การแปลงเชิงอรรถให้เป็นอ้างอิงท้ายเรื่อง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องที่คุณต้องแทรกบันทึกย่อชนิดอื่น คุณสามารถแปลง

แปลงเชิงอรรถหรืออ้างอิง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเชิงอรรถเป็นอ้าง ตัวควบคุม + คลิกข้อความเชิงอรรถ แล้วคลิกแปลงเป็นอ้างอิงท้ายเรื่อง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนการอ้างอิงท้ายเรื่องเป็นเชิงอรรถ ควบคุม + คลิกข้อความอ้างอิงท้ายเรื่อง แล้วคลิกแปลงเป็นเชิงอรรถ

 • เมื่อต้องการแปลงเป็นกลุ่มของเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง เลือกช่วงเหล่านั้นก่อนที่คุณควบคุม + คลิก

แปลงทั้งหมดเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องทั้งหมด

 1. เมื่อต้องการดูเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องทั้งหมดของคุณในครั้งเดียว คลิกมุมมอง >แบบร่าง แล้ว คลิกการอ้างอิง >แสดงบันทึกย่อ

 2. ในบานหน้าต่างบันทึกย่อ ที่ด้านล่างของเอกสาร คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเชิงอรรถ คลิกทั้งหมดเชิงอรรถ หรืออ้างอิงท้ายเรื่องทั้งหมด และควบคุมแล้ว + คลิกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่คุณต้องการแปลง

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องใน Word

เพิ่มข้อมูลอ้างอิงใน Word

แปลงเชิงอรรถหรืออ้างอิง

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก แบบร่าง

 2. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เชิงอรรถ

 3. ในบานหน้าต่างบันทึกย่อ บนเมนูป็อปอัพ คลิกทั้งหมดเชิงอรรถ หรืออ้างอิงท้ายเรื่องทั้งหมด

 4. เลือกบันทึกย่อที่คุณต้องการแปลง จากนั้นกด CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกข้อความที่เลือก

 5. บนเมนูทางลัด คลิกแปลงเป็นอ้างอิงท้ายเรื่อง หรือแปลงเป็นเชิงอรรถ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูความเปลี่ยนแปลง ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

แปลงทั้งหมดเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องทั้งหมด

 1. บนเมนู แทรก ให้คลิก เชิงอรรถ

 2. คลิกแปลง คลิกแปลงเชิงอรรถกับอ้างอิงท้ายเรื่องทั้งหมด หรือแปลงทั้งหมดการอ้างอิงท้ายเรื่องเป็นเชิงอรรถ นั้นแล้ว คลิกตกลง

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

อ้างอิงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง

เพิ่มหรือเปลี่ยนแหล่งที่มา ข้อมูลอ้างอิง และบรรณานุกรม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×