การแยกฐานข้อมูล Access

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ให้พิจารณาแยกฐานข้อมูลใดๆ ซึ่งมีบุคคลที่แชร์บนเครือข่ายอยู่หลายคน การแยกฐานข้อมูลที่แชร์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูลและลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับไฟล์ฐานข้อมูลได้

หลังจากที่คุณแยกฐานข้อมูลแล้ว คุณอาจตัดสินใจย้ายฐานข้อมูลส่วนหลัง หรือใช้ฐานข้อมูลส่วนหลังอื่นก็ได้ คุณสามารถใช้ ตัวจัดการตารางที่ลิงก์ เพื่อเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลส่วนหลังที่คุณใช้ได้

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับแอป Access ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบใหม่ที่คุณออกแบบโดยใช้ Access และเผยแพร่ทางออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สร้างแอป Access

หมายเหตุ: 

 • การแยกฐานข้อมูลจะไม่เหมือนกับฐานข้อมูลที่เก็บถาวร หัวข้อนี้อธิบายวิธีการเก็บถาวรข้อมูล คุณเก็บถาวรข้อมูล ด้วยการย้ายระเบียนเก่าไปยังฐานข้อมูลอื่น เป็นระยะ ๆ เนื่อง จากไฟล์ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วเกินขีดจำกัดของขนาดไฟล์ หรือเนื่อง จากคุณต้องการเก็บไฟล์ฐานข้อมูลขนาดเล็กและข้อมูลของคุณจัดระเบียบสตรีตามช่วงเวลา ในบางสถานการณ์ คุณสามารถเก็บถาวรข้อมูล ด้วยการแยกฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความออนไลน์ข้อมูล Access เก็บถาวร

 • ถ้าคุณแยกฐานข้อมูลเว็บ ตารางบนเว็บใดๆ ในฐานข้อมูลนั้นจะไม่ถูกย้ายไปยังฐานข้อมูลส่วนหลัง และจะไม่สามารถเข้าถึงได้จากฐานข้อมูลส่วนหน้าที่เป็นผลลัพธ์

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

แยกฐานข้อมูล

กระจายฐานข้อมูล front-end

เปลี่ยนฐานข้อมูลส่วนหลังที่คุณใช้

ภาพรวม

เมื่อคุณแยกฐานข้อมูล คุณได้จัดระเบียบฐานข้อมูลใหม่ออกเป็นสองไฟล์ ได้แก่ ฐานข้อมูลส่วนหลังที่มีตารางข้อมูล และฐานข้อมูลส่วนหน้าที่มีวัตถุฐานข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด เช่น แบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงาน ผู้ใช้แต่ละรายจะโต้ตอบกับข้อมูลดังกล่าวได้โดยใช้สำเนาของฐานข้อมูลส่วนหน้าที่อยู่ภายในเครื่อง

เมื่อต้องการแยกฐานข้อมูล ให้คุณใช้ ตัวช่วยสร้างตัวแยกฐานข้อมูล หลังจากที่คุณแยกฐานข้อมูลแล้ว คุณต้องกระจายฐานข้อมูลส่วนหน้าไปยังผู้ใช้ของคุณด้วย

ข้อควรระวัง:  เมื่อต้องการป้องกันข้อมูลในกรณีที่ฐานข้อมูลของคุณมีผู้ใช้หลายคน ขอแนะนำว่าคุณไม่ควรแชร์สำเนาของฐานข้อมูลที่มีลิงก์ไปยังรายการ SharePoint รวมทั้งลิงก์ที่ไปยังรายการต่างๆ ภายในฐานข้อมูลเว็บที่ประกาศใช้แล้ว ถ้าคุณลิงก์ไปยังตารางที่เป็นรายการ SharePoint อาจเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ซึ่งมีเจตนาร้ายจะเปลี่ยนปลายทางของลิงก์และอาจปรับเปลี่ยนสิทธิ์บนไซต์ SharePoint เนื่องจากข้อมูลการเชื่อมต่อของตารางที่มีลิงก์ไม่ได้เข้ารหัสลับไว้

ประโยชน์ของฐานข้อมูลแบบแยก

ประโยชน์ของฐานข้อมูลแบบแยกมีดังต่อไปนี้

 • ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น    โดยปกติแล้ว ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีเฉพาะข้อมูลเท่านั้นที่ถูกส่งผ่านบนเครือข่าย ในฐานข้อมูลที่แชร์ที่ไม่ได้แยกไว้ ตัววัตถุฐานข้อมูล ได้แก่ ตาราง คิวรี ฟอร์ม รายงาน แมโคร และมอดูล จะถูกส่งผ่านบนเครือข่ายด้วย ไม่ใช่เฉพาะข้อมูลอย่างเดียว

