การแสดงตัวเลขเป็นเศษส่วน

ใช้รูปแบบ เศษส่วน เพื่อแสดงหรือพิมพ์ตัวเลขเป็นเศษส่วนตามจริงแทนทศนิยม

 1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบถัดจาก ตัวเลข

  ปุ่มตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มตัวเลข

 3. ในรายการ ประเภท ให้คลิก เศษส่วน

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์

 4. ในรายการ ประเภท ให้คลิกชนิดของรูปแบบเศษส่วนที่คุณต้องการใช้

รูปแบบเศษส่วน

รูปแบบนี้จะแสดง 123.456 เป็น

เศษส่วนหนึ่งหลัก

123 1/2 จะปัดเป็นค่าเศษส่วนหนึ่งหลักที่ใกล้เคียงที่สุด

เศษส่วนสองหลัก

123 26/57 จะปัดเป็นค่าเศษส่วนสองหลักที่ใกล้เคียงที่สุด

เศษส่วนสามหลัก

123 57/125 จะปัดเป็นค่าเศษส่วนสามหลักที่ใกล้เคียงที่สุด

ปัดครึ่ง

123 1/2

ปัดเป็นหนึ่งส่วนสี่

123 2/4

ปัดเป็นหนึ่งส่วนแปด

123 4/8

ปัดเป็นหนึ่งส่วนสิบหก

123 7/16

ปัดเป็นหนึ่งส่วนสิบ

123 5/10

ปัดเป็นหนึ่งส่วนร้อย

123 46/100

ตัวเลขในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ของส่วนที่เลือกในแผ่นงานจะปรากฏในกล่อง ตัวอย่าง เพื่อให้คุณสามารถดูตัวอย่างตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลขที่คุณเลือกได้

กล่องตัวอย่างที่เลือกในกล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบเซลล์

เคล็ดลับสำหรับการแสดงเศษส่วน

 • หลังจากที่คุณนำรูปแบบเศษส่วนไปใช้กับเซลล์ ตัวเลขทศนิยมและเศษส่วนตามจริงที่คุณพิมพ์ลงในเซลล์จะแสดงเป็นเศษส่วน ตัวอย่างเช่น เมื่อพิมพ์ .5 หรือ 1/2 จะได้ผลลัพธ์เป็น 1/2 เมื่อเซลล์ได้มีการจัดรูปแบบเป็นชนิดเศษส่วน เลขเศษส่วนหนึ่งหลัก

 • ถ้าไม่มีการนำรูปแบบเศษส่วนไปใช้กับเซลล์ และคุณพิมพ์เศษส่วน เช่น 1/2 ตัวเลขนี้จะได้รับการจัดรูปแบบเป็นวันที่ เมื่อต้องการแสดงตัวเลขนี้เป็นทศนิยม ให้นำรูปแบบ เศษส่วน ไปใช้ แล้วจึงพิมพ์ตัวเลขเศษส่วนนั้นอีกครั้ง

 • ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องคำนวณเศษส่วน คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์เป็นข้อความก่อนที่คุณจะพิมพ์เศษส่วนลงในเซลล์นั้นได้ด้วยการคลิกที่ ข้อความ ในรายการ ประเภท โดยวิธีนี้ เศษส่วนที่คุณพิมพ์จะไม่ถูกลดหรือแปลงเป็นทศนิยม อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์กับเศษส่วนที่แสดงเป็นข้อความได้

 • เมื่อต้องการตั้งค่ารูปแบบตัวเลขใหม่ ให้คลิก ทั่วไป ในกล่อง ประเภท (กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์) หรือในกล่อง รูปแบบตัวเลข (แท็บ หน้าเริ่มต้น กลุ่ม ตัวเลข) เซลล์ที่จัดรูปแบบด้วยรูปแบบ ทั่วไป จะไม่มีรูปแบบตัวเลขเฉพาะเจาะจง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×