การแยกฐานข้อมูล Access

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ให้ลองใช้การแยกฐานข้อมูลใดๆ ที่มีผู้ใช้หลายคนใช้ร่วมกันบนเครือข่าย การแยกฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและลดโอกาสที่แฟ้มฐานข้อมูลจะเกิดความเสียหาย

หลังจากที่คุณแยกฐานข้อมูลแล้ว คุณอาจตัดสินใจย้ายฐานข้อมูลส่วนหลัง หรือใช้ฐานข้อมูลส่วนหลังอื่นก็ได้ คุณสามารถใช้ ตัวจัดการตารางที่ลิงก์ เพื่อเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลส่วนหลังที่คุณใช้ได้

หมายเหตุ: 

 • การแยกฐานข้อมูลจะไม่เหมือนกับฐานข้อมูลที่เก็บถาวร หัวข้อนี้อธิบายวิธีการเก็บถาวรข้อมูล คุณเก็บถาวรข้อมูล ด้วยการย้ายระเบียนเก่าไปยังฐานข้อมูลอื่น เป็นระยะ ๆ เนื่อง จากไฟล์ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วเกินขีดจำกัดของขนาดไฟล์ หรือเนื่อง จากคุณต้องการเก็บไฟล์ฐานข้อมูลขนาดเล็กและข้อมูลของคุณจัดระเบียบสตรีตามช่วงเวลา ในบางสถานการณ์ คุณสามารถเก็บถาวรข้อมูล ด้วยการแยกฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความออนไลน์ข้อมูล Access เก็บถาวร

 • ถ้าคุณแยกฐานข้อมูลเว็บ ตารางบนเว็บใดๆ ในฐานข้อมูลนั้นจะไม่ถูกย้ายไปยังฐานข้อมูลส่วนหลัง และจะไม่สามารถเข้าถึงได้จากฐานข้อมูลส่วนหน้าที่เป็นผลลัพธ์

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

แยกฐานข้อมูล

กระจายฐานข้อมูล front-end

เปลี่ยนฐานข้อมูลส่วนหลังที่คุณใช้

ภาพรวม

เมื่อคุณแยกฐานข้อมูล คุณจะจัดระเบียบฐานข้อมูลใหม่เป็นสองแฟ้ม ได้แก่ ฐานข้อมูล Back-end ที่มีตารางข้อมูล และฐานข้อมูล Front-end ที่มีวัตถุฐานข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด เช่น แบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงาน ผู้ใช้แต่ละคนจะโต้ตอบกับข้อมูลโดยใช้สำเนาภายในเครื่องของฐานข้อมูล Front-end

เมื่อต้องการแยกฐานข้อมูล ให้คุณใช้ตัวช่วยสร้างตัวแยกฐานข้อมูล หลังจากคุณแยกฐานข้อมูลแล้ว คุณต้องกระจายฐานข้อมูล Front-end ไปยังผู้ใช้ของคุณ

ข้อควรระวัง:  เมื่อต้องการป้องกันข้อมูลในกรณีที่ฐานข้อมูลของคุณมีผู้ใช้หลายคน ขอแนะนำว่าคุณไม่ควรแชร์สำเนาของฐานข้อมูลที่มีลิงก์ไปยังรายการ SharePoint รวมทั้งลิงก์ที่ไปยังรายการต่างๆ ภายในฐานข้อมูลเว็บที่ประกาศใช้แล้ว ถ้าคุณลิงก์ไปยังตารางที่เป็นรายการ SharePoint อาจเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ซึ่งมีเจตนาร้ายจะเปลี่ยนปลายทางของลิงก์และอาจปรับเปลี่ยนสิทธิ์บนไซต์ SharePoint เนื่องจากข้อมูลการเชื่อมต่อของตารางที่มีลิงก์ไม่ได้เข้ารหัสลับไว้

ประโยชน์ของฐานข้อมูลแบบแยก

ประโยชน์ของฐานข้อมูลแบบแยกมีดังต่อไปนี้

 • ประสิทธิภาพดีขึ้น    โดยปกติแล้ว ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลจะดีขึ้นอย่างมากเนื่องจากเฉพาะข้อมูลเท่านั้นที่จะถูกส่งผ่านเครือข่าย ในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันที่ไม่ได้แยก ตัววัตถุฐานข้อมูล  ซึ่งได้แก่ ตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และโมดูล  จะถูกส่งผ่านเครือข่ายด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูล

 • ความพร้อมใช้งานมากขึ้น    เนื่องจากเฉพาะข้อมูลเท่านั้นที่จะถูกส่งผ่านเครือข่าย ฐานข้อมูลทรานแซคชัน เช่น การแก้ไขระเบียน จึงเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว ทำให้มีข้อมูลพร้อมให้แก้ไขมากขึ้น

 • ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น    ถ้าคุณเก็บฐานข้อมูลส่วนหลังไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบไฟล์ NTFS คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ความปลอดภัย NTFS เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณได้ เนื่องจากผู้ใช้จะเข้าถึงฐานข้อมูลส่วนหลังโดยใช้ตารางที่ลิงก์ ดังนั้นจึงมีโอกาสน้อยมากที่ผู้บุกรุกจะเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะจากการขโมยฐานข้อมูลส่วนหน้าหรือปลอมแปลงเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตก็ตาม ตามค่าเริ่มต้น Windows XP, Windows Vista และ Windows Server 2003 จะใช้ระบบไฟล์ NTFS ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ของคุณใช้ระบบไฟล์ใดอยู่ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ คุณสามารถเรียกใช้คำสั่ง msinfo32 เพื่อระบุระบบไฟล์ด้วยตนเองได้

  ฉันจะใช้ msinfo32 เพื่อตรวจสอบระบบไฟล์ได้อย่างไร

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้

  2. ในกล่องโต้ตอบเรียกใช้ พิมพ์msinfo32แล้วคลิกตกลง

  3. ภายใต้ ข้อมูลสรุปของระบบ ให้คลิกเครื่องหมายบวกถัดจาก คอมโพเนนต์

  4. ภายใต้ คอมโพเนนต์ ให้คลิกเครื่องหมายบวกถัดจาก ที่เก็บ แล้วคลิก ไดรฟ์ กล่องโต้ตอบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไดรฟ์ที่พร้อมใช้งานในแผงด้านขวา

 • ความเชื่อถือในระดับที่ดีขึ้น    ถ้าผู้ใช้ประสบปัญหาและฐานข้อมูลปิดโดยไม่คาดคิด โดยปกติแล้ว ความเสียหายของไฟล์ฐานข้อมูลใดๆ จะถูกจำกัดเฉพาะกับสำเนาของฐานข้อมูลส่วนหน้าที่ผู้ใช้เปิดไว้เท่านั้น เนื่องจากผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลส่วนหลังโดยใช้ตารางที่ลิงก์เท่านั้น ไฟล์ฐานข้อมูลส่วนหลังจึงมีแนวโน้มน้อยมากที่จะเสียหาย

 • สภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ยืดหยุ่น    เนื่องจากผู้ใช้แต่ละคนทำงานกับสำเนาภายในเครื่องของฐานข้อมูล Front-end ผู้ใช้แต่ละคนจึงสามารถพัฒนาแบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และวัตถุฐานข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้อื่น และในทำนองเดียวกัน คุณสามารถพัฒนาและกระจายฐานข้อมูล Front-end รุ่นใหม่ได้ โดยไม่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล Back-end หยุดชะงัก

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้พิจารณาดังต่อไปนี้

 • คุณควรสำรองฐานข้อมูลก่อนที่จะแยกทุกครั้ง ถ้าคุณแยกฐานข้อมูล แล้วต่อมาตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการแยกฐานข้อมูล คุณสามารถคืนค่าฐานข้อมูลต้นฉบับจากสำเนาสำรองของคุณได้

 • การแยกฐานข้อมูลอาจใช้เวลานาน คุณควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเพื่อให้ผู้ใช้ไม่ใช้ฐานข้อมูลในขณะที่คุณทำการแยก ถ้าผู้ใช้เปลี่ยนข้อมูลขณะที่คุณแยกฐานข้อมูล การเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่มีผลในฐานข้อมูล Back-end

  เคล็ดลับ: ถ้าผู้ใช้เปลี่ยนข้อมูลขณะที่คุณแยกฐานข้อมูล คุณสามารถนำเข้าข้อมูลใหม่มาไว้ในฐานข้อมูล Back-end หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นได้

