การแสดงตัวอย่างและพิมพ์รายงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีการแสดงตัวอย่าง และพิมพ์รายงานที่ถูกสร้างขึ้นด้วย หรือเปิดใน Microsoft Office Access 2007 บทความนี้ยังมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปใช้การตั้งค่าการพิมพ์ เช่นระยะขอบและจำนวนคอลัมน์บนหน้าที่พิมพ์

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงตัวอย่างรายงาน

พิมพ์รายงานได้อย่างรวดเร็ว

พิมพ์หน้าเลือกจากรายงาน

เปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษ

เลือกตัวเลือกการพิมพ์

พิมพ์รายงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลของคุณ

การแสดงตัวอย่างรายงาน

เมื่อคุณต้องการดูรายงานของคุณจะปรากฏขึ้นอย่างไรเมื่อพิมพ์ ใช้ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ถ้าคุณแสดงตัวอย่างรายงานที่ถูกสร้างขึ้นในการเข้าถึง Office 2007 ปุ่มนำทางระเบียนปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น ที่ด้านล่างของหน้าต่างการเข้าถึง ถ้าคุณแสดงตัวอย่างรายงานที่ถูกสร้างขึ้นในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access รายงานปรากฏขึ้นในหน้าต่างแยกต่างหากชิดกับ หน้าต่างนั้นมีปุ่มนำทางระเบียน

การเริ่มแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 1. ถ้ารายงานเปิด ในบานหน้าต่างนำทางอยู่ คลิกขวารายงานที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์ รูปปุ่ม บนเมนูทางลัด

  หรือ

  ถ้ารายงานเปิดอยู่ ให้คลิกขวาที่แท็บเอกสารของรายงานนั้น แล้วคลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. คลิกปุ่มนำทางระเบียนเพื่อย้ายไปมาระหว่างหน้าในรายงานนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ปุ่มนำทาง ให้ดูบทความฉันสามารถจะค้นหาระเบียนที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างไร

แสดงตัวอย่างหน้าหลาย

ถ้ารายงานเปิดอยู่ ให้คลิกขวาที่แท็บเอกสารของรายงานนั้น แล้วคลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 1. บนแท็บ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ให้คลิก สองหน้า เพื่อแสดงตัวอย่างรายงานของคุณสองหน้าในหนึ่งครั้ง

  หรือ

  ในกลุ่มย่อ/ขยาย คลิกหน้าเพิ่มเติม นั้นแล้ว เลือกตัวเลือก

 2. คลิกปุ่มนำทางระเบียนเพื่อย้ายไปมาระหว่างหน้าในรายงานนั้น

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นการแสดงตัวอย่างหน้าเดียว ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ให้คลิก หนึ่งหน้า

ปิดตัวอย่างก่อนพิมพ์

คุณสามารถพิมพ์รายงานหลังจากการแสดงตัวอย่าง หรือปิดการแสดงตัวอย่างถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงลงในรายงานนั้นก่อนที่จะพิมพ์

 • บนแท็บ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกลุ่ม ปิดการแสดงตัวอย่าง ให้คลิก ปิดการแสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

พิมพ์รายงานได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณต้องการพิมพ์หน้าทั้งหมดในรายงานโดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็นรูปแบบของรายงานเช่นระยะขอบ หัว ท้ายกระดาษ และการวางแนว (แนวตั้งหรือแนวนอน) คุณสามารถใช้ตัวเลือกการพิมพ์ด่วน

 1. ถ้ารายงานเปิด ในบานหน้าต่างนำทางอยู่ คลิกขวารายงาน แล้วคลิกพิมพ์

  หรือ

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปุ่มพิมพ์ด่วน จะพร้อมใช้งานในแถบเครื่องมือด่วน เมื่อต้องการเพิ่มปุ่มลงในแถบเครื่องมือ คลิกลูกศรลงที่ส่วนท้ายของแถบเครื่องมือ และคลิกพิมพ์ด่วน

  บนในแถบเครื่องมือด่วน คลิกพิมพ์ด่วน รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หน้าเลือกจากรายงาน

ในรายงาน คุณสามารถจำกัดสิ่งที่คุณพิมพ์ โดยการเลือกช่วงของหน้าเท่านั้น

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก พิมพ์

 2. เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะบางส่วนของข้อมูลในรายงาน ภายใต้ช่วงระยะที่พิมพ์ คลิกหน้า แล้ว ใส่ค่าในตัวจาก และกล่องเมื่อต้องการ

  ตัวอย่าง เมื่อต้องการพิมพ์แค่หน้า 5 ของรายงาน พิมพ์5ในทั้งที่จาก และกล่องเมื่อต้องการ

