การแปลงฟอร์ม InfoPath เป็นเว็บเพจ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ด้วย Microsoft Office SharePoint Server 2007 คุณสามารถสร้างและประกาศเว็บเพจในเว็บเบราว์เซอร์โดยตรงได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสร้างเว็บเพจได้โดยตรงจากฟอร์ม Microsoft Office InfoPath 2007 ที่มีอยู่ ซึ่งจะทำให้สามารถประกาศและใช้เนื้อหาร่วมกับบุคคลอื่นในทีม ในบริษัท หรือบุคลลอื่นในเว็บได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

ในบทความนี้

ประโยชน์ของการแปลงฟอร์ม InfoPath เป็นเว็บเพจ

ข้อควรพิจารณาเมื่อการแปลงฟอร์ม InfoPath เป็นเว็บเพจ

อัปโหลดฟอร์ม InfoPath ในไลบรารีฟอร์ม

แปลงฟอร์ม InfoPath ในเว็บเพจ

อัปเดฟอร์ม InfoPath และเว็บเพจ

ข้อดีของการแปลงฟอร์ม InfoPath เป็นเว็บเพจ

ข้อดีของการแปลงฟอร์ม Office InfoPath 2007 เป็นเว็บเพจสำหรับไซต์ของคุณ มีดังนี้

 • สภาพแวดล้อมสำหรับการเขียนที่คุ้นเคย   Office InfoPath 2007 มีสภาพแวดล้อมคุ้นเคย และสะดวกในการสร้างฟอร์ม คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ HTML หรือใช้เครื่องมือการสร้างเว็บเพจในOffice SharePoint Server 2007  

 • การสร้างที่รวดเร็วขึ้น     คุณสามารถเปลี่ยนฟอร์ม Office InfoPath 2007 ที่สำคัญเป็นเว็บเพจได้โดยตรง โดยไม่ต้องจัดรูปแบบพิเศษเป็นหลายเว็บเพจแยกจากกันเพื่อใช้บนเว็บ

 • เนื้อหาที่มาจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน     คุณสามารถใช้ฟอร์มเดียวกันในการใช้งานหลายครั้งได้ แทนการสร้างรุ่นหนึ่งสำหรับทีมเป็น Office InfoPath 2007 และอีกรุ่นหนึ่งสำหรับบริษัทเป็น HTML ในที่นี้ ทั้งสองรุ่นจะเชื่อมโยงกัน

 • ผลลัพธ์ของฟอร์มที่ใช้ร่วมกันกับผู้อื่น     เมื่อคุณแปลงฟอร์มที่มีOffice InfoPath 2007 ลงในเว็บเพจ ผลลัพธ์ของฟอร์มเหล่านั้นสามารถดูได้ง่าย โดยผู้อื่นที่อาจไม่มีOffice InfoPath 2007 ได้ติดตั้ง หรือผู้ที่ใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายจำกัดที่ไม่สนับสนุนการเปิด หรือดาวน์โหลดฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์

 • การเก็บข้อมูลในรูปแบบคงที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บถาวร     เมื่อคุณแปลงฟอร์ม Office InfoPath 2007 เป็นเว็บเพจ คุณได้สร้างข้อมูลฟอร์มที่คงที่ และไม่สามารถปรับเปลี่ยนในฟอร์มได้ จึงเหมาะสำหรับการเก็บถาวรข้อมูลในบริษัท

 • การแสดงข้อมูลฟอร์มที่ดีกว่า     ถ้าคุณมีฟอร์มอยู่ี่ซึ่งแสดงข้อมูลจำนวนมากบนเพจหลายเพจใน Office InfoPath 2007 ข้อมูลนี้อาจเหมาะสมกับการแสดงในเว็บเพจมากกว่า

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาในการแปลงฟอร์ม InfoPath เป็นเว็บเพจ

เมื่อแปลงฟอร์ม Office InfoPath 2007 เป็นเว็บเพจ มีข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

