การแรเงาแถวแบบสลับเว้นแถวในแผ่นงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้แสดงวิธีการโดยอัตโนมัติการแรเงาแถวเว้นแถวในแผ่นงาน คุณสามารถนำการแรเงา โดยใช้สูตรจัดรูปแบบตามเงื่อนไขอย่างง่าย อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถนำสไตล์ตาราง Excel กำหนดไว้ล่วงหน้าไปยังข้อมูลของคุณ

วิธีที่ 1 การนำการแรเงาแบบสลับเว้นแถวไปใช้โดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

วิธีหนึ่งในการนำการแรเงาแบบสลับเว้นแถวไปใช้ในแผ่นงานของคุณ คือการสร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข กฎนี้ใช้สูตรเพื่อหาว่าแถวเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ แล้วจึงนำการแรเงาไปใช้ นี่คือสูตรดังกล่าว

=MOD(ROW(),2)=0

 1. บนเวิร์กชีต ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำการแรเงาไปใช้กับช่วงของเซลล์บางช่วง ให้เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  • เมื่อต้องการนำการแรเงาไปยังแผ่นงานทั้งหมด คลิกปุ่มเลือกทั้งหมด

   ปุ่ม เลือกทั้งหมด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก สร้างกฎ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก ใช้สูตรเพื่อกำหนดเซลล์ที่จะถูกจัดรูปแบบ

 4. ในกล่องจัดรูปแบบค่าเมื่อสูตรนี้เป็นจริง ใส่= MOD (ROW () 2) = 0ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

  สูตรในกล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการนำการแรเงาแบบสลับเว้นคอลัมน์แทนแบบสลับเว้นแถวไปใช้กับ ใส่= MOD (คอลัมน์) 2) = 0แทน

 5. คลิก รูปแบบ

 6. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิกแท็บ เติม

 7. เลือกพื้นหลังหรือสีลวดลายที่คุณต้องการใช้ในแถวที่แรเงา แล้วคลิก ตกลง

  ณ จุดนี้ สีที่คุณเพิ่งเลือกควรปรากฎในหน้าต่าง แสดงตัวอย่าง ในกล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ

 8. เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบไปใช้กับเซลล์ในแผ่นงานของคุณ ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดู หรือแก้ไขมีเงื่อนไขกฎการจัดรูป บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้ว คลิ กจัดการกฎ

วิธีที่ 2 การนำการแรเงาแบบสลับเว้นแถวไปใช้โดยใช้ลักษณะตาราง Excel

วิธีอื่นเมื่อต้องการเพิ่มการแรเงา หรือแถบเมื่อต้องการสลับเว้นแถวได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ลักษณะตาราง Excel กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ นี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการจัดรูปแบบช่วงของเซลล์ที่ระบุ และคุณต้องการให้ประโยชน์เพิ่มเติมที่คุณได้รับกับตาราง เช่นความสามารถในการแสดงแถวทั้งหมดหรือส่วนหัวของแถวที่ตัวกรองในรายการดรอปดาวน์ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว

ตามค่าเริ่มต้น แถบจะถูกนำไปใช้กับแถวในตารางเพื่อช่วยให้สามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น แถบอัตโนมัติจะยังคงความต่อเนื่องถ้าคุณเพิ่มหรือลบแถวในตาราง

แถวที่เป็นแถบสีในตาราง Excel

ถ้าคุณพบว่า คุณต้องการสไตล์ของตาราง โดยไม่มีฟังก์ชันการทำงานของตาราง คุณสามารถแปลงตารางเป็นช่วงปกติของข้อมูล ถ้าคุณทำเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับแถบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงในช่วงของคุณ

 1. บนแผ่นงาน ให้เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก จัดรูปแบบเป็นตาราง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ภายใต้ อ่อน, ปานกลาง หรือ เข้ม ให้คลิกสไตล์ตารางที่คุณต้องการใช้

  เคล็ดลับ: สไตล์ตารางแบบกำหนดเองจะพร้อมใช้งานภายใต้ กำหนดเอง หลังจากที่คุณสร้างสไตล์ตารางดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งสไตล์แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างสไตล์ตารางแบบกำหนดเอง ให้ดูที่ จัดรูปแบบตาราง Excel

 4. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเป็นตาราง ให้คลิก ตกลง

  โปรดสังเกตว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแถวที่เป็นแถบสี ตามค่าเริ่มต้นในกลุ่มตัวเลือกสไตล์ตาราง

  รูป Ribbon ของ Outlook

  ถ้าคุณต้องการนำการแรเงาไปใช้แบบสลับเว้นคอลัมน์แทนแบบสลับเว้นแถว คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้และเลือก คอลัมน์ที่เป็นแถบสี แทน

 5. ถ้าคุณต้องการแปลงตาราง Excel กลับไปเป็นช่วงปกติของเซลล์ ให้คลิกที่ใดก็ได้ในตารางเพื่อแสดงเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการแปลงตารางกลับไปเป็นช่วงของข้อมูล

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก แปลงเป็นช่วง

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตาราง แล้วคลิก ตาราง จากนั้นคลิก แปลงเป็นช่วง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×