ถ้าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ที่จำเป็นเมื่อต้องการเปลี่ยนการออกแบบของรายงาน คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมลักษณะรายงานของคุณพิมพ์ โดยการเปลี่ยนเค้าโครงเหมือนพิมพ์ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ (คลิกการตั้งค่า เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ กล่อง)

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้ากระดาษ

สามารถใช้กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์ ตลอดจนระยะขอบด้านบนและล่างว่าเครื่องพิมพ์เฉพาะข้อมูลในรายงานของคุณที่หลากหลาย Access มีสองวิธีในการแสดงกล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ คุณสามารถเริ่มต้นจากภายในกล่องโต้ตอบพิมพ์ หรือคุณสามารถเริ่มต้นจากตัวอย่างก่อนพิมพ์ แท็บ ซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่มต้นตัวอย่างก่อนพิมพ์

ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการแสดงกล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ

เริ่มกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษจากกล่องโต้ตอบพิมพ์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกรายงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คุณไม่จำเป็นต้องเปิดรายงาน แม้ว่าคุณสามารถทำได้ถ้าคุณต้องการให้แน่ใจว่าคุณจะพิมพ์ข้อมูลปัจจุบัน

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก พิมพ์

  คีย์ลัดให้กด CTRL + P ได้อีกด้วย

  กล่องโต้ตอบ การพิมพ์ จะปรากฏขึ้น

 3. คลิก ติดตั้ง เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 4. ตั้งค่าหรือเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบตามต้องการ

  สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกใดๆ ให้คลิกปุ่ม วิธีใช้ แล้วคลิกเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

การเริ่มต้นกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ จากแท็บ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่รายงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

  Access จะเปิดรายงานใน แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. บนแท็บ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกลุ่ม เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกปุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ที่ตั้งอยู่ในมุมล่างซ้ายหรือขวาของกลุ่ม ตำแหน่งที่ตั้งของปุ่มจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า 'ภูมิภาคและภาษาของ Windows' (Windows Regional and Language)

 3. ตั้งค่าหรือเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบตามต้องการ

  สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกใดๆ ให้คลิกปุ่ม วิธีใช้ แล้วคลิกเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ด้านบนของหน้า

เลือกตัวเลือกการพิมพ์

ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้เมื่อคุณต้องการพิมพ์บางส่วนของหน้า ในรายงาน หรือ เมื่อคุณต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ เช่นระยะขอบหรือคอลัมน์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกรายการที่คุณต้องการพิมพ์รายงาน

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก พิมพ์

  คีย์ลัดให้กด CTRL + P ได้อีกด้วย

  กล่องโต้ตอบ การพิมพ์ จะปรากฏขึ้น

 3. เปลี่ยนการตั้งค่าการจัดรูปแบบหน้า หรือตัวเลือกการพิมพ์อื่น ๆ หรือพิมพ์ส่วนที่เลือกตามที่ต้อง นั้นแล้ว คลิกตกลง เพื่อพิมพ์รายงานของคุณ

ด้านบนของหน้า

พิมพ์รายงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลของคุณ

คุณสามารถสร้าง และพิมพ์รายงานเกี่ยวกับวัตถุในฐานข้อมูลของคุณรวมถึงความสัมพันธ์และการขึ้นต่อกันของวัตถุ โดยใช้คุณลักษณะทำเอกสารในฐานข้อมูล รายงานจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการวิธีใช้ตัวออกแบบฐานข้อมูลอื่นที่ทำความเข้าใจโครงสร้างของฐานข้อมูลของคุณ

การใช้ ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูล

คุณสามารถเลือกชนิดของวัตถุที่คุณต้องการทำเอกสารนอกเหนือจากวัตถุเฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการทำเอกสาร โดยใช้ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูล

 1. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มวิเคราะห์ คลิก

  ทำเอกสารในฐานข้อมูล รูปปุ่ม

  กล่องโต้ตอบทำเอกสาร ปรากฏขึ้น

 2. เลือกแท็บที่สอดคล้องกับวัตถุที่คุณต้องการทำเอกสาร

  ตัวอย่างเช่น คลิกแท็บคิวรี เพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับแบบสอบถามในฐานข้อมูลของคุณ

 3. เลือกวัตถุที่คุณต้องการทำเอกสาร แล้ว คลิ กตกลง

  เมื่อคุณเรียกใช้ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูล เครื่องมือสร้างรายงาน และโดยอัตโนมัติเปิดขึ้นในตัวอย่างก่อนพิมพ์

 4. คลิกพิมพ์ และตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ดีไซน์ฐานข้อมูลของคุณ ให้ดูบทความที่จัดทำเอกสารและพิมพ์ดีไซน์ฐานข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×