การแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอร์มที่สร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มของคุณจะทำงานได้ตามที่คาดไว้เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูล คุณสามารถแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อทดสอบลักษณะที่ปรากฏและฟังก์ชันของแม่แบบฟอร์มได้ คุณสามารถแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มของคุณในขณะที่คุณออกแบบเพื่อทดสอบตัวควบคุมหรือฟังก์ชันบางอย่าง ขอแนะนำให้แสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มของคุณก่อนที่คุณจะประกาศแม่แบบฟอร์ม

ในบทความนี้

ภาพรวม

แสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์ม

แสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มที่มีระดับความปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่หรือแบบจำกัด

แสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มที่มีระดับความปลอดภัยโดเมน

แสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มที่มีข้อมูลตัวอย่าง

ภาพรวม

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้คุณลักษณะแสดงตัวอย่างการทดสอบหน้าที่การใช้งานและลักษณะที่ปรากฏของเทมเพลตฟอร์มของคุณ แสดงตัวอย่าง และทดสอบแม่แบบของฟอร์มให้คุณสามารถดู และทำงานกับเทมเพลตของคุณฟอร์มจากมุมมองของผู้ใช้ของคุณ เมื่อคุณคลิกแสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน ฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์มเปิดในหน้าต่างแสดงตัวอย่างที่แยกต่างหาก คุณสามารถทำทดสอบแม่แบบฟอร์มของคุณ ด้วยการใส่ข้อมูลลงในตัวควบคุมเพื่อตรวจสอบฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นข้อความที่จัดรูปแบบการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข กฎ สูตร และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้ว ถ้าคุณกำลังใช้ระดับความปลอดภัย หรือมีบทบาทของผู้ใช้เพิ่มลงในเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถยังทดสอบฟีเจอร์เหล่านี้เมื่อแม่แบบของฟอร์มการแสดงตัวอย่าง ใช้บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างให้คุณสามารถระบุข้อผิดพลาดในการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มแล้ว อย่างรวดเร็วสลับไปยังหน้าต่างการออกแบบ ซึ่งคุณสามารถแก้ไข เพื่อช่วยให้คุณระบุหน้าต่างใด ที่คุณอยู่ในPreview หรือออกแบบ ปรากฏในแถบชื่อเรื่องของแต่ละหน้าต่าง

ถ้าคุณใช้ชุดข้อมูลที่สอดคล้องกันเพื่อทดสอบแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความถูกต้องของการทดสอบของคุณได้ โดยการใช้ฟอร์มที่มีข้อมูลตัวอย่างแทนที่จะป้อนข้อมูลด้วยตนเองในแต่ละครั้งที่คุณแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์ม ข้อมูลตัวอย่างคือข้อความตัวยึดที่ปรากฏขึ้นในตัวควบคุมบนฟอร์มของคุณ และแสดงตัวอย่างของลักษณะข้อความที่จะปรากฏขึ้นในตัวควบคุมเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูล ข้อมูลตัวอย่างจะสามารถมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์ม

 1. เมื่อต้องการทดสอบ บทบาทผู้ใช้บนแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้ระบุบทบาทผู้ใช้ที่คุณต้องการทดสอบกับแม่แบบฟอร์ม

  วิธีการ

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

  2. ในรายการ ประเภท ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

  3. ในรายการ แสดงตัวอย่างเป็น ภายใต้ บทบาทผู้ใช้ ให้คลิกบทบาทผู้ใช้ที่คุณต้องการทดสอบ

 2. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มที่มีระดับความปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่หรือแบบจำกัด

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 2. ในรายการ ประเภท ให้คลิก ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

 3. ภายใต้ ระดับความปลอดภัย ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดระดับความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ (แนะนำ) แล้วคลิกระดับความปลอดภัยที่คุณต้องการใช้กับแม่แบบฟอร์ม

 4. คลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มที่มีระดับความปลอดภัยโดเมน

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 2. ในรายการ ประเภท ให้คลิก ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

 3. ภายใต้ ระดับความปลอดภัย ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดระดับความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ (แนะนำ) แล้วคลิก โดเมน (ฟอร์มสามารถเข้าถึงเนื้อหาจากโดเมนที่ฟอร์มตั้งอยู่)

 4. ในรายการ ประเภท ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

 5. ในกล่อง โดเมน ให้พิมพ์ชื่อโดเมนที่จะประกาศแม่แบบฟอร์ม

 6. คลิก ตกลง

 7. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มที่มีข้อมูลตัวอย่าง

ถ้าคุณวางแผนที่จะทดสอบแม่แบบฟอร์มซ้ำๆ หลายครั้ง คุณสามารถประหยัดเวลาได้โดย การสร้างฟอร์มจากแม่แบบฟอร์มที่มีข้อมูลตัวอย่าง แล้วกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อใช้ข้อมูลตัวอย่างนี้ในแต่ละครั้งที่คุณแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มของคุณ โดยการใช้ฟอร์มที่มีข้อมูลตัวอย่าง คุณจึงไม่ต้องป้อนข้อมูลเดียวกันในทุกครั้งที่คุณแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์ม

 1. คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 2. พิมพ์ข้อมูลตัวอย่างของคุณในตัวควบคุมที่เหมาะสม

 3. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกฟอร์มที่มีข้อมูลตัวอย่าง แล้วคลิก บันทึก

 5. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก ปิดการแสดงตัวอย่าง

 6. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 7. ในรายการ ประเภท ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

 8. ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม ภายใต้ ข้อมูลตัวอย่าง ให้คลิก เรียกดู

 9. ในกล่องโต้ตอบ เรียกดู ให้เรียกดูไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกฟอร์มที่มีข้อมูลตัวอย่างของคุณไว้ คลิกฟอร์ม แล้วคลิก เปิด

 10. คลิก ตกลง

 11. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×