การแปลงสมุดงาน Excel เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บางองค์กรใช้สมุดงาน Microsoft Office Excel เป็นฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูล เวิร์กบุ๊กเหล่านี้มักจะรวมเซลล์ว่างสำหรับผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูล คุณสามารถแปลงเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าใน InfoPath โดยการแปลงเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลตฟอร์ม ผู้ใช้ของคุณจะได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์ของ InfoPath เช่นตรวจสอบ schema ตัวควบคุมแบบไดนามิกเช่นส่วน และตรรกะเช่นตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำกัน นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างเทมเพลตของคุณฟอร์มพร้อมใช้งานให้กับผู้ชมกว้าง ด้วยการสร้างเทมเพลตฟอร์มเปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตฟอร์มเปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ คุณต้องประกาศเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์สามารถกรอกข้อมูล โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์

เมื่อคุณแปลงสมุดงาน Excel แม่แบบฟอร์ม InfoPath โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้นในตัวช่วยสร้างการนำเข้า เทมเพลตฟอร์ผลลัพธ์ประกอบด้วยเค้าโครงของเวิร์กบุ๊ก Excel นอกจากนี้ เซลล์ในเวิร์กบุ๊ก Excel ที่ตรงตามเงื่อนไขบางอย่างจะโดยอัตโนมัติถูกแปลงเป็นตัวควบคุมกล่องข้อความที่ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลลงใน ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการจัดรูปแบบเซลล์เพื่อแสดงเส้นขอบด้านที่เหลือทั้งหมด แล้วเซลล์นั้นจะถูกแปลงเป็นตัวควบคุมกล่องข้อความในเทมเพลตฟอร์ผลลัพธ์ ถ้าคุณตัดสินใจว่า ไม่ต้องการใช้การตั้งค่าเริ่มต้นในตัวช่วยสร้างการนำเข้า คุณสามารถเลือก การรวมเฉพาะเค้าโครงเมื่อคุณนำเข้าเวิร์กบุ๊ก Excel หรือเมื่อต้อง การแปลงเฉพาะบางชนิดของเซลล์ตัวควบคุม

บทความนี้อธิบายแนวคิดพื้นฐานและขั้นตอนสำหรับการแปลงสมุดงาน Excel เป็นแบบ InfoPath เทมเพลตฟอร์ รวมถึงฟีเจอร์และการตั้งค่าที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในกระบวนการแปลง

ในบทความนี้

เกี่ยวกับการแปลงเวิร์กบุ๊ก Excel ไปกับแม่แบบฟอร์ม InfoPath

ฟีเจอร์และการตั้งค่าที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบในระหว่างการแปลง

แปลงเวิร์กบุ๊ก Excel ไปกับแม่แบบฟอร์ม InfoPath

เกี่ยวกับการแปลงเวิร์กบุ๊ก Excel ไปกับแม่แบบฟอร์ม InfoPath

เมื่อคุณแปลงเวิร์กบุ๊ก Excel ไปกับแม่แบบฟอร์ม InfoPath เวิร์กบุ๊กจะถูกใช้เช่นพิมพ์เขียวแบบเมื่อต้องการสร้างเทมเพลตฟอร์มใหม่ โครงสร้างตารางของเวิร์กบุ๊กจะถูกสร้างใหม่เป็นเค้าโครงตาราง ในเทมเพลตฟอร์ม ถ้าคุณเลือกที่จะรวมเซลล์ที่ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณแปลงเวิร์กบุ๊ก ตัวควบคุมกล่องข้อความจะถูกเพิ่มลงในเทมเพลตฟอร์มในเซลล์ตารางเค้าโครงที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่ตั้งของเขตข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก ขนาดและตำแหน่งของได้รับการสนับสนุนเซลล์ เซลล์เส้นขอบและแรเงา และว่าเซลล์ที่ผสาน หรือแยกจะถูกรักษาไว้ในเทมเพลตฟอร์ผลลัพธ์

ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณประกอบด้วยหลายเวิร์กชีต ข้อมูลและการจัดรูปแบบบนแผ่นงานแรกจะถูกเพิ่มไปเริ่มต้นมุมมอง ในเทมเพลตฟอร์มใหม่ และแผ่นงานเพิ่มเติมจะถูกแปลงเป็นมุมมองที่สอดคล้องกันในเทมเพลตฟอร์ม ชื่อเรื่องของแต่ละมุมมองเพิ่มเติมให้ตรงกับชื่อของแผ่นงาน