 • ความพร้อมใช้งานมากขึ้น    เนื่องจากเฉพาะข้อมูลเท่านั้นที่ถูกส่งผ่านเครือข่าย ทรานแซคชันฐานข้อมูล เช่น การแก้ไขระเบียนจะเสร็จเร็วขึ้นซึ่งทำให้มีข้อมูลพร้อมสำหรับการแก้ไขมากยิ่งขึ้น

 • ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น    ถ้าคุณเก็บฐานข้อมูลส่วนหลังไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบไฟล์ NTFS คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ความปลอดภัย NTFS เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณได้ เนื่องจากผู้ใช้จะเข้าถึงฐานข้อมูลส่วนหลังโดยใช้ตารางที่ลิงก์ ดังนั้นจึงมีโอกาสน้อยมากที่ผู้บุกรุกจะเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะจากการขโมยฐานข้อมูลส่วนหน้าหรือปลอมแปลงเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตก็ตาม ตามค่าเริ่มต้น Windows XP, Windows Vista และ Windows Server 2003 จะใช้ระบบไฟล์ NTFS ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ของคุณใช้ระบบไฟล์ใดอยู่ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ คุณสามารถเรียกใช้คำสั่ง msinfo32 เพื่อระบุระบบไฟล์ด้วยตนเองได้

  ฉันจะใช้ msinfo32 เพื่อตรวจสอบระบบไฟล์ได้อย่างไร

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้

  2. ในกล่องโต้ตอบเรียกใช้ พิมพ์msinfo32แล้วคลิกตกลง

  3. ภายใต้ การสรุประบบ ให้คลิกเครื่องหมายบวกถัดจาก คอมโพเนนต์

  4. ภายใต้ คอมโพเนนต์ ให้คลิกเครื่องหมายบวกถัดจาก ที่เก็บ แล้วคลิก ไดรฟ์ กล่องโต้ตอบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไดรฟ์ที่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างทางด้านขวา

 • ความเชื่อถือในระดับที่ดีขึ้น    ถ้าผู้ใช้ประสบปัญหาและฐานข้อมูลปิดโดยไม่คาดคิด โดยปกติแล้ว ความเสียหายของไฟล์ฐานข้อมูลใดๆ จะถูกจำกัดเฉพาะกับสำเนาของฐานข้อมูลส่วนหน้าที่ผู้ใช้เปิดไว้เท่านั้น เนื่องจากผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลส่วนหลังโดยใช้ตารางที่ลิงก์เท่านั้น ไฟล์ฐานข้อมูลส่วนหลังจึงมีแนวโน้มน้อยมากที่จะเสียหาย

 • สภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ยืดหยุ่น    เนื่องจากผู้ใช้แต่ละรายทำงานกับสำเนาของฐานข้อมูลส่วนหน้าภายในเครื่อง ดังนั้น ผู้ใช้แต่ละรายจึงสามารถพัฒนาคิวรี ฟอร์ม รายงาน และวัตถุฐานข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างอิสระโดยที่ไม่กระทบต่อผู้ใช้รายอื่นๆ ไม่ต่างจากที่คุณสามารถพัฒนาและกระจายฐานข้อมูลส่วนหน้าเวอร์ชันใหม่ได้โดยที่ไม่มีผลต่อการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลส่วนหลัง

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้พิจารณาดังต่อไปนี้

 • คุณควรสำรองฐานข้อมูลทุกครั้งก่อนที่คุณจะแยกฐานข้อมูล ถ้าคุณแยกฐานข้อมูลแล้ว ต่อมาตัดสินใจว่าไม่ต้องการแยกฐานข้อมูลนั้น คุณสามารถคืนค่าต้นฉบับจากสำเนาสำรองของคุณได้

 • ทั้งนี้ การแยกฐานข้อมูลอาจใช้เวลานาน คุณจึงควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเพื่อให้ผู้ใช้ไม่เข้าใช้ฐานข้อมูลขณะที่คุณดำเนินการแยกฐานข้อมูลนั้นอยู่ ถ้าผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลขณะที่คุณแยกฐานข้อมูล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกับฐานข้อมูลส่วนหลัง

  เคล็ดลับ: ถ้าผู้ใช้เปลี่ยนข้อมูลขณะที่คุณแยกฐานข้อมูล คุณสามารถนำเข้าข้อมูลใหม่มาไว้ในฐานข้อมูลส่วนหลังหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นได้

