การแสดงข้อมูลฟอร์มในโฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Microsoft Office Outlook 2007 คุณสามารถใช้โฟลเดอร์ชนิดใหม่ที่เรียกว่า โฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath เพื่อเก็บคอลเลกชันของฟอร์มอีเมลของ Microsoft Office InfoPath ที่เกี่ยวข้อง

ครั้งแรกที่คุณได้รับฟอร์มอีเมล InfoPath ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้สร้างโฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath เพื่อเก็บฟอร์มนั้นและฟอร์มที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่คุณได้รับ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ใช้โฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath เพื่อแสดงข้อมูล

กำหนดค่าโฟลเดอร์ที่มีฟอร์ม InfoPath เพื่อแสดงข้อมูล

ใช้โฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath เพื่อแสดงข้อมูล

เมื่อเก็บคอลเลกชันของฟอร์มอีเมล InfoPath ที่เกี่ยวข้องในโฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath ใน Office Outlook 2007 คุณสามารถจัดระเบียบและตรวจทานข้อมูลได้โดยง่าย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณรวบรวมรายงานสถานะจากทีมของคุณเป็นฟอร์มอีเมล InfoPath คุณจะสามารถเก็บฟอร์มที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วในโฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ นอกจากการเก็บฟอร์มอีเมล InfoPath ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ที่เดียวกัน คุณยังสามารถแสดงข้อมูลจากฟอร์มแต่ละฟอร์มในคอลัมน์ในมุมมองแบบกำหนดเองสำหรับโฟลเดอร์นั้น ซึ่งอนุญาตให้คุณจัดกลุ่ม กรอง และเรียงลำดับข้อมูลในฟอร์มอีเมล InfoPath หลายฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว

ก่อนที่คุณจะสามารถแสดงข้อมูลจากฟอร์มอีเมล InfoPath ในมุมมองของโฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath แม่แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับฟอร์มนั้นจะต้องถูกกำหนดค่าให้ใช้การเพิ่มระดับคุณสมบัติ การเพิ่มระดับคุณสมบัติจะเปิดใช้งานเขตข้อมูลในฟอร์ม InfoPath เพื่อแสดงค่าในโฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath ใน Office Outlook 2007 หรือบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Windows SharePoint Services 3.0 หรือ InfoPath Forms Services เฉพาะตัวออกแบบแม่แบบฟอร์มสามารถเปิดใช้งานการเพิ่มระดับคุณสมบัติสำหรับแม่แบบฟอร์มโดยใช้ Microsoft Office InfoPath 2007

เมื่อต้องการทำความเข้าใจว่าการเพิ่มระดับคุณสมบัติทำงานร่วมกับโฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath อย่างไรใน Office Outlook 2007 ให้คิดว่าฟอร์มอีเมล InfoPath ที่ใช้โดยทีมของคุณมีเขตข้อมูลที่เรียกว่า การทานอาหาร ซึ่งใช้บันทึกจำนวนเงินที่ทีมของคุณใช้ที่ภัตตาคารขณะเดินทาง ถ้าตัวออกแบบแม่แบบฟอร์มเปิดใช้งานการเพิ่มระดับคุณสมบัติของเขตข้อมูลนั้น และถ้าคุณกำหนดค่าโฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath เพื่อแสดงข้อมูลจากฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายที่คุณเก็บไว้ในโฟลเดอร์ดังกล่าว คุณสามารถเห็นผลรวมของเขตข้อมูล การทานอาหาร ของรายงานค่าใช้จ่ายทุกเขตข้อมูลด้วยการดูที่มุมมองเขตข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าโฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath เพื่อแสดงข้อมูล

เมื่อต้องการกำหนดค่าโฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath ใน Office Outlook 2007 เพื่อแสดงข้อมูลจากฟอร์มอีเมล InfoPath ที่ใช้ในการเพิ่มระดับคุณสมบัติ ให้ทำดังนี้

หมายเหตุ: 10 เขตข้อมูลแรกในฟอร์มจะแสดงโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อเพิ่ม เอาออก หรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลเหล่านั้น

ในOffice Outlook 2007 ทำสิ่งต่อไปนี้:

 1. คลิกโฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath

  ถ้าคุณไม่มีโฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath คุณสามารถสร้างขึ้นหนึ่งโฟลเดอร์

  วิธีการ

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก โฟลเดอร์

  2. ในกล่อง ชื่อ ให้ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์

  3. ในกล่อง โฟลเดอร์ใช้เก็บ ให้คลิก รายการฟอร์ม InfoPath

  4. ในรายการ เลือกตำแหน่งที่จะเก็บโลฟเดอร์ ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์

 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath ใน รายการโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก เลื่อนระดับคุณสมบัติฟอร์ม บนเมนูทางลัด

 3. คลิกแท็บ ฟอร์ม InfoPath

 4. คลิก เลือกฟอร์ม

 5. ในกล่องโต้ตอบ เลือกฟอร์ม InfoPath ให้คลิกฟอร์มที่คุณต้องการทำให้สัมพันธ์กับโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก เลือกฟอร์ม

 6. ตรวจสอบว่ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เลื่อนระดับคุณสมบัติฟอร์มและแสดงข้อมูลเป็นคอลัมน์ในมุมมองใหม่ จากนั้นคลิก ตกลง

 7. คลิกขวาที่มุมมองโฟลเดอร์ จกานั้นคลิก กำหนดมุมมองปัจจุบันเอง บนเมนูทางลัด

 8. คลิก เขตข้อมูล

 9. ในกล่อง เลือกเขตข้อมูลที่มีอยู่จาก ให้คลิก ฟอร์ม InfoPath

 10. ในรายการ เขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ กด CTRL ค้างไว้ และเลือกรายการแต่ละรายการ หรือกด shift ค้างไว้ แล้วเลือกช่วงของรายการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×