เพื่อให้ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเวิร์กบุ๊กที่คุณแปลง โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้า InfoPath และเทมเพลตฟอร์ผลลัพธ์ สมมติว่า คุณเป็นตัวแทนประกันกับเวิร์กบุ๊กที่มีชื่อว่า Claims.xls ที่ประกอบด้วยแผ่นงานสอง ชื่อแผ่นงานแรกหน้าแรก และที่สองที่มีชื่อว่ายนต์ ระหว่างคอลัมน์บนแผ่นงานแต่ละรายการได้ที่ มีส่วนหัวของคอลัมน์ชนิด คำอธิบาย จำนวนเงินกู้ และ ราคาซื้อ คอลัมน์ราคาซื้อและจำนวนเงินกู้ในแต่ละแผ่นงานจะถูกจัดรูปแบบไปใช้กับชนิดข้อมูลสกุลเงิน ส่วนหัวของคอลัมน์ทั้งหมดถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความสีฟ้าเป็นตัวหนา แผ่นงานบ้านประกอบด้วยสูตรเพื่อคำนวณการจัดกำหนดการการตัดจำหน่าย เซลล์ใดเซลล์หนึ่ง ด้วยการจัดรูปแบบเส้นขอบใช้ด้านทั้งหมด ใช้ต้องใส่ชื่อของลูกค้า

ถ้าคุณใช้ในตัวช่วยสร้างการนำเข้าเพื่อแปลง Claims.xls เป็นเทมเพลตฟอร์ม คุณสร้างเทมเพลตฟอร์มที่เรียกว่า Claims.xsn

สมุดงาน Excel ก่อนและหลังจากที่ถูกแปลงเป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath
เมื่อเวิร์กบุ๊ก Excel จะถูกแปลงเป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath เค้าโครงและองค์ประกอบอื่น ๆ จะถูกรักษาไว้

แม่แบบฟอร์มใหม่ประกอบด้วยสองมุมมอง มุมมองเริ่มต้น หน้าแรกหรือที่เรียกว่า (ค่าเริ่มต้น), ประกอบด้วยเค้าโครงและการจัดรูปแบบจากแผ่นงานหน้าแรก มุมมองที่สอง เรียกว่ายนต์ ประกอบด้วยเค้าโครงและการจัดรูปแบบจากแผ่นงานยนต์ แต่ละมุมมองประกอบด้วยตารางที่ มีส่วนหัวของคอลัมน์ชนิด คำอธิบาย จำนวนเงินกู้ และ ราคาซื้อ การจัดรูปแบบ ด้วยรูปแบบตัวหนาสีน้ำเงินข้อความ เช่นเดียวกับเวิร์กบุ๊กต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณเลือกในตัวช่วยสร้างการนำเข้า ฟีเจอร์บางอย่างอาจแตกต่างกันในเทมเพลตฟอร์ผลลัพธ์:

 • ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าเพื่อแปลง Claims.xls ลงในเทมเพลฟอร์มโดยรักษาเค้าโครงเท่านั้น    เทมเพลตฟอร์ผลลัพธ์ประกอบด้วยเค้าโครงตารางที่สอดคล้องกับตารางในเวิร์กบุ๊ก Excel เทมเพลตฟอร์ไม่ประกอบด้วยตัวควบคุมกล่องข้อความใด ๆ

 • ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าเพื่อ Claims.xls ทั้งการรักษาเค้าโครง และ โดยการแปลงเซลล์เพื่อควบคุมการนำเข้า     เทมเพลตฟอร์ผลลัพธ์ประกอบด้วยตารางเกิดซ้ำ เซลล์ที่ตรงตามเงื่อนไขบางอย่าง เช่นเซลล์ที่มีเส้นขอบที่จัดรูปแบบถูกนำไปใช้บนด้านที่เหลือทั้งหมด และเซลล์ที่ประกอบด้วย หรืออ้างอิงสูตรสำหรับการคำนวณจัดกำหนดการตัดจำหน่าย จะถูกแปลงเป็นตัวควบคุมกล่องข้อความ

  หมายเหตุ: แม้ว่าเซลล์ที่ประกอบด้วย หรืออ้างอิงสูตรจะถูกแปลงเป็นตัวควบคุมกล่องข้อความ สูตรจะไม่ถูกรักษาไว้ในเทมเพลตฟอร์ผลลัพธ์ คุณต้องสร้างหน้าที่การใช้งานที่มีสูตร โดยใช้ฟีเจอร์เหมาะสมใน InfoPath

