การแสดงที่ติดต่อของคุณในไดเรกทอรี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ที่ติดต่อของคุณสามารถแสดงอยู่ในไดเรกทอรีใดไดเรกทอรีหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ไดเรกทอรีที่ติดต่อของพื้นที่ทำงานสาธารณะ

 • ไดเรกทอรีเครือข่ายท้องถิ่น

ตามค่าเริ่มต้น ที่ติดต่อของคุณจะแสดงอยู่ในไดเรกทอรีเครือข่ายท้องถิ่นเป็นอันดับแรก แต่ไม่แสดงในไดเรกทอรีที่ติดต่อของพื้นที่ทำงานสาธารณะ

ข้อมูลที่แสดงเกี่ยวกับที่ติดต่อของคุณจะได้รับการกำหนดตามเขตข้อมูลที่ให้ไว้ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลเฉพาะตัว

การเปลี่ยนลักษณะการแสดงข้อมูลที่ติดต่อของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่คุณต้องการแสดงข้อมูลที่ติดต่อของคุณในไดเรกทอรี ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้..

 2. คลิกแท็บ ข้อมูลเฉพาะตัว

 3. คลิกเมนูแบบหล่นลงเพื่อเลือกตัวเลือกที่แสดงที่คุณต้องการ

  รายละเอียด

  • ไม่มีรายการ หากมีการแสดงที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน การเลือกตัวเลือกนี้จะลบที่ติดต่อออกจากไดเรกทอรี

  • ชื่อเท่านั้น แสดงเฉพาะชื่อที่แสดงที่ป้อนไว้ในเขตข้อมูล ชื่อเต็ม ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลเฉพาะตัว

  • ข้อมูลที่ติดต่อทั้งหมด แสดงข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนไว้ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลเฉพาะตัว

  เมื่อคุณทำการเลือก การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันการดำเนินการของคุณ โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะตัวใดๆ ก็ตามที่คุณได้แก้ไขไว้ในเวลาต่อมาจะได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับผู้ใช้ทุกคน ซึ่งมีที่ติดต่อของคุณในรายชื่อที่ติดต่อหรือในพื้นที่ทำงานดังกล่าวทันที

หมายเหตุ: นโยบายของอุปกรณ์อาจไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าไดเรกทอรีของคุณ

การลบที่ติดต่อของคุณออกจากไดเรกทอรี

เมื่อต้องการลบที่ติดต่อของคุณออกจากไดเรกทอรี ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

 2. คลิกแท็บ ข้อมูลเฉพาะตัว

 3. เลือก ไม่มีรายการ ในเมนูแบบหล่นลงของไดเรกทอรี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×