การแปลงวันที่ที่เก็บเป็นข้อความเป็นวันที่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบางโอกาส วันที่อาจถูกจัดรูปแบบและเก็บในเซลล์เป็นข้อความได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจใส่วันที่ในเซลล์ที่จัดรูปแบบเป็นข้อความ หรือข้อมูลอาจถูกนำเข้าหรือวางจากแหล่งข้อมูลภายนอกเป็นข้อความ

วันที่ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความได้จัดชิดซ้ายในเซลล์ (แทนที่เป็นชิดขวา) เมื่อการตรวจสอบข้อผิดพลาดจะเปิดใช้งาน วันข้อความที่ มีปีสองหลักอาจยังสามารถทำเครื่องหมาย ด้วยตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด: เซลล์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสูตร ได้

เนื่องจากมีการตรวจสอบข้อผิดพลาดใน Excel สามารถระบุวันที่ที่ถูกจัดรูปแบบข้อความ มีสองหลักปี คุณสามารถใช้ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติเพื่อแปลงวันที่ถูกจัดรูปแบบวัน คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDATEVALUEเมื่อต้องการแปลงชนิดอื่น ๆ มากที่สุดของข้อความวันที่เป็นวัน

ถ้าคุณนำเข้าข้อมูลลงใน Excel จากแหล่งข้อมูลอื่น หรือ ถ้าคุณใส่วันที่ มีปีสองหลักลงในเซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความก่อนหน้านี้ คุณอาจเห็นรูปสามเหลี่ยมสีเขียวขนาดเล็กที่มุมบนซ้ายของเซลล์ ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดนี้บอกคุณว่า วันที่ถูกเก็บเป็นข้อความ ดังที่แสดงในตัวอย่างนี้

เซลล์ที่มีตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดสีเขียวที่มุมบนซ้าย

คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดการแปลงวันที่จากข้อความเป็นรูปแบบวัน

หมายเหตุ: ขั้นแรก ให้แน่ใจว่า การตรวจสอบข้อผิดพลาดจะเปิดใช้งานใน Excel เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก >สูตร

  ในExcel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จาก นั้นคลิกตัวเลือก Excel >สูตร

 2. ในการตรวจสอบข้อผิดพลาด กาเครื่องหมายเปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดพื้นหลัง จะถูกทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดใด ๆ ที่พบ มีรูปสามเหลี่ยมที่มุมบนซ้ายของเซลล์

 3. ภายใต้กฎการตรวจสอบข้อผิดพลาด เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยปีซึ่งแสดงเป็น 2 หลัก

ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อแปลงวันที่ถูกจัดรูปแบบข้อความไปยังวันปกติ:

 1. บนแผ่นงาน เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งหรือช่วงของเซลล์ที่อยู่ติดกันที่มีตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในมุมซ้ายบน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นงาน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 2. คลิกปุ่มข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นใกล้กับเซลล์ที่เลือก

  ปุ่ม ข้อผิดพลาด

 3. บนเมนู คลิกแปลง XX เป็น 20XX หรือแปลง XX เป็น 19XX ถ้าคุณต้องการยกเลิกตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดโดยไม่ต้องแปลงตัวเลข คลิกละเว้นข้อผิดพลาด

  คำสั่งสำหรับการแปลงวันที่

  วันข้อความที่ มีปีสองหลักแปลงวันที่มาตรฐานที่มีตัวเลขปีสี่หลัก

  วันที่ที่ถูกแปลง

  หลังจากคุณแปลงเซลล์จากวันที่ที่จัดรูปแบบเป็นข้อความแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการปรากฏของวันที่ในเซลล์ได้โดยนำการจัดรูปแบบวันที่ไปใช้

เมื่อต้องการแปลงวันแบบข้อความในเซลล์เป็นเลขลำดับ ใช้ฟังก์ชัน DATEVALUE แล้ว คัดลอกสูตร เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความวัน และใช้การวางแบบพิเศษ เพื่อใช้รูปแบบวันพวกเขา

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกเซลล์ว่าง และตรวจสอบว่า รูปแบบตัวเลข ทั่วไป

  วิธีการตรวจสอบรูปแบบตัวเลข:บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มตัวเลข คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่องรูปแบบตัวเลข จากนั้น คลิกทั่วไป

 2. ในเซลล์ว่าง

  1. ใส่= DATEVALUE (

  2. คลิกเซลล์ที่มีวันที่ที่จัดรูปแบบเป็นข้อความที่คุณต้องการแปลง

  3. ใส่)

  4. กด ENTER และฟังก์ชัน DATEVALUE ส่งกลับเลขลำดับของวันที่จะถูกแสดง ด้วยข้อความวัน

   หมายเลขลำดับของ Excel คืออะไร

   Excel จัดเก็บวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ในการคำนวณ ตามค่าเริ่มต้น 1 มกราคม 1900 เป็นเลขลำดับ 1 และ 1 มกราคม 2008 เป็นเลขลำดับเนื่องจาก 39,448 วันหลังจาก 1 มกราคม 1 ถึง 1900.To คัดลอกสูตรการแปลงเป็นช่วงของเซลล์ที่อยู่ติดกัน เลือกเซลล์ประกอบด้วยสูตรที่คุณใส่ แล้ว ลากจุดจับเติม จุดจับเติม ในช่วงของเซลล์ว่างที่ตรงกับขนาดในช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยวันข้อความ

 3. หลังจากคุณลากจุดจับเติม คุณควรจะมีช่วงของเซลล์ที่มีเลขลำดับที่สอดคล้องกันกับช่วงของเซลล์ที่มีวันที่แบบข้อความ

 4. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่มีเลขลำดับ แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  แป้นพิมพ์ลัด:  คุณยังสามารถกด CTRL + C

 5. เลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์ที่มีวันที่แบบข้อความ แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรที่อยู่ใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 6. ในกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ ภายใต้ วาง ให้เลือก ค่า แล้วคลิก ตกลง

 7. บนแท็บหน้าแรก คลิกตัวเปิดใช้หน้าต่างป็อปอัพถัดจากตัวเลข

 8. ในกล่อง ประเภท ให้คลิก วันที่ แล้วคลิกรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการในรายการ ชนิด

 9. เมื่อต้องการลบเลขลำดับหลังจากที่วันที่ทั้งหมดถูกแปลงโดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เลือกเซลล์ที่มีเลขลำดับ แล้วกด DELETE

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×