การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์และการพิมพ์วัตถุฐานข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลจากฐานข้อมูลของคุณ Microsoft Office Access 2007 ชุดตัวเลือกของคุณนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณกำลังพิมพ์และวิธีที่คุณต้องการให้ข้อมูลของคุณปรากฏเมื่อพิมพ์ออกมา บทความนี้แสดงคุณพื้นฐานตัวเลือกการพิมพ์พร้อมใช้งาน และวิธีการเปลี่ยนตัวเลือกเค้าโครงเหมือนพิมพ์

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกตัวเลือกการพิมพ์

ทำการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงก่อนที่จะพิมพ์หน้า

พิมพ์ไดอะแกรมความสัมพันธ์ของตาราง

พิมพ์แผ่นข้อมูล

พิมพ์ระเบียนที่เฉพาะเจาะจงจากแผ่นข้อมูล

พิมพ์ฟอร์ม

ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์สำหรับโมดูล

เลือกตัวเลือกการพิมพ์

ในบางกรณี คุณต้องการพิมพ์วัตถุเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว ในบางกรณี คุณอาจต้องการจัดรูปแบบข้อมูลบนหน้านั้นเพื่อให้ลิงก์ปรากฏเหมาะสมสำหรับการพิมพ์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ตัวเลือกการพิมพ์ที่เหมาะกับความต้องการ

ถ้าคุณจำเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลบ่อย พิจารณาการเพิ่มคำสั่งพิมพ์ลงในแถบเครื่องมือด่วน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มแถบเครื่องมือ ดูบทความกำหนดแถบเครื่องมือด่วน

พิมพ์ข้อมูลโดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่า

เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใช้ตัวเลือกการพิมพ์ด่วน

 • คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่พิมพ์ แล้ว คลิ กพิมพ์ด่วน

สิ่งสำคัญ: ตัวเลือกนี้อาจทำให้หน้าจำนวนมากที่กำลังพิมพ์ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณกำลังพิมพ์และจำนวนของระเบียนที่มีอยู่ในแหล่งระเบียนสำหรับวัตถุนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณกำลังพิมพ์แบบฟอร์ม ให้แน่ใจว่า คุณมีกรองระเบียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอง ให้ดูบทความกรอง: จำกัดจำนวนระเบียนในมุมมอง

เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ ใช้คำสั่งพิมพ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ที่ จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์ หรือเลือกระหว่างตัวเดียวหรือพิมพ์สองหน้า

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ใช้คำสั่งตัวอย่างก่อนพิมพ์ ถ้าคุณต้องการดูตัวอย่างของเค้าโครงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่า สิ่งที่คุณกำลังจะพิมพ์ตรงกับความต้องการของคุณ หรือ ถ้าคุณต้องการส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่น

เนื่องจากแผ่นข้อมูลและฟอร์มจะไม่ได้ง่ายต่อการจัดรูปแบบสำหรับการพิมพ์ แสดงตัวอย่างเช่นวัตถุสามารถช่วยให้คุณดูลักษณะข้อมูลปรากฏเมื่อพิมพ์ออกมา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวหน้าหรือตั้งค่าระยะขอบ

 1. ถ้าวัตถุไม่ได้เปิด เลือกวัตถุในบานหน้าต่างนำทาง

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่พิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

  Access เปิดวัตถุในตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. บนแท็บตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกลุ่มเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่าง คลิกระยะขอบ เพื่อตั้งค่า หรือเปลี่ยนระยะขอบของงานพิมพ์ของคุณ หรือคลิกแนวนอน เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ (หรือคลิกแนวตั้ง เมื่อต้องการเปลี่ยนจากการวางแนวในแนวนอน)

  เมื่อวัตถุเปิดอยู่ในตัวอย่างก่อนพิมพ์ คุณสามารถใช้คำสั่งในกลุ่มข้อมูล ของแท็บตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อส่งออกข้อมูลของคุณไปยังโปรแกรมอื่น

