การแสดงคะแนนของนักเรียนแบบออนไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแสดงคะแนนให้กับนักเรียนแต่ละคนได้แบบออนไลน์ รวมทั้งติดตามคะแนนโดยจัดเก็บไว้ในรายการใน ไซต์ของฉัน คุณสามารถดูและเปลี่ยนแปลงคะแนนทั้งหมดในรายการได้ แต่นักเรียนจะสามารถดูได้เฉพาะคะแนนของตนเองในเพจของ Web Part โดยเพจนี้จะแสดงเฉพาะคะแนนของนักเรียนแต่ละคน เนื่องจากใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของนักเรียนและ Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันในการแสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนคนนั้น

ในการใช้รายการ ให้ใช้มุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อที่คุณจะสามารถดูคะแนนทั้งหมดของนักเรียนทุกคนได้ มุมมองแผ่นข้อมูลจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนใหม่หรือเปลี่ยนคะแนนที่มีอยู่ในรายการได้อย่างรวดเร็ว

มุมมองแผ่นข้อมูล ป้อนคะแนน ที่ให้คุณปรับปรุงคะแนนได้
ผู้สอนใช้มุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อเพิ่มใหม่ หรือเปลี่ยนระดับที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อนักเรียนเข้าสู่ระบบเครือข่ายของโรงเรียนและเยี่ยมชมเพจของ Web Part นี้ นักเรียนจะเห็นคะแนนของตนเองเท่านั้น

รายการคะแนนในมุมมองของนักเรียนที่แสดงคะแนนของนักเรียนคนหนึ่ง
นักเรียนที่เห็นเฉพาะของพวกเขาเกรดในหน้าของ Web Part

เพจของ Web Part จะแสดงเฉพาะคะแนนของนักเรียนคนนั้น เนื่องจาก Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้ของผู้ที่ดูเพจนั้นอยู่ รายการในเพจนี้ถูกกำหนดค่าให้นักเรียนได้รับสิทธิ์ในการดูคะแนนของตนเองเท่านั้น นักเรียนไม่สามารถเปลี่ยนคะแนนของตนเองในเพจนี้ได้ 

เมื่อต้องการสร้างการทำงานนี้ คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. สร้างใหม่ หรือใช้แผ่นงาน Excel ที่มีอยู่ซึ่งคุณจะสร้างแผ่นงานในเวิร์กบุ๊ก Excel ที่ประกอบด้วยข้อมูลนักเรียนและระดับที่ ถ้าคุณมีเวิร์กชีตที่มีอยู่ ด้วยข้อมูล student คุณสามารถไปยังขั้นตอนถัดไป ถ้าเกรดของคุณจะถูกเก็บไว้ในรายการที่มีอยู่แล้วบนไซต์ของฉันของคุณ คุณสามารถข้ามขั้นตอนถัดไป และไปยังขั้นตอนสาม สร้างมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. สร้างรายการซึ่งคุณจะนำเข้าข้อมูลลงในแผ่นงานลงในไซต์ของคุณเป็นรายการใหม่ หลังจากที่คุณสร้างรายการใหม่ คุณสามารถเก็บถาวร หรือลบเวิร์กบุ๊กได้เนื่องจากคุณไม่จำเป็นเวิร์กบุ๊ก คุณจะทำงานในรายการนี้เพื่อเพิ่มใหม่ หรือเปลี่ยนระดับที่มีอยู่

 3. สร้างมุมมองแผ่นข้อมูลซึ่งคุณจะสร้างมุมมองสำหรับรายการเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มใหม่ได้อย่างง่ายดาย หรืออัปเดระดับที่มีอยู่

 4. สร้างมุมมองนักเรียนซึ่งคุณจะสร้างมุมมองแบบจำกัดสำหรับนักเรียนเนื่องจากรายการของคุณอาจประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณไม่ต้องการให้แสดงในหน้า Web Part ออก

 5. สร้างหน้า Web Partซึ่งคุณจะสร้างหน้า Web Part ที่นักสามารถดูระดับของเขา หน้านี้จะแสดงระดับของนักเรียนที่ค้นหาหน้านี้เท่านั้น

 6. เพิ่ม Web Part ที่ซึ่งคุณจะเพิ่ม Web part สำหรับรายการและปัจจุบันผู้ใช้ตัวกรอง Web Part ไปยังหน้า Web Part ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้

 7. กำหนดค่า Web Partซึ่งคุณจะกำหนดค่า Web part สำหรับรายการเมื่อต้องการใช้มุมมอง student

 8. เชื่อมต่อ Web Part ที่ซึ่งคุณจะเชื่อมต่อกับ Web Part เข้าด้วยกันเพื่อแสดงเฉพาะระดับของนักเรียนที่ค้นหาหน้านี้

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแผ่นงาน Excel ใหม่หรือใช้แผ่นงานที่มีอยู่

