การแปลงเซลล์ PivotTable เป็นสูตรของแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายงาน PivotTable มีหลายเค้าโครงที่มีโครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้กับรายงาน แต่คุณไม่สามารถกำหนดเค้าโครงเหล่านี้เองได้ ถ้าคุณต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการออกแบบเค้าโครงของรายงาน PivotTable คุณสามารถแปลงเซลล์เป็นสูตรของแผ่นงาน แล้วเปลี่ยนเค้าโครงของเซลล์เหล่านี้โดยใช้ประโยชน์สูงสุดของคุณลักษณะทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นงาน หรือคุณอาจแปลงเซลล์เป็นสูตรที่ใช้ฟังก์ชันคิวบ์หรือใช้ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA การแปลงเซลล์เป็นสูตรจะทำให้กระบวนการสร้าง ปรับปรุง และรักษารายงาน PivotTable ที่กำหนดเองเหล่านี้ซับซ้อนน้อยลงมาก

เมื่อคุณแปลงเซลล์เป็นสูตร สูตรเหล่านี้จะเข้าถึงข้อมูลเดียวกันเป็นรายงาน PivotTable และสามารถฟื้นฟูเพื่อดูผลลัพธ์ปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อยกเว้นที่เป็นไปได้ของตัวกรองรายงาน คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใช้คุณลักษณะแบบโต้ตอบของรายงาน PivotTable เช่น การกรอง การเรียงลำดับ หรือการขยายและย่อระดับต่างๆ อีกต่อไป

หมายเหตุ: เมื่อคุณแปลงรายงาน PivotTable ที่เป็น Online Analytical Processing (OLAP) คุณสามารถฟื้นฟูข้อมูลต่อไปเพื่อให้ได้ค่าที่วัดที่ทันสมัย แต่คุณไม่สามารถปรับปรุงสมาชิกจริงที่ถูกแสดงอยู่ในรายงานได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์สมมติทั่วไปเพื่อแปลงรายงาน PivotTable เป็นสูตรของแผ่นงาน

แปลงเซลล์เป็นสูตรที่ใช้ฟังก์ชันคิวบ์

แปลงเซลล์โดยใช้ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA

ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์สมมติทั่วไปเพื่อแปลงรายงาน PivotTable เป็นสูตรของแผ่นงาน

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปที่คุณสามารถทำได้หลังจากแปลงเซลล์ PivotTable เป็นสูตรของแผ่นงานเพื่อกำหนดเค้าโครงของเซลล์ที่แปลงเอง

การจัดเรียงและการลบเซลล์   

สมมติว่าคุณมีรายงานแบบเป็นระยะที่คุณต้องสร้างให้กับพนักงานของคุณทุกเดือน คุณเพียงแค่ต้องการชุดย่อยของข้อมูลรายงานและชอบวางเค้าโครงข้อมูลด้วยวิธีที่คุณกำหนดเอง คุณสามารถเพียงแค่ย้ายและจัดเรียงเซลล์ในเค้าโครงการออกแบบที่คุณต้องการ ลบเซลล์ที่ไม่จำเป็นสำหรับรายงานพนักงานรายเดือน แล้วจัดรูปแบบเซลล์และแผ่นงานให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การแทรกแถวและคอลัมน์   

สมมติว่าคุณต้องการแสดงข้อมูลการขายเมื่อสองปีก่อนโดยแยกรายละเอียดตามภูมิภาคและกลุ่มผลิตภัณฑ์ และคุณต้องการแทรกข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในอีกหนึ่งแถว ก็เพียงแค่แทรกแถวแล้วป้อนข้อความลงไป นอกจากนี้ คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ที่แสดงการขายตามภูมิภาคและกลุ่มผลิตภัณ์ที่ไม่ได้อยู่ในรายงาน PivotTable เดิม เพียงแทรกคอลัมน์ เพิ่มสูตรเพื่อได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ แล้วเติมข้อมูลในคอลัมน์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของแต่ละแถว

การใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง   

สมมติว่าคุณต้องการเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์และฐานข้อมูลการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลทดสอบให้ผลลัพธ์ตามที่คาดไว้ คุณสามารถเพียงแค่คัดลอกสูตรของเซลล์ แล้วเปลี่ยนอาร์กิวเมนต์การเชื่อมต่อเพื่อชี้ไปยังฐานข้อมูลทดสอบเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ทั้งสองนี้ได้

