การแสดงตัวอย่างหน้าแผ่นงานก่อนพิมพ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Excel 2010 ส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ถูกเพิ่มเพื่อทำให้พิมพ์ง่ายยิ่งขึ้น
ทดลองใช้ Office 365 !

คุณสามารถหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดและกระดาษเสียการแสดงตัวอย่างเวิร์กชีตของคุณก่อนที่จะพิมพ์

  1. คลิกแผ่นงาน หรือเลือกแผ่นงานที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

ต้องการจะเลือก

ทำสิ่งนี้

แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

ถ้าคุณไม่พบแท็บที่ต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ แล้วคลิกแท็บ

ปุ่มเลื่อนแท็บ

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่คุณต้องการเลือก

แผ่นงานทั้งหมดในสมุดงาน

คลิกขวาบนแท็บ แผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

  1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกลูกศรอยู่ถัดจากพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

    แป้นพิมพ์ลัด    คุณยังสามารถกด CTRL + F2 ได้ด้วย

  2. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างหน้าถัดไปและหน้าก่อนหน้า บนแท็บ ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ให้คลิก เพจถัดไป และ เพจก่อนหน้า

    หมายเหตุ: เพจถัดไป และ เพจก่อนหน้า จะใช้ได้เมื่อคุณเลือกแผ่นงานมากกว่าหนึ่งแผ่นเท่านั้น หรือเมื่อแผ่นงานมีหน้าของข้อมูลมากกว่าหนึ่งหน้า

  3. เมื่อต้องการดูระยะขอบกระดาษ บนแท็บ ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงระยะขอบ

    นี่เป็นการแสดงระยะขอบในมุมมอง ตัวอย่างก่อนพิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงระยะขอบ คุณสามารถลากระยะขอบให้มีความสูงและความกว้างตามที่คุณต้องการ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงความกว้างของคอลัมน์โดยการลากจุดจับที่อยู่ด้านบนของหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกลุ่ม พิมพ์ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บ เพจระยะขอบหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ หรือ แผ่นงาน ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×