การแปลงรูปภาพเป็นลายน้ำ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการแปลงข้อความอักษรศิลป์ หรือวัตถุรูปวาดลายน้ำ คุณต้องการ บันทึกเป็นรูปภาพแล้ว แทรกเหล่านั้นลงในเอกสารของคุณเป็นรูปภาพ

วิธีการ

คลิกขวาที่วัตถุ คลิก บันทึกเป็นรูปภาพ แล้วเลือก ตัวเลือกที่คุณต้องการ ลบวัตถุแล้วแทรกรูปภาพที่คุณ บันทึกไว้

  1. คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. คลิก จัดรูปแบบรูปภาพ

  3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ ให้คลิกแท็บ รูปภาพ

  4. ภายใต้ การควบคุมรูป ให้คลิก การชะล้าง ในรายการ สี แล้วคลิก เปลี่ยนสี

  5. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนสีรูปภาพ ให้เลือก สีที่คุณต้องการสำหรับลายน้ำ

  6. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

  7. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ ให้เลือก ตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  8. บนเมนู จัดเรียง ให้ชี้ไปที่ ลำดับ แล้วคลิก ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×