การใช้การอ้างอิงเซลล์เพื่อเปลี่ยนข้อมูลเข้าของผู้ใช้   

สมมติว่าคุณต้องการให้รายงานทั้งหมดเปลี่ยนตามข้อมูลเข้าของผู้ใช้ คุณสามารถเปลี่ยนอาร์กิวเมนต์ให้เป็นสูตรคิวบ์แล้วเป็นการอ้างอิงเซลล์บนแผ่นงาน แล้วป้อนค่าต่างๆ ในเซลล์เหล่านี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันได้

การสร้างเค้าโครงแถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำกัน (เรียกอีกอย่างได้ว่าการรายงานแบบอสมมาตร)   

สมมติว่าคุณต้องการสร้างรายงานที่มีคอลัมน์ 2008 ที่เรียกว่าการขายตามจริง และคอลัมน์ 2009 ที่เรียกว่าการขายที่คาดไว้ แต่คุณไม่ต้องการคอลัมน์อื่นใดๆ อีก คุณสามารถสร้างรายงานที่มีเพียงคอลัมน์เหล่านี้ได้ ไม่เหมือนกับรายงาน PivotTable ซึ่งต้องใช้การรายงานแบบอสมมาตร

การสร้างสูตรคิวบ์และนิพจน์ MDX ของคุณเอง   

สมมติว่าคุณต้องการสร้างรายงานที่แสดงการขายของผลิตภัณฑ์บางอย่างโดยพนักงานขายสามรายในเดือนกรกฎาคม ถ้าคุณทราบว่ามีนิพจน์ MDX และแบบสอบถาม OLAP คุณสามารถป้อนสูตรคิวบ์เองได้ ถึงแม้ว่าสูตรเหล่านี้อาจดูค่อนข้างซับซ้อน คุณก็สามารถทำให้การสร้างง่ายขึ้นและพัฒนาความถูกต้องของสูตรเหล่านี้ได้โดยใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูการใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

แปลงเซลล์เป็นสูตรที่ใช้ฟังก์ชันคิวบ์

หมายเหตุ: คุณสามารถแปลงรายงาน Online Analytical Processing (OLAP) PivotTable ได้เท่านั้นโดยใช้ขั้นตอนนี้

 1. เมื่อต้องการบันทึกรายงาน PivotTable สำหรับใช้งานในอนาคต เราขอแนะนำให้ คุณทำสำเนาของเวิร์กบุ๊กก่อนที่จะแปลง PivotTable โดยใช้คำสั่งบันทึกเป็น ในMicrosoft Office ปุ่ม รูปปุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบันทึกไฟล์

 2. เตรียมรายงาน PivotTable เพื่อให้คุณสามารถย่อการจัดเรียงเซลล์ใหม่ให้เล็กสุดหลังจากการแปลงด้วยการทำดังต่อไปนี้

  • เปลี่ยนเป็นเค้าโครงที่คล้ายคลึงกับเค้าโครงที่คุณต้องการอย่างใกล้เคียงที่สุด

  • โต้ตอบกับรายงานนั้น เช่นการกรอง การเรียงลำดับ การออกแบบรายงานใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

 3. เลือกรายงาน PivotTable

 4. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เครื่องมือ OLAP แล้วคลิก การแปลงเป็นสูตร

  ถ้าไม่มีตัวกรองรายงาน การดำเนินการแปลงจะเสร็จสมบูรณ์ ถ้ามีตัวกรองรายงานหนึ่งตัวกรองขึ้นไป กล่องโต้ตอบ การแปลงเป็นสูตร จะแสดงขึ้น

 5. กำหนดวิธีที่คุณต้องการแปลงรายงาน PivotTable

  แปลงทั้งรายงาน PivotTable   

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แปลงตัวกรองรายงาน

   การแปลงเช่นนี้จะแปลงเซลล์ทั้งหมดเป็นสูตรของแผ่นงาน และลบทั้งรายงาน PivotTable

   แปลงเฉพาะป้ายชื่อแถว PivotTable ป้ายชื่อคอลัมน์ และพื้นที่ค่า แต่ยังเก็บตัวกรองรายงานไว้   

