การแสดงตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมในแม่แบบฟอร์ม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Office InfoPath อนุญาตให้คุณสามารถกำหนดขีดจำกัดของการรวบรวมข้อมูลและวิธีการที่ข้อมูลนี้ถูกเก็บรวบรวมฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นกฎ สูตรการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรหัสผ่าน ฟีเจอร์เหล่านี้กำหนดตรรกะทางธุรกิจในเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ด้วยฟีเจอร์เหล่านี้ คุณอาจต้องเพื่อดูว่าเขตข้อมูลและกลุ่มที่มีตรรกะที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาและวิธีตรรกะนี้เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลและกลุ่มในเทมเพลตฟอร์อื่น ๆ

คุณสามารถใช้ตัวตรวจสอบตรรกะเพื่อดูตรรกะทางธุรกิจทั้งหมดในเทมเพลตฟอร์มเพื่อให้คุณสามารถกำหนดวิธีการที่ตรรกะทางธุรกิจโต้ตอบกับข้อมูล ตัวตรวจสอบตรรกะแสดงตรรกะทางธุรกิจทั้งหมดในแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถใช้ตัวตรวจสอบตรรกะ เพื่อระบุว่า ปัญหาเกิดจากตรรกะ หรือเมื่อต้อง การทำความคุ้นเคยกับที่มีอยู่แล้วแต่เทมเพลตฟอร์มไม่คุ้นเคย

ในบทความนี้

ภาพรวม

ดูตรรกะทางธุรกิจทั้งหมดในเทมเพลตฟอร์ม

มุมมองตรรกะทางธุรกิจสำหรับตัวควบคุม

มุมมองตรรกะทางธุรกิจสำหรับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

ภาพรวม

ตัวตรวจสอบตรรกะที่แสดงตรรกะทางธุรกิจทั้งหมดในเทมเพลตฟอร์ม ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้าถึงตัวตรวจสอบตรรกะ คุณเริ่มต้นดูทั้งบานหน้าต่างภาพรวม หรือทั้งบานหน้าต่างภาพรวม และบานหน้าต่างรายละเอียด

หน้าต่างตัวตรวจสอบตรรกะ

1. บานหน้าต่างภาพรวม

2. บานหน้าต่างรายละเอียด

บานหน้าต่างภาพรวมของตัวตรวจสอบตรรกะที่แสดงตรรกะทางธุรกิจทั้งหมดในเทมเพลตฟอร์ จัดกลุ่มตามการตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลจากการคำนวณค่า กฎ และการเขียนโปรแกรม คุณสามารถใช้บานหน้าต่างภาพรวมการได้อย่างง่ายดายดูเขตข้อมูลหรือกลุ่มใดประกอบด้วยตรรกะ เนื่องจากเพียงบางส่วนของเขตข้อมูลหรือกลุ่มอาจมีตรรกะ บานหน้าต่างรายละเอียดของตัวตรวจสอบตรรกะแสดงทั้งหมดของตรรกะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลของเทมเพลตฟอร์ม

เมื่อต้องการเปิดตัวตรวจสอบตรรกะ คลิกขวาที่ตัวควบคุมในเทมเพลตฟอร์ หรือเขตข้อมูล หรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล แล้ว คลิ กตัวตรวจสอบตรรกะ บนเมนูทางลัด คุณยังสามารถเข้าถึงตัวตรวจสอบตรรกะผ่านเมนูเครื่องมือ บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน ถ้าคุณเปิดตัวตรวจสอบตรรกะผ่านเมนูทางลัด บานหน้าต่างภาพรวมและรายละเอียดปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณเปิดตัวตรวจสอบตรรกะจากเมนูเครื่องมือ บานหน้าต่างภาพรวมเท่านั้นปรากฏขึ้น เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างรายละเอียดถ้าไม่เห็นเริ่มต้น คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มในบานหน้าต่างภาพรวม

บานหน้าต่างรายละเอียดจัดเรียงตรรกะทางธุรกิจสำหรับเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มลงในสามประเภท:

  • ตรรกะที่ขึ้นอยู่กับค่าในเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่ม    ประเภทนี้แสดงตรรกะใด ๆ ที่เกิดขึ้น โดยยึดตามค่าในเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎที่ทำงานเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม และค่าในเขตข้อมูลนี้ในช่วง กฎใด ๆ ที่ขึ้นอยู่กับค่าในเขตข้อมูลนี้จะแสดงอยู่ภายใต้ประเภทนี้

  • ตรรกะที่ทริกเกอร์ โดยการเปลี่ยนแปลงในเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่ม    ประเภทนี้แสดงตรรกะใด ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อค่าในเขตข้อมูล หรือการจัดกลุ่มการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎสำหรับเขตข้อมูลที่ทำงานเมื่อผู้ใช้พิมพ์วันลงในเขตข้อมูล เมื่อผู้ใช้พิมพ์วัน เจ็ดวันจะถูกเพิ่มไปยังวัน และวันใหม่จะถูกแทรกลงในเขตข้อมูลอื่นโดยอัตโนมัติ กฎใด ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อค่าในเขตข้อมูลนี้ในการเปลี่ยนแปลงจะถูกแสดงไว้ในประเภทนี้

  • ตรรกะที่อาจเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่ม    ประเภทนี้แสดงใด ๆ ตรรกะที่สามารถเปลี่ยนค่าของเขตข้อมูลหรือกลุ่มนี้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎที่กำหนดค่าของเขตข้อมูลนี้โดยยึดตามค่าของเขตข้อมูลอื่นในเทมเพลตฟอร์ม กฎใด ๆ ที่มีผลต่อค่าในเขตข้อมูลนี้จะถูกแสดงไว้ในประเภทนี้

ด้านบนของหน้า

ดูตรรกะทางธุรกิจทั้งหมดในเทมเพลตฟอร์ม

  • บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวตรวจสอบตรรกะ

ตัวตรวจสอบตรรกะปรากฏขึ้นพร้อมกับบานหน้าต่างภาพรวมการมองเห็นได้ เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างรายละเอียดเช่น คลิบนเขตข้อมูลในบานหน้าต่างภาพรวม

ด้านบนของหน้า

มุมมองตรรกะทางธุรกิจสำหรับตัวควบคุม

  • เมื่อต้องการดูตรรกะทางธุรกิจสำหรับตัวควบคุมยกเว้นตัวควบคุมปุ่ม คลิกขวาตัวควบคุม แล้ว คลิ กตัวตรวจสอบตรรกะ บนเมนูทางลัด เมื่อต้องการดูตรรกะทางธุรกิจสำหรับตัวควบคุมปุ่ม คลิกตัวตรวจสอบตรรกะ บนเมนูเครื่องมือ นั้นแล้ว คลิกชื่อของตัวควบคุมปุ่มในบานหน้าต่างภาพรวมการเปิดบานหน้าต่างรายละเอียด

ด้านบนของหน้า

มุมมองตรรกะทางธุรกิจสำหรับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  • เมื่อต้องการดูตรรกะทางธุรกิจสำหรับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล คลิกขวาเขตข้อมูลหรือกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล แล้ว คลิ กตัวตรวจสอบตรรกะ บนเมนูทางลัด ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×