การแสดงค่า Yes/No โดยใช้กล่องกาเครื่องหมาย ปุ่มตัวเลือก และปุ่มสลับ

การแสดงค่า Yes/No โดยใช้กล่องกาเครื่องหมาย ปุ่มตัวเลือก และปุ่มสลับ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Access เขตข้อมูล Yes/No เก็บสองค่า: ใช่หรือไม่ ถ้าคุณใช้กล่องข้อความเพื่อแสดงเขตข้อมูลใช่/ไม่ใช่ แสดงค่าเป็น 0 สำหรับหมายเลขและ -1 สำหรับใช่ ค่าเหล่านี้ไม่มีความหมายมากสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ เพื่อเข้าถึงมีกล่องกาเครื่องหมาย ปุ่มตัวเลือก และปุ่มสลับที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดง และใส่ใช่/ไม่ใช่ค่า ตัวควบคุมเหล่านี้ให้ภาพของใช่/ไม่มีค่าที่เป็นง่ายต่อการใช้ และง่ายต่อการอ่าน

บทความนี้อธิบายถึงแอปพลิเคชันสำหรับตัวควบคุมเหล่านี้แต่ละ และบอกวิธีการเพิ่มลงในฟอร์มและรายงานของคุณ

คุณต้องการทำอะไร

ตัดสินใจที่ควบคุมการใช้

สร้างกล่องกาเครื่องหมายถูกผูกไว้ ปุ่มตัวเลือก หรือปุ่มสลับ

สร้างกล่องกาเครื่องหมายไม่ถูกผูก ปุ่มตัวเลือก หรือปุ่มสลับ

ทำความเข้าใจกลุ่มตัวเลือก

สร้างกลุ่มที่มีตัวเลือก

เพิ่มตัวเลือกใหม่ลงในกลุ่มตัวเลือกที่มีอยู่

ตัดสินใจที่ควบคุมการใช้

สำหรับสถานการณ์ส่วนใหญ่ กล่องกาเครื่องหมายคือ ตัวควบคุมที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงใช่/ไม่มีค่า นี่คือชนิดเริ่มต้นของตัวควบคุมที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลใช่/ไม่ใช่ลงในฟอร์มหรือรายงาน ในทางกลับกัน ตัวเลือกปุ่มและปุ่มสลับบ่อยที่สุดไว้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกกลุ่ม ดูในส่วนกลุ่มตัวเลือก Understand

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตัวควบคุมที่สามและวิธีแสดงค่าใช่หรือไม่ คอลัมน์ใช่ จะแสดงตัวควบคุมเท่านั้นปรากฏขึ้นเมื่อถูกเลือก และคอลัมน์ไม่ใช่ แสดงตัวควบคุมจะปรากฏเมื่อยกเลิกเลือก

ตัวควบคุม Yes/No

ด้านบนของหน้า

สร้างกล่องกาเครื่องหมายถูกผูกไว้ ปุ่มตัวเลือก หรือปุ่มสลับ

คุณสามารถสร้างกล่องกาเครื่องหมายได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการลากเขตข้อมูลใช่/ไม่ใช่จากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ไปยังฟอร์มหรือรายงาน

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง ด้วยการคลิกขวาในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิกมุมมองที่คุณต้องการบนเมนูทางลัด

 2. ถ้าบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ไม่ได้แสดงอยู่ กด ALT + F8 เพื่อแสดงแท็บนั้น

 3. ขยายรายการตาราง ถ้าจำเป็น โดยคลิกที่เครื่องหมายบวก (+) อยู่ถัดจากชื่อตาราง

 4. ลากเขตข้อมูล Yes/No จากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ไปยังฟอร์มหรือรายงาน

  ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุณสมบัติตัวควบคุมการแสดงของเขตข้อมูล กล่องกาเครื่องหมาย กล่องข้อความ หรือกล่องคำสั่งผสมถูกสร้างขึ้น และลงในเขตข้อมูลที่ถูกผูกไว้ เมื่อคุณสร้างใหม่ใช่/ไม่ใช่เขตข้อมูลในตาราง การตั้งค่าเริ่มต้นของคุณสมบัติตัวควบคุมการแสดงเขตข้อมูลมีกล่องกาเครื่องหมายไว้

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายเป็นปุ่มตัวเลือกหรือปุ่มสลับ การทำเช่นนี้ คลิกขวากล่องกาเครื่องหมาย ชี้ไปที่เปลี่ยนเป็น บนเมนูทางลัด แล้ว คลิกปุ่มสลับ รูปปุ่ม หรือปุ่มตัวเลือก รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

