การแสดงปฏิทินเคียงข้างกันหรือซ้อนกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Outlook คุณสามารถดูปฏิทินหลายปฏิทินในเวลาเดียวกัน ตัวใดตัวหนึ่งแบบเคียงข้างกัน หรือซ้อนลงในปฏิทินที่ผสานหนึ่ง นี้สามารถรวมของปฏิทิน ปฏิทินที่แชร์จากบุคคลอื่น ปฏิทิน SharePoint ปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต หรือการสมัครใช้งานปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดปฏิทินในหน้าต่างใหม่

เปิดปฏิทินในมุมมองแบบเคียงข้าง

วางซ้อนปฏิทิน

เอาปฏิทินออกจากกองซ้อนทับ

เปิดปฏิทินในหน้าต่างใหม่

 1. ใน ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ชื่อของปฏิทินที่คุณต้องการดู

 2. คลิก เปิดในหน้าต่างใหม่

ด้านบนของหน้า

เปิดปฏิทินในมุมมองเคียงข้างกัน

 • ใน ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินอื่นที่คุณต้องการแสดง

  เปิดปฏิทินที่คุณเลือกที่อยู่ถัดจากปฏิทินที่ปรากฏขึ้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

วางซ้อนปฏิทิน

 1. ใน ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินอื่นที่คุณต้องการแสดง

  ปฏิทินที่คุณเลือกไว้จะเปิดขึ้นถัดจากปฏิทินที่แสดงขึ้นอยู่แล้ว ปฏิทินที่เปิดขึ้นต่อมาแต่ละปฏิทินจะเปิดขึ้นถัดจากปฏิทินที่เปิดขึ้นล่าสุด

 2. บนแท็บปฏิทิน คลิกมุมมองในโหมดการวางซ้อน Button image

  ปฏิทินนั้นในตอนนี้คือโหมดวางซ้อนที่มีรายการที่คุณเปิดใน ครั้งแรกนั่นคือโดยปกติแล้วปฏิทินเริ่มต้นของคุณ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มปฏิทินอื่นเพื่อโอเวอร์เลย์ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2

ด้านบนของหน้า

เอาปฏิทินออกจากกองที่วางซ้อน

 1. ในปฏิทิน บนแท็บของปฏิทินที่คุณต้องการเอาออกจากกองซ้อนทับ คลิกมุมมองในโหมดแบบเคียงข้าง Button image

  แท็บย้ายกลับไปด้านขวา ปฏิทินที่คุณเลือกไม่ปรากฏขึ้นในโหมดการวางซ้อน

 2. เมื่อต้องการเอาปฏิทินออกจากมุมมอง ล้างกล่องกาเครื่องหมายในบานหน้าต่างนำทาง หรือคลิกปิด บนแท็บปฏิทิน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×