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตัวเลือกที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง โดยใช้คำสั่งในกลุ่มเค้าโครงหน้ากระดาษ — เช่นการเลือกเครื่องพิมพ์ การตั้งค่าช่วงพิมพ์ หรือเลือกจำนวนสำเนา — ในกลุ่มพิมพ์ คลิกพิมพ์ จากนั้น ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบพิมพ์

  • คุณไม่สามารถใช้ตัวอย่างก่อนพิมพ์เมื่อคุณพิมพ์ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ดโม

ด้านบนของหน้า

ทำการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงก่อนที่จะพิมพ์หน้า

หลังจากที่คุณแสดงตัวอย่างข้อมูล คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเค้าโครงหน้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการจัดรูปแบบของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของกระดาษ การวางแนวหน้ากระดาษ หรือระยะขอบ

 1. ถ้าวัตถุไม่ได้เปิด เลือกวัตถุในบานหน้าต่างนำทาง

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่พิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

  การเปิดการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. บนแท็บตัวอย่างก่อนพิมพ์ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเค้าโครงหน้าต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ากระดาษ ในกลุ่มเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกขนาด แล้ว เลือกขนาดกระดาษ

  • ระยะขอบกระดาษมีช่องว่างระหว่างข้อความและขอบของหน้า เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดช่องว่างเพื่อจัดแนวข้อมูลบนหน้าที่พิมพ์ ในกลุ่มเค้าโครงหน้ากระดาษ ดีขึ้น คลิกระยะขอบ และเลือกความกว้างระยะขอบที่เหมาะสม

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ ในกลุ่มเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกแนวตั้ง เมื่อต้องการวางแนวหน้าในแนวตั้ง หรือคลิกแนวนอน เมื่อต้องการวางแนวหน้าตามแนวนอน

   เปลี่ยนการตั้งค่าระยะขอบโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับการวางแนว

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำให้สามารถมองเห็นได้ ในกลุ่มย่อ/ขยาย หน้าทั้งหมด คลิกลูกศรอยู่ถัดจากขยาย และปรับระดับการย่อ/ขยาย

  • การเปลี่ยนการตั้งค่าคอลัมน์พิมพ์ ในกลุ่มเค้าโครงหน้ากระดาษ คลิกคอลัมน์ แล้ว เลือกคอลัมน์ และแถวการตั้งค่าเส้นตาราง ขนาดคอลัมน์ และเค้าโครงคอลัมน์ที่คุณต้องการในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 4. หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงหน้า คลิกพิมพ์

ด้านบนของหน้า

พิมพ์ไดอะแกรมความสัมพันธ์ของตาราง

คุณสามารถใช้ Access เพื่อสร้างรายงานแบบเป็นภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางในฐานข้อมูล เมื่อคุณสร้างรายงานความสัมพันธ์ Access จะแสดงไว้ในตัวอย่างก่อนพิมพ์

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

  แท็บความสัมพันธ์ ปรากฏขึ้น และแสดงตารางในฐานข้อมูลปัจจุบัน บวกกับความสัมพันธ์ระหว่างตารางเหล่านั้น ถ้าสัมพันธ์ใด ๆ ที่มีอยู่

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก รายงานความสัมพันธ์

  ตัวอย่างก่อนพิมพ์ของรายงานความสัมพันธ์ของตาราง

 3. ใช้คำสั่งในกลุ่มเค้าโครงหน้ากระดาษ ของแท็บตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์ ตัวอย่าง คลิกระยะขอบ เพื่อตั้งค่า หรือเปลี่ยนระยะขอบของงานพิมพ์ของคุณ หรือคลิกแนวตั้ง หรือแนวนอน เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ

  กลุ่ม เค้าโครงหน้ากระดาษ

 4. บนแท็บตัวอย่างก่อนพิมพ์ คลิกพิมพ์

ด้านบนของหน้า

พิมพ์แผ่นข้อมูล

แม้ว่าแผ่นข้อมูลจะไม่ถูกจัดรูปแบบสำหรับการพิมพ์ พิมพ์แผ่นข้อมูลอาจมีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบข้อมูล

 • เมื่อต้องการพิมพ์ทั้งแผ่นข้อมูล คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่พิมพ์ แล้ว คลิ กพิมพ์ด่วน

