การแสดงตัวอย่างหน้าก่อนพิมพ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ: สำหรับการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์หรือข้อมูลโปรแกรมควบคุม โปรดดูที่

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

โครงการ

ผู้เผยแพร่

SharePoint Designer

Visio

Word

Excel

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ใน Microsoft Office Excel ดูพิมพ์ใน Excel 2007

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวอย่างก่อนพิมพ์และการตั้งค่า ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องก่อนที่คุณพิมพ์

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. คลิกปุ่มบน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent เพื่อแสดงตัวอย่างหน้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. คลิกปุ่มบน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent เพื่อแสดงตัวอย่างหน้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. คลิกปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างหน้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. คลิกปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างหน้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ พิมพ์ จากนั้นคลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. คลิกปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างหน้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. คลิกปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างหน้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. คลิกปุ่มบน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent เพื่อแสดงตัวอย่างหน้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×