 • แม้ว่าการแยกฐานข้อมูลจะเป็นวิธีหนึ่งในการใช้ข้อมูลร่วมกัน แต่ทุกคนที่ใช้ฐานข้อมูลจะต้องมี Microsoft Office Access รุ่นที่เข้ากันได้กับรูปแบบแฟ้มของฐานข้อมูล Back-end ตัวอย่างเช่น ถ้าแฟ้มฐานข้อมูล Back-end ใช้รูปแบบแฟ้ม .accdb ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ Access 2003 ได้

 • คุณอาจต้องการใช้รูปแบบไฟล์ Access ก่อนหน้าสำหรับฐานข้อมูลส่วนหลังถ้าคุณใช้ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ตัวอย่าง ถ้าคุณใช้หน้าการเข้าถึงข้อมูล (DAPs); คุณสามารถใช้ต่อไปได้ถ้าฐานข้อมูล back-end อยู่ในรูปแบบไฟล์ก่อนหน้าที่สนับสนุน DAPs แล้วคุณสามารถใช้รูปแบบไฟล์ใหม่กับฐานข้อมูล front-end เพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงประโยชน์ของการจัดรูปแบบใหม่ โปรดสังเกตว่า คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Data Access Page โดยใช้ Access 2010 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การแยกฐานข้อมูล

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำสำเนาของฐานข้อมูลที่คุณต้องการแยก เริ่มด้วยแฟ้มฐานข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณ ไม่ใช่บนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน ถ้าแฟ้มฐานข้อมูลถูกใช้ร่วมกันบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณอยู่ในขณะนี้ คุณสามารถคงไว้อย่างเดิมได้

 2. เปิดสำเนาของฐานข้อมูลที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ

 3. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มย้ายข้อมูล คลิกฐานข้อมูล Access ตัวช่วยสร้างตัวแยกฐานข้อมูลเริ่มทำงาน

 4. คลิก แยกฐานข้อมูล

 5. ในกล่องโต้ตอบ สร้างฐานข้อมูล Back-end ให้ระบุชื่อ ชนิดแฟ้ม และตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแฟ้มฐานข้อมูล Back-end

  หมายเหตุ: 

  • ให้ใช้ชื่อที่ Access แนะนำ ซึ่งจะรักษาชื่อแฟ้มต้นฉบับไว้และระบุว่าฐานข้อมูลนั้นเป็นฐานข้อมูล Back-end ด้วยการแทรก _be ลงในชื่อ ก่อนหน้านามสกุลของชื่อแฟ้ม

  • อย่าเปลี่ยนชนิดแฟ้ม นอกจากผู้ใช้บางคนจะใช้ Access รุ่นก่อนหน้าในการเข้าถึงข้อมูล

  • คุณสามารถป้อนเส้นทางไปยังตำแหน่งบนเครือข่ายในกล่อง ชื่อแฟ้ม ที่ด้านหน้าของชื่อแฟ้ม ตัวอย่างเช่น ถ้าตำแหน่งบนเครือข่ายสำหรับฐานข้อมูล Back-end คือ \\server1\share1\ และชื่อแฟ้มสำหรับฐานข้อมูล Back-end คือ MyDB_be.accdb คุณสามารถป้อน \\server1\share1\MyDB_be.accdb ในกล่อง ชื่อแฟ้ม

  • ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกจะต้องพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนที่จะใช้ฐานข้อมูล เนื่องจากการแมปไดรฟ์อาจแตกต่างกัน คุณควรระบุเส้นทาง UNC ของตำแหน่งที่ตั้ง แทนการใช้ตัวอักษรของไดรฟ์ที่แมป

 6. เมื่อตัวช่วยสร้างเสร็จสิ้น จะมีข้อความยืนยันปรากฏขึ้น

ตอนนี้ฐานข้อมูลของคุณถูกแยกแล้ว ฐานข้อมูล Front-end คือแฟ้มที่คุณเริ่มต้น (สำเนาของฐานข้อมูลต้นฉบับที่ใช้ร่วมกัน) และฐานข้อมูล Back-end จะอยู่ในตำแหน่งบนเครือข่ายที่คุณระบุไว้ในขั้นที่ 5 ของกระบวนงานนี้

