การแสดงภาพแผนภูมิพหุคูณในPower View

คุณเคยต้องการที่จะสร้างชุดข้อมูลของแผนภูมิที่เหมือนกัน โดยมีแกน x และแกน y เหมือนกัน แต่มีค่าที่แตกต่างกันใน Excel หรือไม่ แผนภูมิพหุคูณเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำสิ่งนี้ แผนภูมิที่เหมือนกันและมีขนาดเล็กช่วยให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบค่าที่แตกต่างกันจำนวนมากในครั้งเดียว

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

คุณเพิ่มค่าที่ซ้ำกันไปยังกล่อง ตัวคูณแนวตั้ง หรือ ตัวคูณแนวนอน จากนั้น Power View จะสร้างคอนเทนเนอร์ที่มีแผนภูมิสำหรับค่าแต่ละค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีแผนภูมิเส้นที่มียอดขายตามเดือน คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูล country/region ไปยังเขตข้อมูลพหุคูณ และมีแผนภูมิเส้นหนึ่งแผนภูมิสำหรับแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

ตัวคูณแนวตั้ง จะขยายตามความกว้างของหน้า จากนั้นจะจัดให้พอดีกับพื้นที่ว่างที่มีอยู่ในหน้านั้น ถ้าแผนภูมิพหุคูณทั้งหมดไม่พอดีกับพื้นที่ว่างที่มีอยู่ แถบเลื่อนแนวตั้งจะปรากฏขึ้น

ตัวคูณแนวนอน จะขยายตามแนวนอนของหน้า ถ้าแผนภูมิพหุคูณทั้งหมดไม่พอดีกับความกว้างของหน้า แถบเลื่อนแนวนอนจะปรากฏขึ้น

แผนภูมิพหุคูณ: ชุดแผนภูมิที่มีแกนเหมือนกัน

สร้างแผนภูมิพหุคูณ

เลือกแผนภูมิเอาไว้ จากนั้นลากเขตข้อมูลไปยังกล่อง ตัวคูณแนวตั้ง หรือ ตัวคูณแนวนอน

เมื่อต้องการกำหนดจำนวนของแผนภูมิพหุคูณที่จะแสดงในแนวนอนและแนวตั้ง บนแท็บ เค้าโครง:

ใน Power View ใน Excel ให้คลิก ความสูงเส้นตาราง และ ความกว้างเส้นตาราง

ใน Power View ใน SharePoint ให้คลิก เส้นตาราง

ถ้าคุณคลิกปุ่มป็อปเอาท์บนชุดของแผนภูมิพหุคูณ คุณจะไม่เห็นแผนภูมิพหุคูณเพิ่มอีก แผนภูมิพหุคูณจะมีขนาดใหญ่ขึ้น

พหุคูณของ Power View

แผนภูมิพหุคูณขนาดเล็ก - หนึ่งแผนภูมิฟองต่อเดือน
แผนภูมิพหุคูณแสดงแผนภูมิฟองสำหรับเดือนแต่ละเดือน ตัวเลือกเส้นตารางจะกำหนดจำนวนของแผนภูมิในแนวนอนและแนวตั้งในการแสดงภาพแผนภูมิพหุคูณ

ซิงโครไนซ์แกนในแผนภูมิพหุคูณ

แผนภูมิพหุคูณของ Power View จะซิงโครไนซ์แกนตั้งและแกนนอน และขนาดฟองในแผนภูมิฟองโดยอัตโนมัติ แผนภูมิพหุคูณทั้งหมดมีค่าแกนเดียวกัน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบค่าต่างๆ ระหว่างแผนภูมิพหุคูณ อย่างไรก็ตาม ถ้าค่าในแผนภูมิหนึ่งมากกว่าค่าในอีกแผนภูมิหนึ่ง แผนภูมิพหุคูณที่มีค่าน้อยกว่าอาจอ่านได้ยาก

ดูเพิ่มเติม

วิดีโอ Power View และ Power Pivot

Power View: สำรวจ แสดงภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

บทช่วยสอน: การวิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×