แผ่นงานของคุณควรมีคอลัมน์ต่อไปนี้

 • ชื่อผู้ใช้  ชื่อที่นักเรียนใช้ในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายของโรงเรียน โดย Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันจะใช้ข้อมูลนี้ในการแสดงเฉพาะคะแนนของนักเรียนคนนั้น

 • คอลัมน์หนึ่งสำหรับการบ้านแต่ละชิ้นและคะแนนของการทดสอบ  การบ้านที่ได้รับมอบหมายและคะแนนของการทดสอบสำหรับนักเรียนแต่ละคน

แผ่นงานของคุณอาจมีลักษณะคล้ายกับแผ่นงานต่อไปนี้

แผ่นงานที่ใช้ในบทความนี้ซึ่งมีข้อมูลนักเรียนและคะแนน
แผ่นงานที่ มีข้อมูลนักเรียนและระดับ เวิร์กชีตมีคอลัมน์เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนแบบเป็นเรื่องน่าแรก และสุดท้าย ชื่อ

หลังจากที่คุณสร้างแผ่นงาน ให้บันทึกแผ่นงานในตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถใช้ได้บนไซต์ เช่น ไดรฟ์ภายในเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2: สร้างรายการ

 1. คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิก สร้าง บนหน้า เนื้อหาไซต์ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: ปกติแล้ว คุณสามารถใช้เมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แทนที่จะทำตามขั้นตอนนี้ได้

 1. ภายใต้ รายการแบบกำหนดเอง บนเพจ สร้าง ให้คลิก นำเข้ากระดาษคำนวณ

 2. ในกล่องชื่อ บนหน้าใหม่ พิมพ์English4 2008 ชื่อปรากฏ ในแถบชื่อเรื่อง และ ใน URL ของรายการใหม่

 3. ในกล่องคำอธิบาย พิมพ์เกรดสำหรับภาษาอังกฤษ 4 2008 คลาส คำอธิบายปรากฏภายใต้ชื่อเรื่องบนรายการใหม่

 4. คลิก เรียกดู ในเพจคุณสมบัติ เลือกแฟ้ม ให้เรียกดูไปยังตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงาน จากนั้นคลิกที่แผ่นงาน แล้วคลิก เปิด

 5. บนเพจ สร้าง ให้คลิก นำเข้า

 6. ในรายการ ชนิดของช่วง ในเพจคุณสมบัติ นำเข้าไปยังรายการ Windows SharePoint Services ให้คลิก ช่วงของเซลล์

  กล่องโต้ตอบการนำเข้าที่มีการเลือกช่วงของเซลล์ในรายการช่วงของเซลล์

 7. คลิกภายในกล่อง เลือกช่วง และใน Excel ให้เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้ามายังรายการนี้

 8. คลิก นำเข้า

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณสร้างรายการใหม่โดยใช้ข้อมูลในแผ่นงานแล้ว คุณสามารถเก็บถาวรหรือลบสมุดงานได้เนื่องจากคุณจะต้องป้อนหรือปรับปรุงคะแนนลงในรายการนี้โดยตรง ทั้งนี้แผ่นงานนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับรายการ

ขั้นตอนที่ 3: สร้างมุมมองแผ่นข้อมูล

ผู้สอนจะใช้มุมมองนี้ในการเพิ่มคะแนนใหม่และปรับปรุงคะแนนที่มีอยู่

 1. บนการเมนูมุมมอง เมนูมุมมอง คลิกสร้างมุมมอง

 2. ภายใต้ เลือกการจัดรูปแบบมุมมอง บนเพจ สร้างมุมมอง: ภาษาอังกฤษ4-2551 ให้คลิก มุมมองแผ่นข้อมูล

 3. ในกล่องชื่อมุมมอง พิมพ์ใส่เกรด ชื่อนี้ปรากฏในเมนูมุมมอง บนรายการใหม่

 4. คลิก ตกลง

ขั้นตอนที่ 4: สร้างมุมมองของนักเรียน

นี่คือมุมมองที่นักเรียนจะใช้ในการดูคะแนนของตนเอง

 1. บนการเมนูมุมมอง เมนูมุมมอง คลิกสร้างมุมมอง

 2. ภายใต้ เลือกการจัดรูปแบบมุมมอง บนเพจ สร้างมุมมอง: ภาษาอังกฤษ4-2551 ให้คลิก มุมมองมาตรฐาน

 3. ในกล่องชื่อมุมมอง พิมพ์ระดับ ชื่อนี้ปรากฏในรายการมุมมองที่เลือก ในบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part English4 2008

 4. ภายใต้ แสดงผู้ชม ในส่วน ผู้ชม ให้คลิก สร้างมุมมองสาธารณะ

 5. ในส่วน คอลัมน์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดสำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการซ่อนไม่ให้นักเรียนเห็น โดยคงเลือกคอลัมน์ ชื่อผู้ใช้ ไว้ เนื่องจาก Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันจะใช้คอลัมน์นี้ในการแสดงเฉพาะคะแนนของนักเรียนคนนั้น