 • แม้ว่าการแยกฐานข้อมูลจะเป็นวิธีหนึ่งในการแชร์ข้อมูลก็ตาม แต่บุคคลใดก็ตามที่ใช้ฐานข้อมูลจะต้องมี Microsoft Office Access เวอร์ชันที่เข้ากันได้กับรูปแบบไฟล์ของฐานข้อมูลส่วนหลัง ตัวอย่างเช่น ถ้าไฟล์ฐานข้อมูลส่วนหลังใช้รูปแบบไฟล์ .accdb ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของไฟล์ฐานข้อมูลนั้นได้โดยใช้ Access 2003

 • คุณอาจต้องการใช้รูปแบบไฟล์ Access ในเวอร์ชันก่อนหน้ากับฐานข้อมูลส่วนหลัง ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ Data Access Page (DAP) คุณสามารถใช้ต่อไปได้ถ้าฐานข้อมูลส่วนหลังอยู่ในรูปแบบไฟล์ของเวอร์ชันก่อนหน้าที่สนับสนุน DAP จากนั้น คุณสามารถใช้รูปแบบไฟล์ใหม่กับฐานข้อมูลส่วนหน้าเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถรับประโยชน์ต่างๆ จากการใช้รูปแบบใหม่ได้ โปรดสังเกตว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Data Access Page โดยใช้ Access 2013 ได้

ด้านบนของหน้า

การแยกฐานข้อมูล

 1. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำสำเนาฐานข้อมูลที่คุณต้องการแยก เริ่มต้นด้วยไฟล์ฐานข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ ไม่ใช่ไฟล์ที่อยู่บนเครือข่ายที่แชร์ ถ้ามีการแชร์ไฟล์ฐานข้อมูลอยู่แล้วจากฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ คุณสามารถปล่อยไฟล์ดังกล่าวให้อยู่ที่เดิมได้

 2. เปิดสำเนาของฐานข้อมูลที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ

 3. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มย้ายข้อมูล คลิกฐานข้อมูล Access ตัวช่วยสร้างตัวแยกฐานข้อมูลเริ่มทำงาน

 4. คลิก แยกฐานข้อมูล

 5. ในกล่องโต้ตอบ สร้างฐานข้อมูล Back-end ให้ระบุชื่อ ชนิดไฟล์ และตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์ฐานข้อมูลส่วนหลัง

  หมายเหตุ: 

  • ให้พิจารณาใช้ชื่อที่ Access แนะนำ รักษาชื่อไฟล์ต้นฉบับไว้ และระบุว่าฐานข้อมูลนั้นเป็นฐานข้อมูลส่วนหลังด้วยการแทรก _be ลงในชื่อ ก่อนหน้านามสกุลของชื่อไฟล์

  • อย่าเปลี่ยนชนิดไฟล์ นอกจากผู้ใช้บางคนจะใช้ Access เวอร์ชันก่อนหน้าในการเข้าถึงข้อมูล

  • คุณสามารถป้อนเส้นทางไปยังตำแหน่งบนเครือข่ายในกล่อง ชื่อไฟล์ ที่ด้านหน้าของชื่อไฟล์ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าตำแหน่งบนเครือข่ายของฐานข้อมูลส่วนหลังคือ \\server1\share1\ และชื่อไฟล์ของฐานข้อมูลส่วนหลังคือ MyDB_be.accdb คุณจะสามารถป้อน \\server1\share1\MyDB_be.accdb ในกล่อง ชื่อไฟล์ ได้

  • ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกจะต้องพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนที่จะใช้ฐานข้อมูลนั้น เนื่องจากการแมปไดรฟ์อาจแตกต่างกัน คุณจึงควรระบุเส้นทาง UNC ของตำแหน่งที่ตั้งแทนการใช้อักษรไดรฟ์ที่แมป

 6. เมื่อตัวช่วยสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะมีข้อความยืนยันปรากฏขึ้น

ฐานข้อมูลของคุณแยกออกจากกันแล้วในขณะนี้ ฐานข้อมูลส่วนหน้าคือไฟล์ที่คุณเริ่มต้นใช้งาน (สำเนาของฐานข้อมูลต้นฉบับที่แชร์) และฐานข้อมูลส่วนหลังจะอยู่ในตำแหน่งบนเครือข่ายที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 5 ของกระบวนงานนี้

