การแสดงความเชื่อมั่นด้วยการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแสดงว่าคุณเชื่อมั่นว่าฐานข้อมูลนั้นปลอดภัยและเชื่อถือในเนื้อหานั้นได้โดยการเพิ่ม ลายเซ็นดิจิทัล ในฐานข้อมูล ซึ่งช่วยให้บุคคลที่ใช้ฐานข้อมูลตัดสินใจได้ว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลและเนื้อหานั้นหรือไม่

กระบวนการที่คุณจะลงลายเซ็นดิจิทัลในฐานข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับว่าฐานข้อมูลใช้รูปแบบแฟ้ม Microsoft Office Access 2007 ประเภทใด เช่น แฟ้ม .accdb หรือรูปแบบอื่นๆ เช่น แฟ้ม .mdb อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกระบวนการนั้นจำเป็นต้องให้คุณใช้ใบรับรองความปลอดภัย

คุณสามารถใช้ใบรับรองความปลอดภัยที่ออกโดยบริษัท หรือคุณสามารถสร้างขึ้นเอง หัวข้อนี้จะอธิบายถึงวิธีการสร้างใบรับรองความปลอดภัยของคุณเอง

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

แพคเกจ ระบบ และกระจายฐานข้อมูล Access Office 2007

เซ็นชื่อแบบดิจิทัลฐานข้อมูลเวอร์ชันก่อนหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ในการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัล คุณต้องได้รับหรือสร้างใบรับรองความปลอดภัยก่อน ใบรับรองความปลอดภัยนั้นเป็นเสมือนปากกาที่คุณใช้ลงลายเซ็น หรือซีลที่คุณสามารถใช้ได้

หากคุณไม่มีใบรับรองความปลอดภัย คุณสามารถสร้างได้โดยใช้เครื่องมือ SelfCert (มีใน Microsoft Office)

สร้างใบรับรองที่ลงนามด้วยตนเอง

 1. ใน Microsoft Windows คลิกปุ่ม เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่ Microsoft Office ชี้ไปที่ Microsoft Office Tools และคลิก ใบรับรองดิจิทัลสำหรับโครงการ VBA

  -หรือ-

  เรียกดูไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์โปรแกรมOffice Professional 2007 ของคุณ โฟลเดอร์เริ่มต้นคือ Office\Office12 ไดร์ฟ: \Program Files\Microsoft ในโฟลเดอร์นั้น ค้นหา และดับเบิลคลิกที่SelfCert.exe

  กล่องโต้ตอบ สร้างใบรับรองดิจิทัล จะปรากฏขึ้น

 2. ในกล่อง ชื่อใบรับรองของคุณ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับใบรับรองการทดสอบชื่อใหม่

 3. คลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่งใบรับรองดิจิทัลสำหรับโครงการ VBA หรือคุณไม่พบ SelfCert.exe คุณอาจต้องติดตั้ง SelfCert

ติดตั้ง SelfCert.exe

 1. เริ่มต้น Office Professional 2007 ให้ติดตั้งซีดีของคุณหรือสื่อสำหรับการติดตั้งอื่นๆ

 2. ในการติดตั้ง ให้คลิก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก จากนั้นคลิก ทำต่อไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณทำงานในสภาพแวดล้อมซึ่งผู้ดูแลระบบ IT ติดตั้ง Office Professional 2007 บนเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง แทนการติดตั้งโดยซีดี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ใน Microsoft Windows ให้คลิกปุ่ม Start แล้วคลิก Control Panel

  2. คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

  3. เลือก ระบบ Microsoft Office 2007 จากนั้นคลิก Change

   โปรแกรมติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น

  4. คลิก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก จากนั้นคลิก ทำต่อไป

  5. ดำเนินต่อไปตามขั้นตอนต่อไปนี้

 3. ขยายโหนด Microsoft Office และ คุณลักษณะที่ใช้งานร่วมกันของ Office ด้วยการคลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจากโหนดนั้น

