การแสดงการนับจำนวนคำ

การแสดงการนับจำนวนคำ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Word นับจำนวนคำในเอกสารในขณะที่คุณพิมพ์ Word จะนับหน้า ย่อหน้า เส้น และอักขระ

ดูนับจำนวนคำในขณะที่คุณพิมพ์

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการทราบจำนวนคำทั้งหมดในเอกสาร ให้ดูที่แถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง Word

แสดงจำนวนคำในแถบสถานะของเอกสาร

นับจำนวนหน้า อักขระ ย่อหน้า และบรรทัด

เมื่อต้องการดูจำนวนอักขระ บรรทัด ย่อหน้า และข้อมูลอื่นๆ ให้คลิกการนับจำนวนคำในแถบสถานะเพื่อเปิดกล่อง นับจำนวนคำ

แสดงการนับจำนวนคำและจำนวนหน้าในเอกสาร

เมื่อต้องการรวมข้อความที่ไม่ใช่เนื้อหาในการนับจำนวนคำ เลือกกล่องกาเครื่องหมายกล่องข้อความรวม เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง ที่ด้านล่างของกล่องการนับจำนวนคำ

นับจำนวนคำในบางส่วนของเอกสาร

เมื่อต้องการนับจำนวนคำในส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการนับจำนวน จากนั้นบนแท็บ รีวิว ให้คลิก นับจำนวนคำ

ดูนับจำนวนคำในขณะที่คุณพิมพ์

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการทราบจำนวนคำทั้งหมดในเอกสาร ให้ดูที่แถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง Word

ปุ่ม นับจำนวนคำ

ถ้าคุณไม่เห็นการนับจำนวนคำบนแถบสถานะ ให้คลิกขวาที่แถบสถานะ แล้วคลิก นับจำนวนคำ

นับจำนวนหน้า อักขระ ย่อหน้า และบรรทัด

กล่องโต้ตอบ นับจำนวนคำ จะแสดงจำนวนหน้า ย่อหน้า และบรรทัดในเอกสารของคุณ และยังแสดงจำนวนอักขระโดยนับหรือไม่นับรวมช่องว่างอีกด้วย

 • บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก นับจำนวนคำ

  Ribbon ของ Office 2010

เมื่อต้องการรวมข้อความที่ไม่ใช่เนื้อหาในการนับจำนวนคำ เลือกกล่องกาเครื่องหมายกล่องข้อความรวม เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง ที่ด้านล่างของกล่องการนับจำนวนคำ

นับจำนวนคำในส่วนของเอกสาร

คุณสามารถนับจำนวนคำในส่วนที่เลือกส่วนเดียวหรือหลายส่วน แทนการนับจำนวนคำทั้งหมดในเอกสารได้ โดยส่วนที่เลือกที่คุณต้องการนับนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน

 • เลือกข้อความที่คุณต้องการนับ

  แถบสถานะจะแสดงจำนวนคำในส่วนที่เลือก ตัวอย่างเช่น 100/1440 หมายความว่า ส่วนนั้นมี 100 คำจากจำนวนคำทั้งหมด 1,440 คำในเอกสาร

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกกลุ่มข้อความที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้เลือกส่วนแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม

นับจำนวนคำในกล่องข้อความ

 • เลือกข้อความในกล่องข้อความ

  แถบสถานะจะแสดงจำนวนคำในกล่องข้อความ ตัวอย่างเช่น 100/1440 หมายความว่า กล่องข้อความนั้นมี 100 คำจากจำนวนคำทั้งหมด 1,440 คำในเอกสาร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการนับคำในกล่องข้อความหลายกล่อง ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณเลือกข้อความในแต่ละกล่องข้อความที่คุณต้องการนับ การนับจำนวนคำจะเพิ่มจำนวนรวมของคำที่เลือกในกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

แทรกจำนวนคำในเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×