สร้างกล่องกาเครื่องหมายไม่ถูกผูก ปุ่มตัวเลือก หรือปุ่มสลับ

คุณสามารถใช้มีกล่องกาเครื่องหมายไม่ถูกผูก ปุ่มตัวเลือก หรือสลับไปยังปุ่มในกล่องโต้ตอบแบบกำหนดเองเพื่อยอมรับการป้อนข้อมูลผู้ใช้ และดำเนินการกระทำที่ยึดตามนั้นสำหรับการป้อนค่า

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบ ด้วยการคลิกขวาในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิกมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกเครื่องมือสำหรับตัวควบคุมที่ คุณต้องการ (กล่องกาเครื่องหมาย รูปปุ่ม ,ปุ่มตัวเลือก รูปปุ่ม หรือปุ่มสลับ รูปปุ่ม )

 3. คลิกบนฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการวางตัวควบคุม

  Access จะวางตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน

แม้ว่าคุณไม่จำเป็น คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมเพื่อให้มีชื่อที่สื่อความหมายมากขึ้น การทำเช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงป้ายชื่อที่แสดงอยู่ถัดจากตัวควบคุม แต่จะสามารถทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงในนิพจน์หรือแมโคร

เปลี่ยนชื่อตัวควบคุม

 1. ให้แน่ใจว่า ได้เลือกตัวควบคุม

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคุณสมบัติชื่อ ของตัวควบคุม

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนกล่องกาเครื่องหมายเป็นปุ่มตัวเลือกหรือปุ่มสลับ การทำเช่นนี้ คลิกขวากล่องกาเครื่องหมาย ชี้ไปที่เปลี่ยนเป็น บนเมนูทางลัด แล้ว คลิกปุ่มสลับ รูปปุ่ม หรือปุ่มตัวเลือก รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจกลุ่มตัวเลือก

กล่องกาเครื่องหมายแต่ละ ปุ่มตัวเลือก หรือการปุ่มสลับสามารถถูกผูกไว้ หรือที่ไม่ถูกผูก หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวเลือก กลุ่มตัวเลือกที่แสดงทางเลือกชุดจำกัด และสามารถเลือกตัวเลือกเดียวเท่านั้นในกลุ่มตัวเลือกในแต่ละครั้ง กลุ่มตัวเลือกประกอบด้วยเฟรมกลุ่มและชุดของกล่องกาเครื่องหมาย ปุ่มสลับ หรือปุ่มตัวเลือก

ถ้ากลุ่มตัวเลือกถูกผูกไว้กับเขตข้อมูล เฉพาะเฟรมกลุ่มนั้นถูกผูกไว้ไปยังเขตข้อมูล ไม่ตัวควบคุมที่อยู่ภายในกรอบ แทนที่เป็นการตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมสำหรับแต่ละตัวควบคุมในกลุ่มตัวเลือก คุณตั้งค่าคุณสมบัติค่าตัวเลือกของตัวควบคุมแต่ละรายการเป็นตัวเลขที่มีความหมายสำหรับเขตข้อมูลที่ถูกผูกไว้เฟรมกลุ่ม เมื่อคุณเลือกตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือก Access ตั้งค่าของเขตข้อมูลที่เลือกกลุ่มถูกผูกไว้กับค่าของคุณสมบัติค่าตัวเลือกของตัวเลือก

ค่าของกลุ่มตัวเลือกอาจเป็นตัวเลข ข้อความไม่เท่านั้น Access เก็บหมายเลขนี้ในตารางต้นแบบ สามารถตั้งค่ากลุ่มตัวเลือกการนิพจน์ หรือถูกผูกไว้ คุณสามารถใช้กลุ่มตัวเลือกที่ไม่ถูกผูกเพื่อยอมรับการป้อนข้อมูลผู้ใช้ และดำเนินการกระทำที่ยึดตามนั้นสำหรับการป้อนค่าในกล่องโต้ตอบแบบกำหนดเอง

แนวทางปฏิบัติมาตรฐานการใช้กล่องกาเครื่องหมายสำหรับใช่/ไม่ใช่เขตข้อมูล และปุ่มตัวเลือก หรือสลับไปยังปุ่มสำหรับกลุ่มตัวเลือกได้ อย่างไรก็ตาม นี้เป็นเพียงคำแนะนำ และคุณสามารถใช้ตัวควบคุมสามสำหรับวัตถุประสงค์ใดก็ได้

