การแสดงข้อมูลจากรายการหรือไลบรารีบนเพจที่แยกต่างหาก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถกำหนดโฮมเพจหรือหน้าอื่น ๆ บนไซต์ โดยใช้ Web Part เพื่อแสดงข้อมูลจากรายการหรือไลบรารีบนหน้า เมื่อคุณสร้างรายการหรือไลบรารี Web Part มีชื่อเดียวกันจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างรายการเรียกว่าสัญญา Web Part ที่เรียกว่าสัญญาจะยังถูกสร้างขึ้น Web Part ตัวแสดงข้อมูลจากรายการหรือไลบรารีที่คุณสร้างขึ้น

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นเจ้าของไซต์ จึงจะสามารถเพิ่มหรือแก้ไขมุมมองที่ใช้ร่วมกันของ Web Part บนเพจได้

ในบทความนี้

วิธีการแสดงรายการและไลบรารีใน Web Part

แสดงรายการหรือไลบรารีใน Web Part

แสดงมุมมองที่แตกต่างกันของรายการหรือไลบรารีใน Web Part

ปรับแต่งมุมมองของรายการหรือไลบรารีใน Web Part

วิธีแสดงรายการและไลบรารีใน Web Part

เมื่อคุณสร้างไซต์ จะมีการเพิ่ม Web Part ลงในโฮมเพจของไซต์โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ไซต์ทีมจะมีรายการข้อความประกาศ ปฏิทิน และการเชื่อมโยงตามค่าเริ่มต้น โดยแต่ละ Web Part จะแสดงมุมมองของรายการที่มีชื่อตรงกัน คุณสามารถเพิ่ม Web Part อื่นๆ ลงในโฮมเพจเพื่อแสดงรายการหรือไลบรารีได้

เมื่อคุณต้องการสร้างเพจแบบกำหนดเอง คุณสามารถสร้างหน้าของ Web Part แล้วเพิ่ม Web Part ลงในเพจที่แสดงรายการอื่นๆ

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีใช้ Web Part เพื่อแสดงข้อมูลจากรายการหรือไลบรารี

 • โฆษณาเอกสารในไลบรารีที่พร้อมสำหรับการตรวจทาน หรือเอกสารที่ทีมของคุณใช้เป็นประจำ

 • ติดตามข้อมูลโครงการในรายการงาน และจัดกลุ่ม กรอง หรือเรียงลำดับข้อมูลตามคอลัมน์ที่มีชื่อทีมหรือชื่อหรือบทบาทของบุคคล

 • จัดหาเครื่องมือสำหรับการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับพนักงาน เช่น สวัสดิการ สถานภาพของครอบครัว และความคุ้มครองตามประกันสุขภาพ ภายในรายการ

 • ตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ค้างอยู่ในรายการ

 • ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกทีมโครงการด้วยการแสดงทั้งข้อมูลที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อและรูปภาพของแต่ละบุคคลผ่าน Web Part สำหรับรูปที่เชื่อมต่อของรายการอื่น ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Web Part ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

แสดงรายการหรือไลบรารีใน Web Part

 1. เปิดเพจที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 3. ในพื้นที่ที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part ให้คลิก เพิ่ม Web Part

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการให้แสดงบนเพจ แล้วคลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

แสดงมุมมองอื่นของรายการหรือไลบรารีใน Web Part

ตามค่าเริ่มต้น Web Part จะแสดงมุมมองเริ่มต้นของรายการหรือไลบรารี อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยน Web Part ให้แสดงมุมมองใดๆ ที่คุณต้องการได้ ถ้าคุณแก้ไขมุมมองนั้น การเปลี่ยนแปลงก็จะถูกคัดลอกระหว่างรายการหรือไลบรารีและ Web Part วิธีนี้ช่วยให้แน่ใจว่ามุมมองจะสอดคล้องกันทั่วทั้งไซต์ ขณะที่ข้อมูลในรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ให้ระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันเมื่อคุณต้องการสลับมุมมอง

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. คลิกที่เมนู Web Part เมนู Web Part ของ Web Part ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณอยู่ในมุมมองที่ใช้ร่วมกัน ให้คลิก ปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกัน

  • ถ้าคุณอยู่ในมุมมองส่วนบุคคล ให้คลิก ปรับเปลี่ยน Web Part ของฉัน

   บานหน้าต่างเครื่องมือจะเปิดขึ้น ให้ใช้บานหน้าต่างเครื่องมือเพื่อเลือกการตั้งค่าที่ควบคุมเค้าโครงและลักษณะที่ปรากฏของ Web Part

