การแปลงสมุดรายชื่อส่วนบุคคลเป็นโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

ในขณะที่คุณไม่สามารถสร้างใหม่ส่วนบุคคลสมุดรายชื่อ (.pab) ในMicrosoft Office Outlook 2007 คุณสามารถเพิ่มชื่อและที่อยู่จาก.pabs เก่าลงในสมุดรายชื่อ Outlook ... คุณนำเข้าแฟ้มสมุดรายชื่อส่วนบุคคล (.pabs) เก่า และแปลงเป็นโฟลเดอร์ที่ติดต่อ ซึ่งสามารถแสดงใน Outlook สมุดรายชื่อ

เคล็ดลับ: นึกถึงการสมุดรายชื่อที่เป็น "คอนเทนเนอร์" ที่เก็บโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณทั้งหมด คุณสามารถดูโฟลเดอร์ที่ติดต่อในคอนเทนเนอร์นี้ แต่คุณสามารถเพิ่มเท่านั้น หรือทำการเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ในที่ติดต่อ

นำเข้าในสมุดรายชื่อส่วนบุคคล (.pab)

เมื่อคุณนำเข้าไฟล์.pab, Outlook วางข้อมูลลงในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ โฟลเดอร์ที่ติดต่อ ตามค่าเริ่มต้น จะพร้อมใช้งานในสมุดรายชื่อของ Outlook

หมายเหตุ: ก่อนที่จะเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องทราบเก็บไฟล์ของคุณสมุดรายชื่อส่วนบุคคล (.pab)

ที่มีการจัดเก็บของฉันสมุดรายชื่อส่วนบุคคล

สมุดรายชื่อส่วนบุคคล ซึ่งมีนามสกุลแฟ้ม .pab จะเก็บอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต่อไปนี้

 • Windows Vista   

  C:\Users\ชื่อผู้ใช้ของคุณ\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • Windows XP   

  C:\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้ของคุณ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

ถ้าคุณไม่เห็นโฟลเดอร์ Local Settings หรือ Local โฟลเดอร์เหล่านี้อาจซ่อนอยู่

ฉันจะแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไร

 • Windows Vista   

  1. ใน Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. คลิกลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้แผงควบคุมในมุมมองคลาสสิค ให้คลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกโฟลเดอร์ แล้วทำตามขั้นที่ 4

  3. คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

  4. บนแท็บ มุมมอง ภายใต้การตั้งค่า ขั้นสูง ภายใต้ แฟ้มและโฟลเดอร์ ภายใต้ แฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ ให้เลือก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้

 • Microsoft Windows XP   

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

   กล่องโต้ตอบตัวเลือกโฟลเดอร์

  3. คลิกแท็บ มุมมอง แล้วคลิกตัวเลือก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้

โฟลเดอร์ที่ติดต่อต่างๆ จะแสดงอยู่ในสมุดรายชื่อของ Outlook

แต่ละโฟลเดอร์ที่ติดต่อปรากฏอยู่ในรายการเป็นสมุดรายชื่อภายในสมุดรายชื่อหลักของ Outlook ถ้าคุณใช้อยู่หนึ่ง จองมากกว่าผู้อื่น คุณสามารถตั้งค่าเดียวที่จะถูกแสดงแต่ละครั้งที่คุณเปิดสมุดรายชื่อหลัก

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก นำเข้าและส่งออก

 2. ภายใต้ เลือกการกระทำที่จะปฏิบัติ ให้คลิก การนำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น แล้วคลิก ถัดไป

 3. ภายใต้ เลือกชนิดแฟ้มที่จะนำเข้าจาก ให้คลิก สมุดรายชื่อส่วนบุคคล แล้วคลิก ถัดไป

 4. ภายใต้ แฟ้มที่นำเข้า ให้เรียกดูโฟลเดอร์ที่มี .pab อยู่ คลิกที่ไฟล์นั้น แล้วคลิก ตกลง

 5. ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกว่าคุณต้องการจัดการกับที่ติดต่อที่ซ้ำกันด้วยวิธีใด

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับที่ติดต่อที่ซ้ำกัน ดูแก้ไข หรือลบที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

 6. คลิก ถัดไป

 7. ภายใต้ เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง ให้คลิก ที่ติดต่อ หรือโฟลเดอร์ย่อยภายใต้ ที่ติดต่อ

 8. คลิก เสร็จสิ้น

เพื่อให้โฟลเดอร์ที่ติดต่อใหม่ในสมุดรายชื่อเริ่มต้น (แสดงขึ้นเมื่อคุณเปิดสมุดรายชื่อ ให้ดูที่เปลี่ยนค่าเริ่มต้นสมุดรายชื่อ- ดู และเรียนรู้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×