การแสดงงานของคุณ

งานจะแสดงขึ้น 3 ตำแหน่งใน Microsoft Office Outlook 2007  ซึ่งได้แก่ ใน แถบรายการที่ต้องทำ ใน งานและในรายการงานประจำวันใน ปฏิทิน ถ้าคุณสมัครใช้งานรายการงาน Windows SharePoint Services 3.0 จากนั้น งานใดๆ ที่มอบหมายให้กับคุณจากรายการนี้จะปรากฏขึ้นในตำแหน่งทั้ง 3 ตำแหน่งดังกล่าวด้วยเช่นกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงงานของคุณในงาน

แสดงงานของคุณในแถบรายการที่ต้องทำ

แสดงงานของคุณในรายการงานประจำวันในปฏิทิน

แสดงงานของคุณในงาน

  • ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก งาน

    เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงรายการงานโดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า มุมมองปัจจุบัน ใน บานหน้าต่างนำทาง

ด้านบนของหน้า

แสดงงานของคุณในแถบรายการที่ต้องทำ

แถบรายการที่ต้องทำจะปรากฏขึ้นในมุมมองทั้งหมดของ Outlook ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปิดหรือปิดแถบรายการที่ต้องทำได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกแถบรายการที่ต้องทำในแบบย่อเล็กสุดซึ่งจะใช้พื้นที่จอภาพน้อยลง

แถบรายการที่ต้องทำ

เมื่อคุณเปิดหรือปิดแถบรายการที่ต้องทำ หรือแสดงแถบรายการที่ต้องทำเป็นแบบย่อเล็กสุดในมุมมองที่เฉพาะเจาะจง การตั้งค่าจะนำไปใช้กับมุมมองนั้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปิดใช้งานแถบรายการที่ต้องทำใน 'จดหมาย' แถบรายการที่ต้องทำก็จะปิดอยู่ตราบใดที่คุณยังอยู่ใน 'จดหมาย' รวมทั้งครั้งถัดไปที่คุณเริ่มโปรแกรมใหม่ อย่างไรก็ตาม แถบรายการที่ต้องทำจะยังเปิดอยู่ในมุมมองอื่น เช่น ปฏิทิน บันทึกย่อ และงาน

  • คลิก มุมมอง จากนั้นชี้ไปที่ แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ปกติย่อเล็กสุด หรือ ปิด

ด้านบนของหน้า

แสดงงานของคุณในรายการงานประจำวันในปฏิทิน

รายการงานประจำวันจะปรากฏเฉพาะในมุมมอง 'วัน และ สัปดาห์' ในปฏิทิน Outlook ของคุณ เมื่อต้องการสลับระหว่างการเปิดหรือการปิดรายการงานประจำวัน ใน ปฏิทิน ให้คลิก มุมมอง จากนั้นชี้ไปที่ รายการงานประจำวัน แล้วคลิก ปกติ หรือ ปิด

เมื่อต้องการแสดงเฉพาะจำนวนงานปัจจุบัน ใน ปฏิทิน ให้คลิก มุมมอง จากนั้นชี้ไปที่ รายการงานประจำวัน แล้วคลิก ย่อเล็กสุด  หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้คลิกขอบบนของรายการงานประจำวันเมื่อตัวชี้ของคุณเปลี่ยนเป็น ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาด แล้วลากขึ้นหรือลง

รายการงานประจำวัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ในรายการงานประจำวัน คุณต้องใช้การตั้งค่ารายการงานประจำวัน ปกติ

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×