ด้านบนของหน้า

สร้างกลุ่มที่มีตัวเลือก

คุณสามารถสร้างกลุ่มที่มีตัวเลือกอย่างรวดเร็ว โดยใช้ตัวช่วยสร้างในกลุ่มตัวเลือก ก่อนที่คุณเริ่มต้น ตัดสินใจว่า คุณต้องการให้ค่าตัวเลือกที่จะเก็บไว้ในตาราง ถ้าใช่ คุณต้องมีเขตข้อมูลของชนิดข้อมูลตัวเลขที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง ดูบทความแทรก เพิ่ม หรือสร้างเขตข้อมูลใหม่ในตาราง

 1. เปิดฟอร์มในมุมมองออกแบบ ด้วยการคลิกขวาในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิกมุมมองออกแบบ รายการย่อ/ขยาย

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม มั่นใจว่า ได้เลือกใช้ตัวช่วยสร้างการควบคุม รูปปุ่ม เท่านั้น รูปปุ่ม

 3. ในกลุ่มเดียวกัน คลิกตัวเลือก กลุ่ม รูปปุ่ม

 4. คลิกบนฟอร์ที่คุณต้องการวางกลุ่มตัวเลือก

 5. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง บนหน้าสุดท้าย คลิกเสร็จสิ้น

  Access วางตัวกลุ่มตัวเลือกบนฟอร์ม

เปลี่ยนชื่อกลุ่มตัวเลือก    แม้ว่าคุณไม่จำเป็น คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อกลุ่มตัวเลือกเพื่อให้มีชื่อที่สื่อความหมายมากขึ้น การทำเช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงป้ายชื่อที่แสดงอยู่ถัดจากกลุ่มตัวเลือก แต่จะสามารถทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงไปยังตัวควบคุมในนิพจน์หรือแมโคร

 1. ให้แน่ใจว่า ได้เลือกกลุ่มที่เลือก ด้วยการคลิกที่เฟรมของกลุ่ม

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคุณสมบัติชื่อ ของกลุ่มตัวเลือก

ด้านบนของหน้า

เพิ่มตัวเลือกใหม่ลงในกลุ่มตัวเลือกที่มีอยู่

คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมตัวเลือกใหม่ลงในกลุ่มตัวเลือก ตามที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถสร้างตัวควบคุมใหม่ในกลุ่ม หรือคุณสามารถตัดที่มีอยู่ควบคุมจากที่ใดก็ตามบนฟอร์ม และวางลงในกลุ่ม

 1. เปิดฟอร์มในมุมมองออกแบบ ด้วยการคลิกขวาในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิกมุมมองออกแบบ รายการย่อ/ขยาย

 2. คลิกที่เฟรมของกลุ่มตัวเลือกเพื่อเลือก แล้วลากจุดจับสำหรับปรับขนาดเฟรมที่เพื่อทำให้มีที่ว่างสำหรับตัวควบคุมตัวเลือกใหม่

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สร้างตัวควบคุมใหม่ในกลุ่ม   

   1. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกเครื่องมือสำหรับชนิดของตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่ม (กล่องกาเครื่องหมาย รูปปุ่ม ,ปุ่มตัวเลือก รูปปุ่ม หรือปุ่มสลับ รูปปุ่ม )

   2. ย้ายตัวชี้เพื่อให้วางไว้ภายในกรอบของกลุ่มตัวเลือก เฟรมเปลี่ยนสีที่ระบุว่า ตัวควบคุมใหม่จะกลายเป็น ส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวเลือก

   3. คลิกการวางตัวควบคุมในกลุ่ม

  • ย้ายตัวควบคุมที่มีอยู่ลงในกลุ่ม   

   เพียงแค่ลากตัวควบคุมลงในกลุ่มตัวเลือกไม่ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม คุณต้องตัด และวางตัวควบคุมลงในกลุ่มสำหรับไฟล์นั้นจะกลายเป็น ตัวเลือก

   1. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการย้ายลงในกลุ่มตัวเลือก

   2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกตัด รูปปุ่ม

   3. เลือกกลุ่มเลือก ด้วยการคลิกเฟรมที่ล้อมรอบกลุ่ม

   4. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกวาง รูปปุ่ม

    Access เพิ่มตัวควบคุมลงในกลุ่ม

 4. คุณอาจจะต้องย้ายตัวควบคุมและป้ายชื่อนั้นเพื่อให้พวกเขาบรรทัดกับป้ายชื่อและตัวควบคุมที่มีอยู่

 5. เลือกตัวควบคุมเพิ่มใหม่ นั้นแล้ว กด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุม

 6. หมายเหตุค่าของคุณสมบัติค่าตัวเลือกของตัวควบคุมเพิ่มใหม่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถปล่อยให้ที่ค่าที่แนะนำ Access หรือคุณสามารถเปลี่ยนไปใช้กับค่าที่แตกต่างกัน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×