 4. คลิกที่ ใบรับรองดิจิทัลสำหรับโครงการ VBA

 5. คลิกที่ เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

 6. คลิกที่ ทำต่อไป เพื่อติดตั้งคอมโพเนนต์

คุณควรใช้เฉพาะ SelfCert เพื่อสร้างลายเซ็นสำหรับใช้ภายในองค์กรของคุณเอง หากคุณต้องการลงลายเซ็นดิจิทัลในฐานข้อมูล และเผยแพร่ฐานข้อมูลนั้น คุณควรได้รับใบรับความปลอดภัยที่ออกให้โดยบริษัทจากเจ้าหน้าที่ออกใบรับรองของบริษัท (CA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่หัวข้อ ดูเพิ่มเติม

การจัดทำแพคเกจ การเซ็นชื่อ และการกระจายฐานข้อมูลของ Office Access 2007

Office Access 2007 ทำให้การลงลายเซ็นและเผยแพร่ฐานข้อมูลรวดเร็วและง่ายดายขึ้น เมื่อคุณสร้างแฟ้ม .accdb หรือแฟ้ม .accde คุณสามารทำแพคเกจแฟ้ม ลงลายเซ็นดิจิทัลในแพคเกจ และเผยแพร่แพคเกจที่เซ็นแล้วให้ผู้ใช้คนอื่นๆ เครื่องมือแพคเกจและลงลายเซ็นอยู่ในฐานข้อมูลในแฟ้ม Access Deployment (.accdc) ลงชื่อแฟ้ม และวางแพคเกจที่เซ็นแล้วในตำแหน่งที่คุณต้องการ ผู้ใช้สามารถแตกฐานข้อมูลออกจากแพคเกจและทำงานในฐานข้อมูลได้โดยตรง (ไม่ได้อยู่ในแฟ้มแพคเกจ)

โปรดจำข้อเท็จจริงเหล่านี้ขณะที่คุณดำเนินการ:

 • การทำแพคเกจฐานข้อมูลและลงลายเซ็นแพคเกจคือวิธีที่แสดงความน่าเชื่อถือ เมื่อคุณทำแพคเกจและลงลายเซ็นฐานข้อมูล ลายเซ็นดิจิทัลของคุณจะยืนยันว่าฐานข้อมูลนั้นไม่ได้ถูกแก้ไขหลังจากคุณสร้างแพคเกจ

 • หลังจากแตกฐานข้อมูลออกจากแพคเกจ ก็จะไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างแพคเกจที่ลงลายเซ็นและฐานข้อมูลที่แตกออกมาแล้วอีกต่อไป

 • คุณสามารถใช้เครื่องมือแพคเกจและลายเซ็นกับฐานข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นรูปแบบแฟ้ม Office Access 2007 เท่านั้น Access 2007 ยังให้เครื่องมือในการเซ็นชื่อและเผยแพร่ฐานข้อมูลซึ่งสร้างในรูปแบบแฟ้มก่อนหน้านี้ คุณต้องใช้เครื่องมือลายเซ็นดิจิทัลซึ่งเหมาะกับรูปแบบแฟ้มฐานข้อมูลที่คุณใช้อยู่

 • คุณสามารถเพิ่มฐานข้อมูลลงในแพคเกจได้เพียงหนึ่งฐานข้อมูลเท่านั้น

 • กระบวนการนี้จะเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแพคเกจที่มีฐานข้อมูลของคุณทั้งฐานข้อมูล ไม่ใช่เฉพาะแมโครหรือมอดูลเท่านั้น

 • การบีบอัดแพคเกจช่วยลดเวลาดาวน์โหลดได้

 • คุณสามารถแยกฐานข้อมูลออกจากแฟ้มแพคเกจที่ตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Windows SharePoint Services 3.0 ได้

ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีสร้างแฟ้มแพคเกจที่ลงลายเซ็นและวิธีแตกและใช้ฐานข้อมูลจากแฟ้มแพคเกจที่ลงลายเซ็นแล้ว