ด้านบนของหน้า

ฟีเจอร์และการตั้งค่าที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบในระหว่างการแปลง

ตั้งค่าบางอย่างและการจัดรูปแบบในเวิร์กบุ๊ก Excel ไม่ได้รับการสนับสนุน โดย InfoPath เมื่อคุณแปลงเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยการตั้งค่าดังกล่าว เทมเพลตฟอร์ม InfoPath เป็นผลลัพธ์จะไม่ประกอบด้วยฟีเจอร์หรือการตั้งค่าเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีหัวกระดาษที่ประกอบด้วยรูป รูปจะไม่เก็บในแม่แบบฟอร์ม InfoPath ได้เนื่องจาก InfoPath สนับสนุนรูปภาพในหัวกระดาษและท้ายกระดาษออก

ต่อไปนี้คือ รายการของฟีเจอร์และการตั้งค่าที่จะไม่ถูกรักษาไว้เมื่อคุณแปลงเวิร์กบุ๊ก Excel ไปกับแม่แบบฟอร์ม InfoPath:

 • เซลล์ที่ มี "ลดขนาดให้พอดีกับ" จัดรูปแบบ

 • รูปพื้นหลังของเซลล์

 • รูปแบบพื้นหลังของเซลล์

 • ไล่ระดับสีของเซลล์

 • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 • สูตร

 • แมโคร

 • พิมพ์การตั้งค่า (รวมถึง A4 กระดาษปรับขนาด ขาวดำ ศูนย์บนหน้า หมายเลขหน้าแรก ลำดับของหน้า รูปภาพ พิมพ์เส้นตาราง คุณภาพการพิมพ์ แถวส่วนหัวของคอลัมน์ แถว และคอลัมน์บนทุกหน้า มาตราส่วน และตั้งค่าพื้นที่พิมพ์)

 • จัดแนวข้อความแนวตั้ง

 • แถวที่จะให้แคบลงกว่าความสูงของฟอนต์เริ่มต้นของ 10pt

 • อักษรศิลป์

รายการต่อไปนี้อธิบายถึงลักษณะการทำงานและการตั้งค่าที่มีบางส่วนได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณแปลงเวิร์กบุ๊ก Excel ไปกับแม่แบบฟอร์ม InfoPath:

เซลล์ที่ มีการจัดรูปแบบข้อมูล     จะถูกนำไปใช้กับเซลล์ที่ มีข้อมูลที่จัดรูปแบบสีหรือสไตล์แปลง ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการจัดรูปแบบเซลล์เพื่อแสดงจำนวนลบเป็นข้อความสีแดง ค่าตัวเลขจะถูกแปลง แต่จัดรูปแบบข้อความสีแดงจะไม่

ไฮเปอร์ลิงก์ที่อ้างอิงโพรโทคอลไม่สนับสนุน     ไฮเปอร์ลิงก์ทั้งหมดจะถูกแปลงเป็น แต่ถ้าไฮเปอร์ลิงก์ใช้โพรโทคอล http นอกเหนือจาก:, https:, ftp:, หรือ mailto:, ไฮเปอร์ลิงก์จะไม่ทำงานเมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยง

หัวกระดาษ และท้ายกระดาษจัดแนว และจัดรูปแบบ     หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในเวิร์กบุ๊ก Excel สามารถประกอบด้วยส่วนซ้าย กึ่งกลาง และเหมาะสม ต่อไปนี้ถูกเชื่อมโยงเข้าเมื่อนำเข้า InfoPath ตัวอย่างเช่น เวิร์กบุ๊กที่ มีหัวกระดาษซ้ายที่ประกอบด้วยชื่อ "Wendy Wheeler ส่วนหัวกลางที่ประกอบด้วยชื่อเรื่อง"รายงานสถานะ"และ"13 ตุลาคม 2007"วันที่ประกอบด้วยหัวกระดาษด้านขวาจะถูกแปลงเป็นเทมเพลตฟอร์ม InfoPath ประกอบด้วยส่วนหัวแบบเดียวกับ ข้อความต่อไปนี้: "Wendy WheelerStatus ReportOctober 13, 2007 " ถ้าเดียวทีละส่วนในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของเวิร์กบุ๊กประกอบด้วยข้อความ ข้อความเป็นผลลัพธ์ในเทมเพลตฟอร์จะถูกจัดตำแหน่งให้สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าส่วนที่ด้านขวาของส่วนหัวประกอบด้วยข้อความในเวิร์กบุ๊ก แล้วข้อความสอดคล้องกันในเทมเพลตฟอร์จะเป็นขวาเท่านั้น ถูกจัดชิด มิฉะนั้น ข้อความทั้งหมดของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษถูกจัดชิดซ้ายเมื่อมีการนำเข้า การตั้งค่าฟอนต์ที่นำไปใช้กับส่วนแรกของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเวิร์กบุ๊กถูกนำไปใช้กับทั้งหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในต้นแบบฟอร์ม InfoPath เป็นผลลัพธ์

