การแปลงสมการที่จัดรูปแบบอย่างมืออาชีพเป็นสมการในหนึ่งบรรทัด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

เมื่อคุณพิมพ์สมการและอักขระ delimiting — เช่นช่องว่างซึ่งในภูมิภาคทางคณิตศาสตร์ Word โดยอัตโนมัติแปลงลงในสมการที่จัดรูปแบบอย่างมืออาชีพ กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายวิธีการแปลงสมการที่จัดรูปแบบอย่างมืออาชีพในสมการที่เปิดอยู่ทั้งหมดหนึ่งบรรทัด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนสมการ ดูเขียน แทรก หรือเปลี่ยนสมการ

แปลงรูปแบบสมการ

  1. เลือกสมการ

  2. บนแท็บออกแบบ ที่อยู่ภายใต้เครื่องมือสมการ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกเชิงเส้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×