การจำกัดการเปลี่ยนแปลงการออกแบบฐานข้อมูลส่วนหน้า

เมื่อต้องการจำกัดการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลส่วนหน้าที่คุณกระจาย ให้พิจารณาบันทึกฐานข้อมูลเป็นไฟล์ไบนารีที่คอมไพล์ (ไฟล์ .accde) ไฟล์ไบนารีที่คอมไพล์แล้วคือไฟล์แอปพลิเคชันของฐานข้อมูลที่เก็บบันทึกด้วยโค้ดทั้งหมดที่ผ่านการคอมไพล์แล้วของ Visual Basic Access (VBA) ทั้งนี้ จะไม่มีโค้ดต้นฉบับของ VBA เหลืออยู่ในไฟล์ไบนารีที่คอมไพล์ของ Access ผู้ใช้จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบของวัตถุในไฟล์ .accde ได้

 1. เปิดไฟล์ฐานข้อมูลส่วนหน้า (.accdb) ที่คุณต้องการบันทึกเป็นไฟล์ไบนารีที่คอมไพล์ (.accde)

 2. คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น > สร้าง ACCDE > บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้เรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ พิมพ์ชื่อของไฟล์ในช่อง ชื่อไฟล์ แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การกระจายฐานข้อมูลส่วนหน้า

หลังจากที่คุณแยกฐานข้อมูลแล้ว ให้คุณกระจายฐานข้อมูลส่วนหน้าไปยังผู้ใช้ของคุณ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเริ่มใช้ฐานข้อมูลนั้นได้

ข้อควรระวัง: เมื่อต้องการป้องกันข้อมูลในกรณีที่ฐานข้อมูลของคุณมีผู้ใช้หลายคน ขอแนะนำว่าคุณไม่ควรแชร์สำเนาของฐานข้อมูลที่มีลิงก์ไปยังรายการ SharePoint รวมทั้งลิงก์ที่ไปยังรายการต่างๆ ภายในฐานข้อมูลเว็บที่ประกาศใช้แล้ว ถ้าคุณลิงก์ไปยังตารางที่เป็นรายการ SharePoint อาจเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ซึ่งมีเจตนาร้ายจะเปลี่ยนปลายทางของลิงก์และอาจปรับเปลี่ยนสิทธิ์บนไซต์ SharePoint เนื่องจากข้อมูลการเชื่อมต่อของตารางที่ลิงก์ไม่ได้เข้ารหัสลับไว้

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ส่งข้อความอีเมลไปยังผู้ใช้ฐานข้อมูลและแนบไฟล์ฐานข้อมูลส่วนหน้าไปกับข้อความดังกล่าว รวมถึงคำแนะนำใดๆ ที่จะทำให้ผู้ใช้ของคุณสามารถเริ่มต้นใช้ฐานข้อมูลส่วนหน้าโดยทันทีได้ง่ายขึ้น

 • บันทึกไฟล์ฐานข้อมูลส่วนหน้าไปยังตำแหน่งบนเครือข่ายที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ แล้วส่งข้อความอีเมลที่ระบุตำแหน่งบนเครือข่ายไปยังผู้ใช้ของคุณ พร้อมทั้งคำแนะนำอื่นๆ ที่ผู้ใช้อาจต้องใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูล

 • กระจายไฟล์ฐานข้อมูลส่วนหน้าโดยใช้สื่อแบบถอดได้ เช่น ซีดีรอม หรือธัมไดรฟ์แบบ USB ถ้าคุณติดตั้งไฟล์ด้วยตนเอง คุณสามารถทดสอบไฟล์ดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้ ถ้าผู้ใช้ต้องติดตั้งไฟล์ คุณควรรวมเอกสารที่อธิบายให้ผู้ใช้ทราบถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อติดตั้งไฟล์นั้น และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีปัญหา

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนฐานข้อมูลส่วนหลังที่คุณใช้

คุณสามารถย้ายฐานข้อมูลส่วนหลังของคุณหรือใช้ฐานข้อมูลส่วนหลังอื่นได้โดยใช้ ตัวจัดการตารางที่ลิงก์

ถ้าคุณต้องการย้ายฐานข้อมูลส่วนหลังของคุณ ขั้นแรกให้ทำสำเนาของฐานข้อมูลนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ แล้วทำตามกระบวนงานต่อไปนี้

 1. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและลิงก์ ให้คลิก ตัวจัดการตารางที่ลิงก์

 2. ในตัวจัดการตารางที่ลิงก์ ให้เลือกตารางที่อยู่ในฐานข้อมูลส่วนหลังปัจจุบัน

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ลิงก์กับฐานข้อมูลอื่นไว้ ให้คลิก เลือกทั้งหมด

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งใหม่เสมอ แล้วคลิก ตกลง

 4. เรียกดูและเลือกฐานข้อมูลส่วนหลังใหม่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×