 6. คลิกตัวเลขที่เหมาะสมในรายการ ตำแหน่งจากด้านซ้าย เพื่อจัดเรียงคอลัมน์

 7. คลิก ตกลง

ขั้นตอนที่ 5: สร้างเพจของ Web Part

นี่คือเพจของ Web Part ที่นักเรียนสามารถดูคะแนนของตนเองได้

 1. คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิก สร้าง บนหน้า เนื้อหาไซต์ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: ปกติแล้ว คุณสามารถใช้เมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แทนที่จะทำตามขั้นตอนนี้ได้

 1. ภายใต้ เว็บเพจ บนเพจ สร้าง ให้คลิก เพจของ Web Part

 2. ในกล่องชื่อมุมมอง พิมพ์นักเรียน ชื่อปรากฏในแถบชื่อเรื่องและ URL ของหน้าใหม่

 3. ใน เลือกเค้าโครงแม่แบบ ในส่วน เค้าโครง ให้คลิก เต็มเพจ แบบแนวตั้ง

 4. ในรายการ ไลบรารีเอกสาร ในส่วน ตำแหน่งที่ตั้งในการบันทึก ให้คลิก เอกสารที่ใช้ร่วมกัน

 5. คลิก สร้าง

จด URL ของเพจนี้ คุณจะต้องให้ URL นี้กับนักเรียนเมื่อเพจนี้ใช้งานได้

ขั้นตอนที่ 6: เพิ่ม Web Part

 1. ในเพจของ Web Part ให้คลิก เพิ่ม Web Part

 2. ในส่วน รายการและไลบรารี ในกล่อง เพิ่ม Web Parts--กล่องโต้ตอบเว็บเพจ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ภาษาอังกฤษ4-2551

 3. ในส่วน ตัวกรอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบัน

 4. คลิก เพิ่ม

ขั้นตอนที่ 7: กำหนดค่า Web Part

 1. ใน Web Part English4 2008 คลิกปุ่มที่แก้ไข เมนู Web Part แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกัน

  บานหน้าต่างเครื่องมือจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่าคุณสมบัติให้แสดงมุมมองที่ถูกต้องและป้องกันไม่ให้นักเรียนเปลี่ยนคะแนน มุมมองนี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวที่แสดงเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้ที่ SharePoint พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่กำลังดูเพจอยู่

  บานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part ที่คุณสามารถกำหนดค่าคุณสมบัติของ Web Part

 2. ในรายการ มุมมองที่เลือก ให้คลิก คะแนน

  บานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part ที่มีการเลือก รายการทั้งหมด ในรายการ มุมมองที่เลือก

 3. ในกล่องข้อความที่แจ้งผลของการสลับมุมมอง ให้คลิก ตกลง

 4. ในรายการ ชนิดแถบเครื่องมือ ให้คลิก ไม่มีแถบเครื่องมือ รายการนี้จะซ่อนแถบเครื่องมือใน Web Part สำหรับ ภาษาอังกฤษ4-2551 เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเปลี่ยนคะแนนของตนเอง

  บานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part ที่มีการเลือก ไม่มีแถบเครื่องมือ ในรายการ ชนิดแถบเครื่องมือ

 5. คลิก ตกลง

 6. บน Web Part ตัวกรองการผู้ใช้ปัจจุบัน คลิกปุ่มที่แก้ไข เมนู Web Part แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกัน

  บานหน้าต่างเครื่องมือจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่าคุณสมบัติให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้ของผู้ที่กำลังดูเพจนั้นอยู่

  บานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบัน

 7. ภายใต้ เลือกค่าที่จะจัดเตรียม ให้คลิก ชื่อผู้ใช้ปัจจุบัน

  คลิกตัวเลือก ชื่อผู้ใช้ปัจจุบัน ในบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบัน

 8. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก ตกลง

ขั้นตอนที่ 8: เชื่อมต่อ Web Part

 1. บน Web Part ตัวกรองการผู้ใช้ปัจจุบัน คลิกปุ่มที่แก้ไข เมนู Web Part ชี้ไปที่การเชื่อมต่อ ชี้ไปที่ส่งตัวกรองค่า แล้ว คลิ กEnglish4 2008

 2. ในรายการ ชื่อเขตข้อมูลผู้ใช้ ให้คลิก ชื่อผู้ใช้ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

 3. คลิก ออกจากโหมดแก้ไข

เมื่อนักเรียนเข้าสู่ระบบเครือข่ายของโรงเรียนและไปที่เพจของนักเรียน Web Part สำหรับตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันจะแสดงเฉพาะคะแนนของผู้ใช้นั้น คุณได้ปิดใช้งานแถบเครื่องมือสำหรับรายการในเพจนี้เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเปลี่ยนคะแนนของตนเอง

เมื่อต้องการเพิ่มใหม่ หรืออัปเดระดับอยู่ เยี่ยมชมรายการ บนการเมนูมุมมอง เมนูมุมมอง คลิกใส่เกรด เมื่อต้องการเปลี่ยนไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มใหม่ได้อย่างรวดเร็ว หรืออัปเดระดับที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×