การแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์ม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพื่อช่วยให้แน่ใจว่า ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์มจะทำงานตามที่คาดไว้เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเหล่านั้นออก คุณสามารถแสดงตัวอย่างเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่อทดสอบลักษณะที่ปรากฏและการใช้งาน คุณสามารถแสดงตัวอย่างเทมเพลฟอร์มของคุณในขณะที่คุณออกเมื่อต้องการทดสอบตัวควบคุมที่เฉพาะเจาะจงหรือหน้าที่การใช้งาน นอกจากนี้เป็นความคิดดีเพื่อแสดงตัวอย่างเทมเพลฟอร์มของคุณก่อนที่คุณเผยแพร่

ในบทความนี้

ภาพรวม

แสดงตัวอย่างเทมเพลตฟอร์ม

แสดงตัวอย่างเทมเพลตฟอร์ม ด้วยความเชื่อถือแบบเต็มหรือระดับความปลอดภัยที่จำกัด

แสดงตัวอย่างเทมเพลตฟอร์มกับระดับความปลอดภัยของโดเมน

แสดงตัวอย่างเทมเพลตฟอร์มกับข้อมูลตัวอย่าง

ภาพรวม

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้คุณลักษณะแสดงตัวอย่างการทดสอบหน้าที่การใช้งานและลักษณะที่ปรากฏของเทมเพลตฟอร์มของคุณ แสดงตัวอย่าง และทดสอบแม่แบบของฟอร์มให้คุณสามารถดู และทำงานกับเทมเพลตของคุณฟอร์มจากมุมมองของผู้ใช้ของคุณ เมื่อคุณคลิกแสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน ฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์มเปิดขึ้นในหน้าต่างแสดงตัวอย่างที่แยกต่างหาก คุณสามารถทำทดสอบแม่แบบฟอร์มของคุณ ด้วยการใส่ข้อมูลลงในตัวควบคุมเพื่อตรวจสอบฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นข้อความที่จัดรูปแบบการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข กฎ สูตร และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้ว ถ้าคุณกำลังใช้ระดับความปลอดภัย หรือมีบทบาทของผู้ใช้เพิ่มลงในเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถยังทดสอบฟีเจอร์เหล่านี้เมื่อแม่แบบของฟอร์มการแสดงตัวอย่าง ใช้บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างให้คุณสามารถระบุข้อผิดพลาดในการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มแล้ว อย่างรวดเร็วสลับไปยังหน้าต่างการออกแบบ ซึ่งคุณสามารถแก้ไข เพื่อช่วยให้คุณระบุหน้าต่างใด ที่คุณอยู่ในPreview หรือออกแบบ ปรากฏในแถบชื่อเรื่องของแต่ละหน้าต่าง

ถ้าคุณใช้ที่สอดคล้องกัน ชุดของข้อมูลเพื่อทดสอบเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความแม่นยำของการทดสอบของคุณ โดยใช้ฟอร์มข้อมูลตัวอย่างแทนที่ จะใส่ข้อมูลด้วยตนเองทุกครั้งที่คุณแสดงตัวอย่างเทมเพลตฟอร์ม ข้อมูลตัวอย่างเป็นข้อความแทนที่ปรากฏในตัวควบคุมบนฟอร์มของคุณ และแสดงตัวอย่างของฉันข้อความจะปรากฏขึ้นในตัวควบคุมเมื่อผู้ใช้กรอก คุณสามารถดูข้อมูลอย่างก็ต่อเมื่อคุณแสดงตัวอย่างเทมเพลตฟอร์อยู่

ด้านบนของหน้า

การแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์ม

 1. เมื่อต้องการทดสอบบทบาทของผู้ใช้บนเทมเพลตของคุณฟอร์ม ระบุบทบาทผู้ใช้ที่คุณต้องการทดสอบในแม่แบบฟอร์ม

  วิธีการมีดังนี้

  1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกฟอร์ม

  2. ในรายการประเภท คลิกแสดงตัวอย่าง

  3. ในรายการแสดงตัวอย่างเป็น ภายใต้ผู้ใช้บทบาท คลิกบทบาทผู้ใช้ที่คุณต้องการทดสอบ

 2. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างเทมเพลตฟอร์ม ด้วยความเชื่อถือแบบเต็มหรือระดับความปลอดภัยที่จำกัด

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกฟอร์ม

 2. ในรายการประเภท คลิกความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

 3. ภายใต้ระดับความปลอดภัย ล้างกล่องกำหนดระดับความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ (แนะนำ) กล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกระดับความปลอดภัยที่คุณต้องการนำไปใช้กับเทมเพลตฟอร์ม

 4. คลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างเทมเพลตฟอร์มกับระดับความปลอดภัยของโดเมน

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกฟอร์ม

 2. ในรายการประเภท คลิกความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

 3. ภายใต้ระดับความปลอดภัย ล้างกล่องกำหนดระดับความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ (แนะนำ) กล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกโดเมน (ฟอร์มสามารถเข้าถึงเนื้อหาจากโดเมนที่มีอยู่)

 4. ในรายการประเภท คลิกแสดงตัวอย่าง

 5. ในกล่องโดเมน พิมพ์ชื่อโดเมนที่จะประกาศเทมเพลตฟอร์ม

 6. คลิก ตกลง

 7. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างเทมเพลตฟอร์มกับข้อมูลตัวอย่าง

ถ้าคุณวางแผนที่จะทดสอบเทมเพลตฟอร์มซ้ำ ๆ ที่คุณสามารถประหยัดเวลา ด้วยการสร้างฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์มที่ประกอบด้วยข้อมูลตัวอย่างแล้ว กำหนดค่าเทมเพลฟอร์มของคุณเมื่อต้องการใช้ข้อมูลตัวอย่างนี้แต่ละครั้งที่คุณแสดงตัวอย่างเทมเพลฟอร์มของคุณ โดยใช้ฟอร์มข้อมูลตัวอย่าง คุณจะไม่ได้ใส่ข้อมูลเดียวกันทุกครั้งที่คุณแสดงตัวอย่างเทมเพลตฟอร์ม

 1. คลิกแสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน หรือกด CTRL + SHIFT + B

 2. พิมพ์ข้อมูลของคุณตัวอย่างในตัวควบคุมที่เหมาะสม

 3. ในเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึก

 4. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกแบบฟอร์มที่ มีข้อมูลตัวอย่าง จากนั้น คลิกบันทึก

 5. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกแสดงตัวอย่างปิด

 6. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกฟอร์ม

 7. ในรายการประเภท คลิกแสดงตัวอย่าง

 8. ในกล่องตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ ภายใต้ข้อมูลตัวอย่าง คลิกเรียกดู

 9. ในกล่องโต้ตอบเรียกดู เรียกดูตำแหน่งที่คุณบันทึกฟอร์มของคุณกับข้อมูลตัวอย่าง คลิกฟอร์ม จากนั้น คลิ

 10. คลิก ตกลง

 11. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×