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย แปลงตัวกรองรายงาน ถูกล้างอยู่ (ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น)

   การทำเช่นนี้จะแปลงป้ายชื่อแถว ป้ายชื่อคอลัมน์ และค่าเซลล์พื้นที่ทั้งหมดเป็นสูตรของแผ่นงาน และเก็บรายงาน PivotTable เดิมไว้ แต่จะมีเฉพาะตัวกรองรายงานเพื่อให้คุณสามารถกรองต่อไปได้โดยใช้ตัวกรองรายงาน

   หมายเหตุ: ถ้ารูปแบบ PivotTable คือรุ่น 2000-2003 หรือรุ่นก่อนหน้า คุณสามารถแปลงได้ทั้งรายงาน PivotTable เท่านั้น

 6. คลิก แปลง

  การดำเนินการแปลงจะฟื้นฟูรายงาน PivotTable ก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าใช้ข้อมูลลที่ทันสมัยอยู่

  ข้อความจะถูกแสดงในแถบสถานะขณะที่มีการดำเนินการแปลงอยู่ ถ้าการดำเนินการใช้เวลานาน และคุณต้องการแปลงในภายหลัง ให้กด ESC เพื่อยกเลิกการดำเนินการนี้

  หมายเหตุ: 

  • คุณไม่สามารถแปลงเซลล์ที่มีการนำตัวกรองไปใช้กับระดับที่ซ่อนอยู่ได้

  • คุณไม่สามารถแปลงเซลล์ในเขตข้อมูลที่มีการคำนวณแบบกำหนดเองซึ่งถูกสร้างผ่านแท็บ แสดงค่าเป็น ของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า (บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ แล้วคลิก การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า)

  • สำหรับเซลล์ที่ถูกแปลง การจัดรูปแบบเซลล์จะถูกรักษาไว้ แต่ลักษณะ PivotTable จะถูกเอาออกเนื่องจากลักษณะเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับ PivotTables ได้เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

แปลงเซลล์โดยใช้ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA ในสูตรเพื่อแปลงเซลล์ของรายงาน PivotTable เป็นสูตรแผ่นงานเมื่อคุณต้องการทำงานกับแหล่งขัอมูลที่ไม่ใช่ OLAP เมื่อคุณชอบให้ไม่ปรับรุ่นเป็นรูปแบบ PivotTable ใหม่รุ่น 2007 โดยทันที หรือเมื่อคุณต้องการหลีกเลี่ยงความซับซ้อนในการใช้ฟังก์ชันคิวบ์

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่ง สร้าง GETPIVOTDATA ในกลุ่ม PivotTable บนแท็บ ตัวเลือก ถูกเปิดอยู่

  หมายเหตุ: คำสั่ง สร้าง GETPIVOTDATA จะตั้งค่าหรือล้างตัวเลือก ใช้ฟังก์ชัน GETPIVOTTABLE สำหรับการอ้างอิง PivotTable ในประเภท สูตร ของส่วน การทำงานกับสูตร ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel

 2. ในรายงาน PivotTable report ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่คุณต้องการใช้ในแต่ละสูตรมองเห็นได้

 3. ในเซลล์บนแผ่นงานภายนอกรายงาน PivotTable ให้พิมพ์สูตรที่คุณต้องการให้ไปอยู่ ณ จุดที่คุณต้องการรวมข้อมูลจากรายงาน

 4. คลิกเซลล์ในรายงาน PivotTable ที่คุณต้องการใช้ในสูตรของคุณในรายงาน PivotTable ฟังก์ชันแผ่นงาน GETPIVOTDATA จะถูกเพิ่มลงในสูตรของคุณที่เรียกใช้ข้อมูลจากรายงาน PivotTable ฟังก์ชันนี้จะเรียกใช้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อไปถ้าเค้าโครงรายงานเปลี่ยนหรือถ้าคุณฟื้นฟูข้อมูล

 5. พิมพ์สูตรของคุณให้เสร็จสิ้น แล้วกด ENTER

หมายเหตุ: ถ้าคุณเอาเซลล์ใดเซลล์หนึ่งที่อ้างอิงในสูตร GETPIVOTDATA ออกจากรายงาน สูตรจะส่งกลับค่า #REF!

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×