สร้างแพคเกจที่มีลายเซ็น

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการทำแพคเกจและเซ็นชื่อ

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกประกาศ แล้ว คลิ กแพคเกจและเครื่องหมาย

  กล่องโต้ตอบ เลือกใบรับรอง จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกใบรับรองแบบดิจิทัล จากนั้นคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ สร้างแพคเกจ Microsoft Office Access ที่เซ็นชื่อแล้ว จะปรากฏขึ้น

 4. ในรายการ บันทึกใน ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแพคเกจฐานข้อมูลที่มีลายเซ็นของคุณ

 5. ป้อนชื่อสำหรับแพคเกจที่เซ็นชื่อแล้วในกล่อง ชื่อแฟ้ม จากนั้นคลิกที่ สร้าง

  Access จะสร้างแฟ้ม .accdc และวางในตำแหน่งที่คุณเลือก

แยกและใช้แพคเกจที่เซ็นชื่อแล้ว

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

  กล่องโต้ตอบ เปิด จะปรากฏขึ้น

 2. เลือก Microsoft Office Access Signed Packages (*.accdc) เป็นประเภทแฟ้ม

 3. ใช้รายการ มองหาใน เพื่อหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีแฟ้ม .accdc เลือกแฟ้ม และคลิก เปิด

 4. เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • หากคุณเชื่อถือในใบรับรองความปลอดภัย ซึ่งใช้เซ็นแพคเกจที่ใช้ กล่องโต้ตอบ แยกฐานข้อมูลไปยัง จะปรากฏขึ้น ไปที่ขั้นตอนถัดไป

  • หากคุณยังไม่ได้เลือกว่าจะเชื่อถือใบรับรองความปลอดภัยนั้น ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

   ข้อความแนะนำ

   หากคุณเชื่อถือฐานข้อมูล ให้คลิก เปิด หากคุณเชื่อถือใบรับรองจากผู้ให้บริการ ให้คลิก เชื่อถือทั้งหมดจากผู้ประกาศ กล่องโต้ตอบ แยกฐานข้อมูลไปยัง จะปรากฏ

   หมายเหตุ: หากคุณใช้ใบรับรองแบบรับรองด้วยตนเองเพื่อเซ็นชื่อในแพคเกจฐานข้อมูล และคลิก เชื่อถือทั้งหมดจากผู้ประกาศ เมื่อคุณเปิดแพคเกจนั้น แพคเกจที่เซ็นโดยใช้ใบรับรองที่เซ็นด้วยลายเซ็นของคุณจะเชื่อถือได้เสมอ

 5. อีกทางเลือกหนึ่ง ในรายการ บันทึกใน ให้เลือก ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับฐานข้อมูลที่แยก จากนั้นในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ป้อนชื่ออื่นสำหรับฐานข้อมูลที่แยก

  เคล็ดลับ: หากคุณแยกฐานข้อมูลไปยังตำแหน่งที่เชื่อถือได้ เนื้อหาของฐานข้อมูลนั้นก็จะได้รับการเปิดใช้โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดฐานข้อมูล หากคุณเลือกตำแหน่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เนื้อหาของฐานข้อมูลบางอย่างอาจไม่ได้รับการเปิดใช้ตามค่าเริ่มต้น

 6. คลิก ตกลง

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะเชื่อถือใบรับรองได้หรือไม่ บทความเรื่อง วิธีที่จะทำให้ทราบว่าลายเซ็นดิจิทัลน่าเชื่อถือ จะแสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบวันที่และรายการอื่นๆ ในใบรับรองเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

ลงลายเซ็นดิจิทัลในฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนในส่วนนี้จะไม่ใช้กับฐานข้อมูลที่ใช้รูปแบบแฟ้มแบบใหม่

สำหรับฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้า Office Access 2007 คุณสามารถใช้ ลายเซ็นดิจิทัล กับองค์ประกอบในฐานข้อมูล ลายเซ็นดิจิทัลจะยืนยันว่าแมโคร โมดูลรหัส และองค์ประกอบการเข้าใช้อื่นๆ ในฐานข้อมูลนั้นมาจากผู้เซ็น และไม่มีบุคคลอื่นแก้ไขนับตั้งแต่ได้เซ็นชื่อในฐานข้อมูล

ในการใช้ลายเซ็นกับฐานข้อมูลของคุณ คุณต้องมีใบรับรองดิจิทัลก่อน หากคุณสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเผยแพร่ของบริษัท คุณต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าหน้าที่ออกใบรับรองของบริษัท (CA) เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองจะตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลที่สร้างเนื้อหา (เช่น ฐานข้อมูล) ว่ามีชื่ออยู่จริง

ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ออกใบรับรองซึ่งให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft โปรดดูที่หัวข้อ ดูเพิ่มเติม

ถ้าคุณต้องการใช้ฐานข้อมูลสำหรับสถานการณ์ส่วนบุคคลหรือเวิร์กกรุ๊ปแบบจำกัด Microsoft Office Professional 2007 จะมีเครื่องมือสำหรับการสร้างใบรับรองแบบลงนามด้วยตัวเอง ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีติดตั้งและใช้เครื่องมือ SelfCert.exe เพื่อสร้างใบรับรองแบบลงนามด้วยตัวเอง

ลงนามรหัสในฐานข้อมูล

หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่า ขั้นตอนเหล่านี้นำไปใช้เฉพาะ เมื่อคุณกำลังใช้ฐานข้อมูลในOffice Access 2007 ที่ใช้รูปแบบไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าของฐานข้อมูล เช่นไฟล์.mdb เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลที่ใหม่กว่า ดูส่วนของแพคเกจ ระบบ และกระจายฐานข้อมูล Access Office 2007

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

 2. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แมโคร ให้คลิก Visual Basic ซึ่งจะเป็นการเริ่ม Visual Basic Editor

  คีย์ลัดกด ALT + F11 ได้อีกด้วย

 3. ในหน้าต่าง Project Explorer เลือกฐานข้อมูลหรือโครงการ Visual Basic for Applications (VBA) ซึ่งคุณต้องการลงนาม

 4. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ลายเซ็นดิจิทัล

  กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นดิจิทัล จะปรากฏขึ้น

 5. คลิก เลือก เพื่อเลือกใบรับรองการทดสอบของคุณ

  กล่องโต้ตอบ เลือกใบรับรอง จะปรากฏขึ้น

 6. เลือกใบรับรองที่คุณต้องการนำไปใช้

  หากคุณทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้านี้ เลือกใบรับรองที่คุณสร้างโดยใช้ SelfCert

 7. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ เลือกใบรับรอง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ลายเซ็นดิจิทัล

เคล็ดลับสำหรับการลงลายเซ็นในฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้า

 • หากคุณต้องการป้องกันผู้ใช้ที่ใช้โซลูชันของคุณจากการแก้ไขโครงการ VBA ของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ และทำให้ลายเซ็นของคุณเป็นโมฆะ ให้ให้ล็อกโครงการ VBA ก่อนเซ็น

  หมายเหตุ: การล็อกโครงการ VBA ของคุณจึงไม่ได้ป้องกันผู้ใช้อื่นจากการแทนที่ลายเซ็นดิจิทัลด้วยลายเซ็นอื่น ผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถเซ็นชื่อใหม่ในเทมเพลตและ Add-in ได้ เพื่อที่จะควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้อาจเรียกใช้ในคอมพิวเตอร์

 • เมื่อคุณลงลายเซ็นดิจิทัลในโครงการ VBA ให้ขอรับการบันทึกเวลาด้วย เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถตรวจสอบลายเซ็นของคุณได้ แม้ว่าใบรับรองที่ใช้สำหรับลายเซ็นนั้นหมดอายุแล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย VBA และบันทึกเวลาได้ที่ Microsoft Office Online

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×