การแสดงข้อมูลจากหลายรายการโดยใช้ Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณว่าดีหรือไม่ ถ้าสามารถสอบถามและแสดงข้อมูลจากหลายรายการได้ ตัวอย่างเช่น คุณว่าดีหรือไม่ ถ้าสามารถแสดงรายการของการเชื่อมโยงไปยังเอกสารทั้งหมดในไลบรารีเอกสารทั้งหมด ทั่วทั้งไซต์คอลเลกชันของคุณได้ ยิ่งไปกว่านั้น คุณว่าดีหรือไม่ ถ้าคุณสามารถแสดงรายการของการเชื่อมโยงไปยังเอกสารทั้งหมด ที่ปรับเปลี่ยนโดยคุณหรือผู้ใช้ที่ระบุไว้อีกรายหนึ่ง หรือจัดกลุ่มรายการตามเขตข้อมูลทั่วไปที่มีอยู่ในรายการทั้งหมดได้

รายการเอกสารของฉันทั้งหมด

ถ้าคุณมีไซต์ Microsoft Office SharePoint Server 2007 สิ่งเหล่านั้นไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ดีเท่านั้น   แต่ยังเป็นไปได้อีกด้วย คุณสามารถแสดงการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในรายการได้ ดังนี้

 • ทั่วทั้งไซต์คอลเลกชันของคุณ

 • ในไซต์หนึ่งๆ ที่ระบุและไซต์ย่อยทั้งหมดของไซต์นั้น

 • ในรายการหนึ่งๆ ที่ระบุ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณแทรก Web Part ของคิวรีเนื้อหา สามารถแทรก Web Part นี้บนทุกหน้าของ Web Part แต่สามารถเพิ่มลงในเค้าโครงหน้าการประกาศหน้าจะถูกสร้างขึ้น ด้วยการเพิ่ม Web part สำหรับเนื้อหาของแบบสอบถามลงในเค้าโครงหน้า คุณสามารถทำให้ผลลัพธ์ของคิวรีปรากฏบนทุกหน้าการประกาศที่ถูกสร้างขึ้นจากเค้าโครงหน้านั้น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครงหน้า ดูบทความการสร้างเค้าโครงหน้าการประกาศ

บทความนี้แสดงให้คุณเห็นวิธีแทรก Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาลงในเค้าโครงเพจ และวิธีกำหนดแบบสอบถามเองเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

สิ่งสำคัญ: Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาจะพร้อมใช้งานเฉพาะในไซต์ที่ตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Office SharePoint Server 2007 เท่านั้น ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ต้องทำให้ Web Part นี้พร้อมใช้งานในแกลเลอรี Web Parts ของไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชัน นอกจากนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ในการเขียนแก้สำหรับไซต์ระดับบนสุด จึงจะสามารถเปิดและแก้ไขเค้าโครงเพจได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหา และเปิดเค้าโครงหน้า

แทรก Web Part สำหรับคิวรีเนื้อหา

กำหนดคิวรี

การค้นหาตำแหน่งและเปิดเค้าโครงเพจ

คุณสามารถแทรก Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาลงในเค้าโครงเพจการประกาศได้ อันดับแรก คุณควรระบุเค้าโครงเพจที่คุณต้องการใช้ก่อน

 1. เรียกดูไซต์การประกาศ คลิก การกระทำในไซต์ แล้วคลิก สร้างเพจ

 2. ในส่วน เค้าโครงเพจ เลื่อนดูเค้าโครงเพจที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์นั้น และจดบันทึกชื่อเค้าโครงเพจที่คุณต้องการใช้

 3. ใน Microsoft Office SharePoint Designer 2007ให้เปิดไซต์ที่มีเค้าโครงเพจที่คุณต้องการแทรก Web Part

 4. คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากโฟลเดอร์ _catalogs เพื่อขยาย แล้วคลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากโฟลเดอร์ masterpages เพื่อขยาย จากนั้น คลิกสองครั้งที่เค้าโครงเพจที่คุณต้องการแทรก Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา

  เค้าโครงเพจจะเปิดขึ้นสำหรับแก้ไข

  หมายเหตุ: เค้าโครงเพจมีนามสกุลแฟ้ม .aspx ถ้าเค้าโครงเพจที่คุณกำลังมองหาไม่ได้อยู่ในรายการแฟ้ม .aspx ให้คลิกขวาที่แต่ละแฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ บนเมนูทางลัด ชื่อที่ปรากฏในรายการ เค้าโครงเพจ ในเบราว์เซอร์จะแสดงอยู่ในกล่อง ชื่อเรื่อง สำหรับแต่ละเค้าโครงเพจ

ด้านบนของหน้า

การแทรก Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา

หลังจากที่เค้าโครงเพจที่คุณต้องการแทรก Web Part เปิดขึ้นแล้ว คุณสามารถแทรก Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาได้

 1. ขณะที่เค้าโครงเพจเปิดอยู่ใน Office SharePoint Designer 2007ให้คลิกตัวยึดที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหา คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก สร้างเนื้อหาแบบกำหนดเอง เพื่อปลดล็อกตัวยึดสำหรับแก้ไข

  ตัวยึดที่มีเมนูเนื้อหาเปิดใช้งาน

 2. บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก Web Parts

 3. ในบานหน้าต่างงาน Web Parts ให้เรียกดูแกลเลอรีสำหรับเว็บไซต์ของคุณ เช่น แกลเลอรีFabrikam Publishing สำหรับ Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา

  บานหน้าต่างงาน Web Parts ที่มีการเลือก Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา

  หมายเหตุ: 

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังดู Web Parts จากแกลเลอรีที่ถูกต้องและตัวกรองถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง

  • ถ้า Web Part ไม่พร้อมใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ซึ่งสามารถทำให้ Web Part พร้อมใช้งานด้วยการเพิ่มลงในแกลเลอรี Web Part ของไซต์ระดับบนสุด

 4. ลาก Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา ไปยังตัวยึดเนื้อหา Web Part จะถูกแทรกลงในเพจนั้น

 5. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเค้าโครงเพจที่มี Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาอยู่ในนั้น ให้คลิก แสดงตัวอย่างในเบราว์เซอร์ บนแถบเครื่องมือ ทั่วไป เพจนั้นจะแสดงอยู่ในเบราว์เซอร์ ตามค่าเริ่มต้น แบบสอบถามจะแสดงรายการ ไลบรารี และเพจทั้งหมดในไซต์นั้น

  เค้าโครงเพจที่แสดง Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา

ด้านบนของหน้า

การกำหนดแบบสอบถามเอง

ณ จุดนี้ Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาได้ถูกแทรกลงในเค้าโครงเพจแล้ว แต่ศักยภาพของ Web Part ยังไม่เป็นที่รับรู้ จนกว่าคุณจะกำหนดแบบสอบถามเองเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ การใช้ Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาช่วยให้คุณสามารถสอบถามทั่วทั้งไซต์คอลเลกชัน หรือไซต์หนึ่งๆ และไซต์ย่อยทั้งหมดของไซต์นั้น หรือรายการเพียงรายการเดียว คุณสามารถสอบถามตามชนิดรายการและชนิดเนื้อหา ที่สำคัญที่สุด คุณสามารถสร้างตัวกรองสำหรับแบบสอบถาม เพื่อให้ผลลัพธ์ถูกส่งกลับมาเฉพาะเมื่อข้อมูลในรายการเป็นไปตาม เกณฑ์ที่คุณระบุเท่านั้น สุดท้าย คุณสามารถเลือกวิธีแสดงผลลัพธ์ของแบบสอบถาม ทั้งโดยการจัดกลุ่มและเรียงลำดับผลลัพธ์ และโดยการจำกัดวิธีแสดงข้อมูลจากผลลัพธ์ของแบบสอบถาม

Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาจะแสดง ชุดข้อมูลที่ถูกเรียกใช้ล่าสุด ซึ่งผู้ใช้ปัจจุบันที่กำลังดูเพจได้รับอนุญาตให้ดูเสมอ แบบสอบถามจะถูกเรียกใช้ เมื่อใดก็ตามที่เพจที่มี Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาแสดงอยู่ในเบราว์เซอร์ เมื่อใดก็ตามที่มีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ที่ตรงตามเกณฑ์แบบสอบถาม Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาจะแสดงเนื้อหานั้นโดยอัตโนมัติ เมื่อแสดงเพจนั้นหรือเมื่อคุณคลิก ฟื้นฟู ในเบราว์เซอร์

ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อกำหนด Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาเองสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่เฉพาะเจาะจง เทคนิคที่แสดงตัวอย่างไว้ที่นี่สามารถช่วยคุณในการสร้างแบบสอบถามได้อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถใช้ในโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ได้

การแสดงรายการข้อความประกาศทั้งหมดในไซต์คอลเลกชัน

 1. ขณะที่เค้าโครงเพจเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ ให้คลิกสองครั้งที่ Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา

 2. ในกล่องโต้ตอบ Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจาก แบบสอบถาม เพื่อขยาย

 3. ในส่วน ชนิดรายการ ในรายการ แสดงรายการจากชนิดรายการนี้ ให้คลิก ข้อความประกาศ

 4. คลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเค้าโครงเพจที่มี Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาอยู่ในนั้น ให้คลิก แสดงตัวอย่างในเบราว์เซอร์ บนแถบเครื่องมือ ทั่วไป

  เพจนั้นจะปรากฏในเบราว์เซอร์ โดยแสดงรายการของการเชื่อมโยงไปยังรายการข้อความประกาศทั้งหมดจากทุกไซต์ในไซต์คอลเลกชัน

  เค้าโครงเพจที่แสดงแบบสอบถามที่กำหนดเอง

การแสดงรายการของการเชื่อมโยงไปยังเอกสารทั้งหมดที่ปรับเปลี่ยนโดยผู้ใช้ที่ดูไซต์

 1. ขณะที่เค้าโครงเพจเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ ให้คลิกสองครั้งที่ Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา

 2. ในกล่องโต้ตอบ Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจาก แบบสอบถาม เพื่อขยาย

 3. ในส่วน แหล่งที่มา ให้คลิก แสดงรายการจากไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันนี้

 4. ในส่วน ชนิดรายการ ใน แสดงรายการจากชนิดรายการนี้ ให้คลิก ไลบรารีเอกสาร

 5. ในส่วน ชนิดเนื้อหา ในรายการ แสดงรายการของกลุ่มชนิดเนื้อหานี้ ให้คลิก ชนิดเนื้อหาเอกสาร

 6. ในส่วน ชนิดเนื้อหา ในรายการ แสดงรายการของชนิดเนื้อหานี้ ให้คลิก เอกสาร

 7. ในส่วน ตัวกรองเพิ่มเติม ภายใต้ แสดงรายการเมื่อ ให้คลิก ปรับเปลี่ยนโดย ในกล่องแรก ให้คลิก เท่ากับ ในกล่องที่สอง แล้วคลิก [Me]

  ในตัวอย่างนี้ [Me] คือตัวแปรที่หมายถึงผู้ใช้ ซึ่งปัจจุบันกำลังดูเพจที่มี Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาในเบราว์เซอร์

  กล่องโต้ตอบที่แสดงส่วน 'ตัวกรองเพิ่มเติม'

 8. คลิก ตกลง

 9. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเค้าโครงเพจที่มี Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาอยู่ในนั้น ให้คลิก แสดงตัวอย่างในเบราว์เซอร์ บนแถบเครื่องมือ ทั่วไป

  รายการเอกสารของฉันทั้งหมด

การแสดงรายการของการเชื่อมโยงไปยังกราฟิกทั้งหมดในไซต์ จัดกลุ่มตามความกว้าง

 1. ขณะที่เค้าโครงเพจเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ ให้คลิกสองครั้งที่ Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา

 2. ในกล่องโต้ตอบ Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจาก แบบสอบถาม เพื่อขยาย

 3. ในส่วน แหล่งที่มา ให้คลิก แสดงรายการจากไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันนี้

 4. ในส่วน ชนิดรายการ ในรายการ แสดงรายการจากชนิดรายการนี้ ให้คลิก ไลบรารีรูปภาพ

 5. ในส่วน ชนิดเนื้อหา ในรายการ แสดงรายการจากกลุ่มชนิดรายการนี้ ให้คลิก < ชนิดเนื้อหาทั้งหมด>

 6. คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจาก การนำเสนอ เพื่อขยาย

 7. ในส่วน การจัดกลุ่มและการเรียงลำดับ ในรายการ จัดกลุ่มรายการตาม ให้คลิก ความกว้างของรูปภาพ

 8. คลิก ตกลง

 9. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเค้าโครงเพจที่มี Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาอยู่ในนั้น ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ ทั่วไป

  เค้าโครงเพจที่แสดงผลลัพธ์ของแบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×