การแปลงเวลา

สมมติว่าคุณต้องการทราบว่าในเวลาห้าวันครึ่งมีกี่ชั่วโมง หรือในเวลา 3.45 ปี มีกี่วัน หรือมีเดือนผ่านไปกี่เดือนแล้วระหว่างวันเริ่มต้นและวันสุดท้าย วิธีการแปลงเวลานั้นมีหลายวิธีด้วยกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

แปลงระหว่างหน่วยเวลา

แปลงชั่วโมงจากรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง : นาที : วินาที) เป็นค่าทศนิยม

แปลงชั่วโมงจากค่าทศนิยมเป็นรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง : นาที : วินาที)

แปลงระหว่างหน่วยเวลา

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน CONVERT

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง: แปลงระหว่างหน่วยเวลา

หมายเหตุ: สำหรับการแปลงที่ใช้ปีนั้น ปีจะถูกแปลงเป็น 365.25 วัน

แปลงชั่วโมงจากรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง : นาที : วินาที) เป็นค่าทศนิยม

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน INT

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง: แปลงชั่วโมงจากรูปแบบเวลามาตราฐานเป็นค่าทศนิยม

แปลงชั่วโมงจากค่าทศนิยมเป็นรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง : นาที : วินาที)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการตัวหาร (/) และฟังก์ชัน TEXT

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง: แปลงชั่วโมงจากค่าทศนิยมเป็นรูปแบบเวลามาตราฐาน

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รูปแบบเวลาได้โดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชัน TEXT ในการระบุรูปแบบ เมื่อต้องการแสดงตัวเลขเป็นเวลา ให้เลือกเซลล์ และบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง รูปแบบตัวเลข box, click รูปแบบตัวเลขเพิ่ทเติม คลิก กำหนดเองในรายการ ประเภท แล้วคลิกรูปแบบแบบกำหนดเองในกล่อง ชนิด อย่างไรก็ตามถ้าคุณใช้ทั้งรูปแบบที่ใช้กับฟังก์ชัน TEXT และรูปแบบตัวเลข จะมีการใช้รูปแบบในฟังก์ชัน TEXT เป็นลำดับแรก

ดูเพิ่มเติม

CONVERT

INT

TEXT

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×