การแปลงวันที่ที่เก็บเป็นข้อความเป็นวันที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบางโอกาส วันที่อาจถูกจัดรูปแบบและเก็บในเซลล์เป็นข้อความได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจใส่วันที่ในเซลล์ที่จัดรูปแบบเป็นข้อความ หรือข้อมูลอาจถูกนำเข้าหรือวางจากแหล่งข้อมูลภายนอกเป็นข้อความ

วันที่ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความจะถูกจัดชิดซ้ายแทนที่จะ ชิดขวาในเซลล์นั้น มีข้อผิดพลาดตรวจสอบการเปิดใช้งาน วันข้อความ ด้วยจำนวนปีที่สองหลักอาจทำเครื่องด้วยตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด เซลล์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสูตร

เนื่องจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดใน Excel สามารถระบุวันที่ที่ถูกจัดรูปแบบข้อความ ด้วยจำนวนปีที่สองหลัก คุณสามารถใช้ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อแปลงวันที่ถูกจัดรูปแบบวัน คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน DATEVALUE เพื่อแปลงสุดชนิดอื่น ๆ ของข้อความวันที่เป็นวัน

แปลงวันที่แบบข้อความที่มีปีแบบตัวเลขสองหลักโดยใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาด

ถ้าคุณนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นมายัง Excel หรือถ้าคุณพิมพ์วันที่ที่ใช้ปีเป็นตัวเลขสองหลักลงในเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบเป็นข้อความไว้ก่อนหน้านี้ คุณอาจเห็นรูปสามเหลี่ยมสีเขียวขนาดเล็กที่มุมบนซ้ายของเซลล์นั้น ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดนี้จะบอกให้คุณทราบว่าวันที่นั้นถูกเก็บเป็นข้อความ ดังที่แสดงในตัวอย่างนี้

เซลล์ที่มีตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดสีเขียวที่มุมบนซ้าย

คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดการแปลงวันที่จากข้อความเป็นรูปแบบวัน

หมายเหตุ: สิ่งแรกที่แรกทำให้แน่ใจว่าข้อผิดพลาดตรวจสอบถูกเปิดใช้งานใน Excel เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก >สูตร

  ในExcel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม >ตัวเลือก Excel >สูตร

 2. ภายใต้การตรวจสอบข้อผิดพลาด ตรวจสอบการเปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดพื้นหลัง จะถูกทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดใด ๆ ที่พบ มีรูปสามเหลี่ยมที่มุมบนซ้ายของเซลล์

 3. ภายใต้กฎการตรวจสอบข้อผิดพลาด เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยปีซึ่งแสดงเป็น 2 หลัก

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแปลงวันที่ถูกจัดรูปแบบข้อความกลับไปยังวันทั่วไป

 1. บนแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่อยู่ติดกันที่มีตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดตรงมุมบนซ้าย

  วิธีเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

  ต้องการจะเลือก

  ให้ทำดังนี้

  เซลล์เดียว

  คลิกที่เซลล์ หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

  ช่วงของเซลล์

  คลิกเซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้ปุ่มลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

  ช่วงกว้างของเซลล์

  ให้คลิกที่เซลล์แรกในช่วง แล้วกด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนดูเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้ายได้

  เซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงาน

  คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

  เมื่อต้องการเลือกทั้งเวิร์กชีต คุณยังสามารถกด Ctrl+A ได้ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตมีข้อมูล การกด Ctrl+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน ส่วนการกด Ctrl+A ครั้งที่สองจะเลือกทั้งเวิร์กชีต

  เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่ติดกัน

  เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์อื่น

  นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด Shift+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงให้กับส่วนที่เลือก ให้กด Shift+F8 อีกครั้ง

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

  ทั้งแถวหรือคอลัมน์

  คลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  เวิร์กชีตที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

  1. ส่วนหัวของแถว

  2. ส่วนหัวของคอลัมน์

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ได้ด้วยการเลือกเซลล์แรก แล้วกด Ctrl+Shift+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  หมายเหตุ: ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดแป้น Ctrl+Shift+ลูกศร จะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่ใช้งาน การกดแป้น Ctrl+Shift+ลูกศร ครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  แถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

  ลากผ่านส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก แล้วกด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

  แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ติดกัน

  คลิกส่วนหัวคอลัมน์หรือส่วนหัวแถวของแถวแรกหรือคอลัมน์แรกในการเลือกของคุณ แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวคอลัมน์หรือส่วนหัวแถวของแถวอื่นหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มให้กับส่วนที่เลือก

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

  เลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ แล้วกด Ctrl+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลงสำหรับคอลัมน์)

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในตาราง Microsoft Office Excel

  กด Ctrl+Home เพื่อเลือกเซลล์แรกในเวิร์กชีตหรือในรายการ Excel

  กด Ctrl+End เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบอยู่

  เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด Ctrl+Shift+End เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในเวิร์กชีต (มุมล่างขวา)

  เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์เริ่มต้นของแผ่นงาน

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด Ctrl+Shift+Home เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

  เซลล์มากกว่าหรือน้อยกว่าการเลือกที่ใช้งานอยู่

  กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่ต้องการรวมไว้ในส่วนที่เลือกใหม่ ช่วงสี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่าง เซลล์ที่ใช้งาน กับเซลล์ที่คุณคลิกจะกลายเป็นส่วนที่เลือกใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 2. ถัดจากเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่เลือก ให้คลิกปุ่มข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้น

  ปุ่ม ข้อผิดพลาด

 3. บนเมนู ให้คลิก แปลง XX เป็น 20XX หรือ แปลง XX เป็น 19XX (ถ้าคุณต้องการเพียงลบตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดโดยไม่ต้องการแปลงตัวเลข ให้คลิก ละเว้นข้อผิดพลาด)

  คำสั่งสำหรับการแปลงวันที่

  การกระทำนี้จะแปลงวันที่แบบข้อความที่มีปีแบบตัวเลขสองหลักให้เป็นวันที่มาตรฐานที่มีปีแบบตัวเลขสี่หลัก

  วันที่ที่ถูกแปลง

  หลังจากคุณแปลงเซลล์จากวันที่ที่จัดรูปแบบเป็นข้อความแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการปรากฏของวันที่ในเซลล์ได้โดยนำการจัดรูปแบบวันที่ไปใช้

ด้านบนของหน้า

แปลงวันที่แบบข้อความโดยใช้ฟังก์ชัน DATEVALUE

เมื่อต้องการแปลงวันที่แบบข้อความในเซลล์เป็นเลขลำดับ (serial number) ให้คุณใช้ฟังก์ชัน DATEVALUE จากนั้นให้คุณคัดลอกสูตร เลือกเซลล์ที่มีวันที่แบบข้อความ และใช้ วางแบบพิเศษ เพื่อนำรูปแบบวันที่ไปใช้กับเซลล์นั้น

 1. เลือกเซลล์ว่าง และตรวจสอบความถูกต้องว่ารูปแบบตัวเลขของเซลล์คือทั่วไป

  วิธีตรวจสอบรูปแบบตัวเลข

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง รูปแบบตัวเลข แล้วคลิก ทั่วไป

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. ในเซลล์ว่าง

  1. ชนิด= DATEVALUE (

  2. คลิกเซลล์ที่มีวันที่ที่จัดรูปแบบเป็นข้อความที่คุณต้องการแปลง

  3. ชนิด)

  4. กด ENTER

   ฟังก์ชัน DATEVALUE จะส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่แสดงเป็นวันที่แบบข้อความ

   เลขลำดับคืออะไร

   Excel จะเก็บวันที่เป็นเลขลำดับตามลำดับเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ววันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1900 คือเลขลำดับ 1 และวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2008 คือเลขลำดับ 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39,448 วันถัดจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1900

 3. เมื่อต้องการคัดลอกสูตรการแปลงเป็นช่วงของเซลล์ที่อยู่ติดกัน เลือกเซลล์ที่คุณพิมพ์สูตร นั้นแล้ว ลากจุดจับเติม จุดจับเติม ผ่านช่วงของเซลล์ว่างที่ตรงกับขนาดในช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยวันข้อความ

  หลังจากคุณลากจุดจับเติม คุณควรจะมีช่วงของเซลล์ที่มีเลขลำดับที่สอดคล้องกันกับช่วงของเซลล์ที่มีวันที่แบบข้อความ

 4. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่มีเลขลำดับ แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  รูป Ribbon ของ Excel

  คีย์ลัด คุณยังสามารถกด Ctrl+C ได้อีกด้วย

 5. เลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์ที่มีวันที่แบบข้อความ แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรที่อยู่ใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 6. ในกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ ภายใต้ วาง ให้เลือก ค่า แล้วคลิก ตกลง

 7. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบถัดจาก ตัวเลข

  ปุ่มตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มตัวเลข

 8. ในกล่อง ประเภท ให้คลิก วันที่ แล้วคลิกรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการในรายการ ชนิด

 9. เมื่อต้องการลบเลขลำดับหลังจากที่วันที่ทั้งหมดถูกแปลงโดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เลือกเซลล์ที่มีเลขลำดับ แล้วกด DELETE

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×