การแปลงหน่วยวัด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการทราบว่าระยะทางที่คุณวิ่ง 1/4 ไมล์เท่ากับกี่กิโลเมตร หรือระดับ tolerance เมื่อเทียบเป็นระบบเมตริก เมื่อต้องการแปลงหน่วยวัด ให้ใช้ฟังก์ชันการแปลง (CONVERT) ฟังก์ชันการแปลง (CONVERT) จะแปลงหน่วยวัดต่างๆ รวมทั้งหน่วยการวัดน้ำหนัก ระยะทาง เวลา ความดัน แรง พลังงาน ไฟฟ้า แม่เหล็ก อุณหภูมิ และหน่วยวัดของเหลว

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

A

ข้อมูล

6

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=CONVERT(A2,"C","F")

แปลง 6 เซลเซียสให้เป็นฟาเรนไฮต์ (42.8)

=CONVERT(A2,"tsp","tbs")

แปลง 6 ช้อนชาให้เป็นช้อนโต๊ะ (2)

=CONVERT(A2,"gal","l")

แปลง 6 แกลลอนให้เป็นลิตร (22.71741274)

=CONVERT(A2,"mi","km")

แปลง 6 ไมล์ให้เป็นกิโลเมตร (9.656064)

=CONVERT(A2,"km","mi")

แปลง 6 กิโลเมตรให้เป็นไมล์ (3.728227153)

=CONVERT(A2,"in","ft")

แปลง 6 นิ้วให้เป็นฟุต (0.5)

=CONVERT(A2,"cm","in")

แปลง 6 เซนติเมตรให้เป็นนิ้ว (2.362204724)

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูรายการทั้งหมดของหน่วยวัดที่สามารถทำการแปลงได้ ให้ดูที่หัวข้อวิธีใช้ของฟังก์ชันการแปลง (CONVERT)

รายละเอียดฟังก์ชัน

CONVERT

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×