การแปลงเวลา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการทราบว่าในเวลาห้าวันครึ่งมีกี่ชั่วโมง หรือในเวลา 3.45 ปี มีกี่วัน หรือมีเดือนผ่านไปกี่เดือนแล้วระหว่างวันเริ่มต้นและวันสุดท้าย วิธีการแปลงเวลานั้นมีหลายวิธีด้วยกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

แปลงระหว่างหน่วยเวลา

แปลงชั่วโมงจากรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง : นาที : วินาที) เป็นค่าทศนิยม

แปลงชั่วโมงจากค่าทศนิยมเป็นรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง : นาที : วินาที)

แปลงระหว่างหน่วยเวลา

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน CONVERT

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง: แปลงระหว่างหน่วยเวลา

หมายเหตุ: สำหรับการแปลงที่ใช้ปีนั้น ปีจะถูกแปลงเป็น 365.25 วัน

แปลงชั่วโมงจากรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง : นาที : วินาที) เป็นค่าทศนิยม

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน INT

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง: แปลงชั่วโมงจากรูปแบบเวลามาตรฐานให้เป็นเลขฐานสิบ

แปลงชั่วโมงจากค่าทศนิยมเป็นรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง : นาที : วินาที)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการตัวหาร (/) และฟังก์ชัน TEXT

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง: แปลงชั่วโมงจากเลขทศนิยมให้เวลามาตรฐาน

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รูปแบบเวลาได้โดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชัน TEXT ในการระบุรูปแบบ เมื่อต้องการแสดงตัวเลขเป็นเวลา ให้เลือกเซลล์ และบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง รูปแบบตัวเลข box, click รูปแบบตัวเลขเพิ่ทเติม คลิก กำหนดเองในรายการ ประเภท แล้วคลิกรูปแบบแบบกำหนดเองในกล่อง ชนิด อย่างไรก็ตามถ้าคุณใช้ทั้งรูปแบบที่ใช้กับฟังก์ชัน TEXT และรูปแบบตัวเลข จะมีการใช้รูปแบบในฟังก์ชัน TEXT เป็นลำดับแรก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

แปลง

ฟังก์ชัน INT

ข้อความ

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×