 3. ในรายการ มุมมองที่เลือก ให้คลิกชื่อของมุมมองที่คุณต้องการแสดง

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถแก้ไขมุมมองปัจจุบันด้วยการคลิก แก้ไขมุมมองปัจจุบัน แล้วเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับมุมมองนั้น เมื่อคุณทำสิ่งนี้ คุณได้เปลี่ยนแปลงมุมมองดังกล่าวในทุกที่ที่มุมมองนี้ถูกใช้ในไซต์ด้วย

 4. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การกำหนดมุมมองของรายการหรือไลบรารีใน Web Part เอง

หลังจากที่คุณเพิ่ม Web Part สำหรับมุมมองรายการลงในหน้าของ Web Part คุณสามารถกำหนดมุมมองได้เองเพื่อให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการแสดงบนหน้านั้นเท่านั้น คุณสามารถแก้ไขมุมมองปัจจุบันจากหน้าของ Web Part ได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองของรายการหรือไลบรารี ซึ่งคุณสามารถใช้ในการแสดงชุดข้อมูลอื่นในอินสแตนซ์ต่างๆ ของ Web Part สำหรับรายการหรือไลบรารีนั้นได้อีกด้วย คุณสามารถสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของรายการหรือไลบรารีโดยใช้เมนู มุมมอง เมนูมุมมอง ในรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการกำหนดเอง ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของรายการหรือไลบรารีในส่วน ดูเพิ่มเติม

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part ของ Web Part ที่คุณต้องการกำหนดเอง แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน Web Part ที่แชร์

 3. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้คลิก แก้ไขมุมมองปัจจุบัน

 4. ในส่วน คอลัมน์ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนคอลัมน์ได้ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสม ถัดจากชื่อคอลัมน์ ให้ใส่หมายเลขสำหรับลำดับคอลัมน์ของคุณในมุมมอง

 5. ในส่วน เรียงลำดับ ให้เลือกว่าคุณจะต้องการให้มีการเรียงลำดับข้อมูลหรือไม่และอย่างไร คุณสามารถใช้สองคอลัมน์ในการเรียงลำดับได้ เช่น เริ่มจากตามผู้สร้าง แล้วต่อไปตามด้วยชื่อแฟ้มของแต่ละผู้สร้าง

 6. ในส่วน ตัวกรอง ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการกรองข้อมูล มุมมองที่กรองจะแสดงจำนวนข้อมูลน้อยลง เช่น รายการที่สร้างโดยแผนกใดแผนกหนึ่ง หรือรายการที่มีสถานะ อนุมัติแล้ว

 7. ในส่วน จัดกลุ่มตาม คุณสามารถจัดกลุ่มรายการที่มีค่าเดียวกันในส่วนของตนเอง เช่น ส่วนที่ขยายได้สำหรับเอกสารตามชื่อผู้เขียนที่ระบุไว้

 8. ในส่วน ผลรวม คุณสามารถนับจำนวนรายการในคอลัมน์ได้ เช่น จำนวนของปัญหาทั้งหมด ในบางกรณี คุณสามารถสรุปหรือกลั่นกรองข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ค่าเฉลี่ย ได้

 9. ในส่วน สไตล์ เลือกสไตล์ที่คุณต้องการสำหรับมุมมอง เช่น รายการที่มีการแรเงาในทุกแถวที่มีการแรเงาไว้

 10. ถ้ารายการหรือไลบรารีของคุณมีโฟลเดอร์ คุณสามารถสร้างมุมมองที่ไม่มีโฟลเดอร์ได้ ซึ่งในบางครั้งเราจะเรียกว่า มุมมองแบบแฟลต เมื่อต้องการดูข้อมูลรายการทั้งหมดในระดับเดียวกัน ให้คลิก แสดงรายการทั้งหมดโดยไม่มีโฟลเดอร์

 11. ถ้ารายการหรือไลบรารีของคุณมีขนาดใหญ่ คุณสามารถจำกัดจำนวนไฟล์ที่สามารถดูได้ในรายการหรือไลบรารี หรือจำนวนไฟล์ที่สามารถดูได้ในหน้าเดียว ในส่วน จำนวนรายการสูงสุด ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 12. ถ้าคุณวางแผนที่จะดูรายการหรือไลบรารีบนอุปกรณ์มือถือ ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการในส่วน มือถือ

 13. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×