แปลงฟอนต์    แม้ว่า InfoPath นำเข้าแบบอักษรจากเวิร์กบุ๊กเมื่อสร้างเทมเพลตฟอร์มใหม่ ถ้าฟอนต์ในเวิร์กบุ๊กจะไม่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่คุณดำเนินการนำเข้า ฟอนต์อื่นจะสามารถถูกเลือกเทมเพลตฟอร์โดยอัตโนมัติ

ผสานเซลล์โดยทางอ้อม     ใน Excel ถ้าคุณพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมมากกว่าที่จะทำให้พอดีในเซลล์ปัจจุบัน ข้อความจะปรากฏอยู่ด้านบนของเซลล์ตามมา ว่า มีการผสานเซลล์ InfoPath ไม่สนับสนุนฟีเจอร์นี้ ถ้าถูกแปลงเซลล์ประกอบด้วยข้อความเพิ่มเติมกว่าความกว้างของเซลล์สามารถรองรับ ข้อความจะตัดไปยังบรรทัดถัดไปใน InfoPath เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ นี้ก่อนที่คุณนำเข้าเวิร์กบุ๊กของคุณ ให้เลือกเซลล์ และเซลล์ที่ตามมามากเป็นจะจำเป็นต้องประกอบด้วยข้อความ และผสานเซลล์เพื่อให้พอดีกับข้อความภายในเซลล์ที่ผสาน

รายงาน PivotTable     รายงาน PivotTable จะถูกแปลงเป็นเค้าโครงตาราง

มากตารางขนาดใหญ่     InfoPath สนับสนุนตารางซึ่งเป็น 63 มีความกว้างคอลัมน์และแถว 999 ยาว ถ้าเวิร์กบุ๊ก Excel ที่มีขนาดเกินขีดจำกัดเหล่านี้ คอลัมน์ 63 แรกเท่านั้น และจะถูกแปลง 999 แถว

หมายเหตุ: ไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊ก Excel บางอย่าง โดยไม่มีรหัสผ่าน ถ้าเป็นเช่นนี้ให้กับเวิร์กบุ๊กของคุณ คุณอาจไม่สามารถเรียบร้อยแล้วนำเข้าลงใน InfoPath เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ลองเอาข้อกำหนดรหัสผ่านสำหรับสมุดงานก่อนที่คุณนำเข้า นอกจากนี้ บางเวิร์กบุ๊กถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ จากย้าย ลบ ซ่อน หรือการเปลี่ยนชื่อของแผ่นงาน และเปลี่ยนองค์ประกอบของโครงสร้างอื่น ๆ ในเวิร์กบุ๊ก ถ้าเป็นเช่นนี้ให้กับเวิร์กชีตของคุณ คุณอาจไม่สามารถเรียบร้อยแล้วนำเข้าลงใน InfoPath เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลองเอาโครงสร้างสำหรับการแก้ไขข้อจำกัดสำหรับเวิร์กบุ๊กของคุณก่อนที่คุณนำเข้า

ด้านบนของหน้า

การแปลงสมุดงาน Excel เป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกฟอร์มการนำเข้า

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างการนำเข้า คลิกนำเข้า InfoPath สำหรับเวิร์กบุ๊ก Excel แล้ว คลิ กถัดไป

 3. คลิก เรียกดู

 4. ค้นหาตำแหน่ง และคลิกเวิร์กบุ๊ก Excel ที่คุณต้องการแปลง นั้นแล้ว คลิกเปิด

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานนำเข้าเริ่มต้น คลิกตัวเลือก จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 6. คลิก เสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเค้าโครงและความซับซ้อนของเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณ องค์ประกอบของเค้าโครงหรือตัวควบคุมบางอย่างอาจไม่ปรากฏ ตามที่คุณคาดไว้ในเทมเพลตฟอร์ม InfoPath ผลลัพธ์ ผลลัพธ์เป็น คุณอาจต้องทำการปรับปรุงแม่แบบฟอร์มของคุณใหม่หลังจากที่คุณทำแปลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×