การแสดงจำนวนข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ส่วนใหญ่ใน Microsoft Outlook 2010 แสดงจำนวนรายการที่ยังไม่ได้อ่านในวงเล็บด้วยข้อความสีน้ำเงินหลังชื่อของโฟลเดอร์ คุณสามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่จะแสดงจำนวนรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ ว่าอ่านแล้ว และยังไม่ได้อ่านได้ นับจำนวนของรายการทั้งหมดเหล่านั้นปรากฏในวงเล็บเหลี่ยมที่มีข้อความสีเขียว

หมายเหตุ: โฟลเดอร์แบบร่าง และอีเมลขยะ และโฟลเดอร์การค้นหาเพื่อตามงาน แต่ละแสดงจำนวนรวมของรายการตามค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการแสดงจำนวนรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

  2. บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก แสดงจำนวนรายการทั้งหมด

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลายโฟลเดอร์ในเวลาเดียวกัน ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ตั้งค่านี้จะนำไปใช้ยังกับโฟลเดอร์ในรายการโปรด ตัวอย่าง ถ้าคุณตั้งค่ากล่องจดหมายเข้า เพื่อแสดงจำนวนรวมของข้อความ การตั้งค่านี้ใช้กับกล่องจดหมายเข้า ในรายการโปรด และในรายการโฟลเดอร์ ทั้ง

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×