การแรเงาแถวแบบสลับเว้นแถวในแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้แสดงวิธีการโดยอัตโนมัติการแรเงาแถวเว้นแถวในแผ่นงาน คุณสามารถนำการแรเงา โดยใช้สูตรจัดรูปแบบตามเงื่อนไขอย่างง่าย หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถนำสไตล์ตาราง Excel กำหนดไว้ล่วงหน้าไปยังข้อมูลของคุณ

วิธีที่ 1 การนำการแรเงาแบบสลับเว้นแถวไปใช้โดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

วิธีหนึ่งในการนำการแรเงาแบบสลับเว้นแถวไปใช้ในแผ่นงานของคุณ คือการสร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข กฎนี้ใช้สูตรเพื่อหาว่าแถวเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ แล้วจึงนำการแรเงาไปใช้ นี่คือสูตรดังกล่าว

=MOD(ROW(),2)=0

 1. บนเวิร์กชีต ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำการแรเงาไปใช้กับช่วงของเซลล์บางช่วง ให้เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  • เมื่อต้องการนำการแรเงาไปยังแผ่นงานทั้งหมด คลิกปุ่มเลือกทั้งหมด

   ปุ่ม เลือกทั้งหมด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก สร้างกฎ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก ใช้สูตรเพื่อกำหนดเซลล์ที่จะถูกจัดรูปแบบ

 4. ในกล่องจัดรูปแบบค่าเมื่อสูตรนี้เป็นจริง ใส่= MOD (ROW () 2) = 0ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

  สูตรในกล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการนำการแรเงาแบบสลับเว้นคอลัมน์แทนแบบสลับเว้นแถวไปใช้กับ ใส่= MOD (คอลัมน์) 2) = 0แทน

 5. คลิก รูปแบบ

 6. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิกแท็บ เติม

 7. เลือกพื้นหลังหรือสีลวดลายที่คุณต้องการใช้ในแถวที่แรเงา แล้วคลิก ตกลง

  ณ จุดนี้ สีที่คุณเพิ่งเลือกควรปรากฎในหน้าต่าง แสดงตัวอย่าง ในกล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ

 8. เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบไปใช้กับเซลล์ในแผ่นงานของคุณ ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดู หรือแก้ไขมีเงื่อนไขกฎการจัดรูป บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้ว คลิ กจัดการกฎ

วิธีที่ 2 การนำการแรเงาแบบสลับเว้นแถวไปใช้โดยใช้ลักษณะตาราง Excel

วิธีอื่นเพื่อเพิ่มแรเงา หรือแถบเมื่อต้องการสลับเว้นแถวอย่างรวดเร็ว โดยใช้ลักษณะตาราง Excel กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ นี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการจัดรูปแบบช่วงของเซลล์ที่ระบุ และคุณต้องการให้ประโยชน์เพิ่มเติมที่คุณได้รับกับตาราง เช่นความสามารถในการแสดงแถวทั้งหมดหรือส่วนหัวของแถวที่ตัวกรองในรายการดรอปดาวน์ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว

ตามค่าเริ่มต้น แถบจะถูกนำไปใช้กับแถวในตารางเพื่อช่วยให้สามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น แถบอัตโนมัติจะยังคงความต่อเนื่องถ้าคุณเพิ่มหรือลบแถวในตาราง

แถวที่เป็นแถบสีในตาราง Excel

ถ้าคุณพบว่า คุณต้องการสไตล์ของตาราง โดยไม่มีฟังก์ชันการทำงานของตาราง คุณสามารถแปลงตารางเป็นช่วงปกติของข้อมูล ถ้าคุณทำเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับแถบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงในช่วงของคุณ

 1. บนแผ่นงาน ให้เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก จัดรูปแบบเป็นตาราง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ภายใต้ อ่อน, ปานกลาง หรือ เข้ม ให้คลิกสไตล์ตารางที่คุณต้องการใช้

  เคล็ดลับ: สไตล์ตารางแบบกำหนดเองจะพร้อมใช้งานภายใต้ กำหนดเอง หลังจากที่คุณสร้างสไตล์ตารางดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งสไตล์แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างสไตล์ตารางแบบกำหนดเอง ให้ดูที่ จัดรูปแบบตาราง Excel

 4. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเป็นตาราง ให้คลิก ตกลง

  โปรดสังเกตว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแถวที่เป็นแถบสี ตามค่าเริ่มต้นในกลุ่มตัวเลือกสไตล์ตาราง

  รูป Ribbon ของ Outlook

  ถ้าคุณต้องการนำการแรเงาไปใช้แบบสลับเว้นคอลัมน์แทนแบบสลับเว้นแถว คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้และเลือก คอลัมน์ที่เป็นแถบสี แทน

 5. ถ้าคุณต้องการแปลงตาราง Excel กลับไปเป็นช่วงปกติของเซลล์ ให้คลิกที่ใดก็ได้ในตารางเพื่อแสดงเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการแปลงตารางกลับไปเป็นช่วงของข้อมูล

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก แปลงเป็นช่วง

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตาราง แล้วคลิก ตาราง จากนั้นคลิก แปลงเป็นช่วง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×