ตามค่าเริ่มต้น แผ่นข้อมูลย่อยจะไม่พิมพ์เมื่อคุณพิมพ์แผ่นข้อมูล คุณสามารถใช้ฟอร์มที่ มีฟอร์มย่อยเมื่อต้องการพิมพ์ระเบียนที่เกี่ยวข้อง

ด้านบนของหน้า

พิมพ์ระเบียนที่เฉพาะเจาะจงจากแผ่นข้อมูล

 1. เลือกข้อมูล โดยใช้หนึ่งในขั้นตอนในตารางต่อไปนี้

ต้องการจะเลือก

ให้ทำดังนี้

ข้อมูลในเขตข้อมูล

ลากผ่านข้อมูลที่คุณต้องการเลือก

เขตข้อมูลทั้งหมด

วางตัวชี้เหนือขอบด้านซ้ายของเขตข้อมูลเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นตัวชี้บวก ตัวชี้เครื่องหมายบวก แล้ว คลิ กเขตข้อมูล

เขตข้อมูลที่ติดกัน

วางตัวชี้เหนือขอบซ้ายของเขตข้อมูลแรกเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นตัวชี้บวก ตัวชี้เครื่องหมายบวก นั้นแล้ว ลากคลุมเขตข้อมูลที่คุณต้องการเลือก

คอลัมน์

คลิกส่วนหัวของคอลัมน์

คอลัมน์ที่ติดกัน

ลากจากเขตข้อมูลชื่อที่ด้านบนของคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ที่คุณต้องการเลือก

ระเบียน

คลิกตัวเลือกระเบียนทั้งสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปทางซ้ายหรือขวา (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาของคุณ) ของแถว ถ้ามองไม่เห็นตัวเลือกระเบียน กด SHIFT + SPACEBAR

หลายระเบียน

ลากจากตัวเลือกระเบียนของระเบียนแรกข้ามระเบียนที่คุณต้องการเลือก

ทุกระเบียน

บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มค้นหา คลิกลูกศรถัดจากเลือก แล้ว คลิ กเลือกทั้งหมด รูปปุ่ม

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก พิมพ์

  กล่องโต้ตอบ การพิมพ์ จะปรากฏขึ้น

 2. ภายใต้ช่วงระยะที่พิมพ์ คลิกระเบียนที่เลือก

ด้านบนของหน้า

พิมพ์ฟอร์ม

แม้ว่าฟอร์มของ Access โดยปกติจะใช้สำหรับการดู และแก้ไขข้อมูลบนหน้าจอแทนที่จะพิมพ์ข้อมูล คุณอาจต้องโอกาสที่พิมพ์ฟอร์มจำเป็นออก เมื่อคุณพิมพ์ฟอร์ม คุณอาจต้องทำบางปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ฟอนต์ที่ปรากฏในเวอร์ชันพิมพ์ออกมาของฟอร์มนั้นขึ้นอยู่กับฟอนต์ที่พร้อมใช้งานสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อคุณพิมพ์ฟอร์ม แม้ว่าคุณอาจต้องดูระเบียนเดียวเท่านั้น Access พิมพ์ระเบียนทั้งหมดสำหรับแหล่งระเบียนสำหรับฟอร์ม ถ้าคุณต้องการพิมพ์เฉพาะระเบียนที่เฉพาะเจาะจง นำตัวกรองลงในฟอร์มก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอง ให้ดูบทความกรอง: จำกัดจำนวนระเบียนในมุมมอง

 • เปิดฟอร์ม และคลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่พิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

 • ทำการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงหน้าใด ๆ ที่จำเป็น แล้ว คลิ กพิมพ์

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์สำหรับโมดูล

มอคือ วัตถุประกอบด้วยขั้นตอนแบบกำหนดเองที่ใช้โค้ด VBA

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง มอดูลที่คุณต้องการพิมพ์คลิกขวา แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ Visual Basic Editor จะเริ่มต้นใช้งาน

  การตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์สำหรับโค้ดโมดูล

 2. บนเมนู File ให้คลิก Print

 3. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ คลิกติดตั้ง

 4. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการพิมพ์ ตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า นั้นแล้ว คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×