัวอ่าน RSS ของพวกเขา

 • ตัวดึงข้อมูลคำอธิบาย    ใส่คำอธิบายที่คุณต้องการใช้สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS คำอธิบายนี้ช่วยให้สมาชิกเพื่อระบุตัวดึงข้อมูลในตัวอ่าน RSS ของพวกเขา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×