การจำกัดการเปลี่ยนแปลงการออกแบบฐานข้อมูล Front-end

เมื่อต้องการจำกัดการเปลี่ยนแปลงไปยังฐานข้อมูล front-end ปที่คุณแจกจ่าย พิจารณาบันทึกเป็นไฟล์ไบนารีที่คอมไพล์ (.accde แฟ้มที่มี) ใน Access 2010 ไฟล์ไบนารีที่คอมไพล์คือ ไฟล์แอปพลิเคชันฐานข้อมูลที่ได้รับการบันทึก ด้วยโค้ด Visual Basic Access (VBA) ทั้งหมดที่คอมไพล์แล้ว ไม่มีโค้ดต้นฉบับ VBA ยังคงอยู่ในไฟล์ไบนารีคอมไพล์แล้วการเข้าถึง ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบของวัตถุในไฟล์.accde

 1. เปิดแฟ้มฐานข้อมูล Front-end (.accdb) ที่คุณต้องการบันทึกเป็นแฟ้มไบนารีที่คอมไพล์ (.accde)

 2. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือฐานข้อมูล คลิกทำ ACCDE รูปปุ่ม

 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม พิมพ์ชื่อของแฟ้มในช่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การกระจายฐานข้อมูล Front-end

หลังจากที่คุณแยกฐานข้อมูลแล้ว ให้คุณกระจายฐานข้อมูล Front-end ไปยังผู้ใช้ของคุณ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเริ่มใช้ฐานข้อมูลนั้นได้

ข้อควรระวัง: เมื่อต้องการป้องกันข้อมูลในกรณีที่ฐานข้อมูลของคุณมีผู้ใช้หลายคน ขอแนะนำว่าคุณไม่ควรแชร์สำเนาของฐานข้อมูลที่มีลิงก์ไปยังรายการ SharePoint รวมทั้งลิงก์ที่ไปยังรายการต่างๆ ภายในฐานข้อมูลเว็บที่ประกาศใช้แล้ว ถ้าคุณลิงก์ไปยังตารางที่เป็นรายการ SharePoint อาจเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ซึ่งมีเจตนาร้ายจะเปลี่ยนปลายทางของลิงก์และอาจปรับเปลี่ยนสิทธิ์บนไซต์ SharePoint เนื่องจากข้อมูลการเชื่อมต่อของตารางที่ลิงก์ไม่ได้เข้ารหัสลับไว้

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ส่งข้อความอีเมลไปยังผู้ใช้ฐานข้อมูลและแนบแฟ้มฐานข้อมูล Front-end ไปกับข้อความ รวมถึงคำแนะนำใดๆ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้ของคุณเริ่มใช้ฐานข้อมูล Front-end โดยทันทีได้ง่ายขึ้น

 • บันทึกแฟ้มฐานข้อมูล Front-end ไปยังตำแหน่งบนเครือข่ายที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ แล้วส่งข้อความอีเมลที่ระบุตำแหน่งบนเครือข่ายไปยังผู้ใช้ของคุณ พร้อมทั้งคำแนะนำอื่นๆ ที่ผู้ใช้อาจต้องใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูล

 • กระจายแฟ้มฐานข้อมูล Front-end โดยใช้สื่อแบบถอดได้ เช่น ซีดีรอม หรือธัมไดรฟ์แบบ USB ถ้าคุณติดตั้งแฟ้มด้วยตัวเอง คุณสามารถทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าแฟ้มนั้นใช้งานได้ ถ้าผู้ใช้ต้องติดตั้งแฟ้ม คุณควรรวมเอกสารที่อธิบายให้ผู้ใช้ทราบถึงขั้นตอนการติดตั้งแฟ้มและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีปัญหา

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนฐานข้อมูลส่วนหลังที่คุณใช้

คุณสามารถย้ายฐานข้อมูลส่วนหลังของคุณหรือใช้ฐานข้อมูลส่วนหลังอื่นได้โดยใช้ ตัวจัดการตารางที่ลิงก์

ถ้าคุณต้องการย้ายฐานข้อมูลส่วนหลังของคุณ ขั้นแรกให้ทำสำเนาของฐานข้อมูลนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ แล้วทำตามกระบวนงานต่อไปนี้

 1. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือฐานข้อมูล คลิกตัวจัดการตารางที่ลิงก์

 2. ในตัวจัดการตารางที่ลิงก์ ให้เลือกตารางที่อยู่ในฐานข้อมูลส่วนหลังปัจจุบัน

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ลิงก์กับฐานข้อมูลอื่นไว้ ให้คลิก เลือกทั้งหมด

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งใหม่เสมอ แล้วคลิก ตกลง

 4. เรียกดูและเลือกฐานข้อมูลส่วนหลังใหม่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×