การแสดงการลองแทนค่าและการบันทึกสถานการณ์สมมติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Save Scenario     แสดงกล่องโต้ตอบ Save Scenario ที่ซึ่งคุณสามารถบันทึกค่าเซลล์เพื่อใช้กับตัวจัดการสถานการณ์สมมติของ Microsoft Office Excel ได้ ถ้าคุณไม่ได้กำหนดสถานการณ์สมมติไว้ ตัวจัดการสถานการณ์สมมติจะใช้การอ้างอิงในกล่อง By Changing Cells ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters

ชื่อสถานการณ์สมมติ     ในกล่องโต้ตอบ บันทึกสถานการณ์สมมติ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสถานการณ์สมมติที่คุณต้องการบันทึกในกล่อง ชื่อสถานการณ์สมมติ แล้วคลิก ตกลง

ทำต่อไป     ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไป

หยุด     แสดงกล่องโต้ตอบ Solver Results โดยไม่ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×