การแยกหรือรวมแฟ้มฟอร์มสำหรับแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เทมเพลตฟอร์มเป็นไฟล์เดียวที่ประกอบด้วยหลายสนับสนุนไฟล์ เช่นไฟล์ที่กำหนดว่าตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ควรปรากฏ ไฟล์กราฟิกที่ปรากฏอยู่บนเทมเพลตฟอร์ และไฟล์ที่ลักษณะการทำงานแบบกำหนดเองในแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานการเขียนโปรแกรม ไฟล์เหล่านี้สนับสนุนจะเรียกว่าฟอร์มไฟล์โดยรวม เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถดู และทำงานกับไฟล์แบบฟอร์มที่ประกอบ ด้วยการแยกออก และบันทึกไฟล์ฟอร์มดังกล่าวไปยังโฟลเดอร์เทมเพลตฟอร์

ในบทความนี้

แยกฟอร์มไฟล์จากเทมเพลตฟอร์ม

รวมแฟ้มฟอร์มลงในไฟล์เทมเพลต (.xsn) ฟอร์มเดี่ยว

แยกแฟ้มฟอร์มออกจากแม่แบบฟอร์ม

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็นแฟ้มต้นฉบับ

 2. ในกล่องโต้ตอบ เรียกดูโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่เพื่อบันทึกแฟ้มฟอร์ม หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่

  InfoPath จะบันทึกสำเนาของแฟ้มแม่แบบฟอร์ม (.xsn) ของคุณเป็นชุดแฟ้มฟอร์มในโฟลเดอร์

หมายเหตุ: เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงแม่แบบฟอร์มหลังจากที่คุณแยกแฟ้มฟอร์มแล้ว การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกไปยังแฟ้มฟอร์มในโฟลเดอร์แทนที่จะเป็นแฟ้มแม่แบบฟอร์ม (.xsn)

ด้านบนของหน้า

รวมแฟ้มฟอร์มเป็นแฟ้มแม่แบบฟอร์มเดี่ยว (.xsn)

หลังจากที่คุณแยกแฟ้มฟอร์มของแม่แบบฟอร์ม และทำการเปลี่ยนแปลงกับแฟ้มดังกล่าวแล้ว คุณสามารถรวมแฟ้มเหล่านั้นกลับเป็นแฟ้มแม่แบบฟอร์มเดี่ยว (.xsn) ได้ด้วยการประกาศหรือบันทึกแม่แบบฟอร์ม หลังจากที่คุณรวมแฟ้มฟอร์มกลับเป็นแฟ้มเดี่ยว .xsn แล้ว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำต่อแม่แบบฟอร์มใน InfoPath จะบันทึกเป็นแฟ้ม .xsn และไม่ใช่เป็นแฟ้มฟอร์มที่คุณแยกออกไป

 1. เปิด Windows Explorer และเรียกดูโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มฟอร์ม

 2. คลิกขวาที่ Manifest.xsf แล้วคลิก ออกแบบ บนเมนูทางลัด แม่แบบฟอร์มจะเปิดในโหมดออกแบบของ InfoPath

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้คลิก ประกาศ ในเมนู แฟ้ม จากนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใน Publishing Wizard โดยแฟ้มต้นฉบับจะได้รับการประกาศเป็นแฟ้มแม่แบบฟอร์มเดี่ยว (.xsn)

  • เมื่อต้องการดำเนินการออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณต่อ ให้คลิก บันทึกเป็น ในเมนู แฟ้ม จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก บันทึก ชนิดแฟ้ม .xsn จะถูกเลือกให้คุณโดยอัตโนมัติในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็นข้อความในกล่องโต้ตอบเกี่ยวกับการประกาศแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×