 • คุณลักษณะการแปลงเอกสารสนับสนุนเฉพาะฟอร์มที่สร้างขึ้นในOffice InfoPath 2007 เท่านั้น สำหรับฟอร์มที่มีอยู่ที่สร้างขึ้นในเวอร์ชันก่อนหน้าของ InfoPath คุณอาจต้องการอัปเกรดเป็นรูปแบบOffice InfoPath 2007 เพื่อใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ล่าสุด ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดOffice InfoPath 2007 ฟอร์มและเทมเพลตฟอร์มที่ในส่วนดูเพิ่มเติม

 • เว็บเพจที่จะถูกสร้างขึ้นจากฟอร์มของคุณเป็นเวอร์ชันเนื้อหาของฟอร์มแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถแก้ไขเว็บเพที่สร้างขึ้นจากฟอร์ม (ให้ดูที่ส่วนเวอร์ชันที่ใหม่กว่าการอัปเดฟอร์ม InfoPath และเว็บเพจ), แต่นี้ไม่ควรสับสนกับฟอร์มบนเว็บทำได้โดยInfoPath Forms Services ซึ่งส่งข้อมูลฟอร์มใหม่ โดยใช้หน้าเว็บได้

 • ตัวควบคุมใดๆ ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลในฟอร์ม (ตัวอย่างเช่น การเรียกดูตำแหน่งแฟ้ม หรือการเปิดหน้าต่างปฏิทิน) อาจแสดงผลในเว็บเพจไม่ถูกต้อง เนื่องจากตัวควบคุมเหล่านี้ใช้ในการส่งเนื้อหาใน Office InfoPath 2007 และตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เว็บเพจที่ถูกแปลงก็คือฟอร์มแบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้น โปรดติดต่อเจ้าของไซต์สำหรับรายละเอียด

 • เนื้อหาไดนามิก หรือเนื้อหาที่ถูกดึงมายังฟอร์มขณะใช้งานจริงจะไม่ปรากฏในเว็บเพจที่ถูกแปลง แต่จะมีเฉพาะเนื้อหาแบบคงที่ หรือการเลือกเนื้อหาเมื่อมีการสร้างฟอร์มขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณป้อนข้อมูลในฟอร์มที่ขยายและยุบตามการเลือกเนื้อหา ข้อมูลนี้จะไม่มีอยู่ในเว็บเพจที่ถูกแปลง

 • การจัดรูปแบบในฟอร์มอาจไม่ได้รับการคงไว้เมื่อมีการแปลงฟอร์มเป็นเว็บเพจ ซึ่งรวมถึงเส้นขอบ แบบอักษร และเค้าโครงของเซลล์ของฟอร์ม ส่วนมากจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแปลงที่เลือกโดยเจ้าของไซต์และแม่แบบฟอร์มที่ใช้งานอยู่ โปรดติดต่อเจ้าของไซต์สำหรับรายละเอียด

  คุณสามารถดูลักษณะฟอร์มที่ปรากฏได้ทั้งก่อนและหลังการแปลงในรูปภาพต่อไปนี้ โดยเส้นสีแดงจะเน้นเนื้อหาของฟอร์ม

  ตัวอย่างฟอร์มรายงานสถานะใน Office InfoPath 2007
  ฟอร์มใน InfoPath Office 2007 ต้นฉบับ
  ตัวอย่างฟอร์มรายงานสถานะที่แปลงเป็นเว็บเพจใน Office SharePoint Server 2007
  เว็บเพจแปลงเนื่องจากจะปรากฏขึ้นในเบราว์เซอร์หลังจากการแปลง

ด้านบนของหน้า

การอัปโหลดฟอร์ม InfoPath ไปที่ไลบรารีฟอร์ม

เมื่อต้องการแปลงฟอร์มที่มีOffice InfoPath 2007 ลงในเว็บเพจ ฟอร์มต้องแรกอยู่ในไลบรารีฟอร์ม (หรือไลบรารีเอกสาร ) ในOffice SharePoint Server 2007 เมื่อต้องการเพิ่มฟอร์มลงในไลบรารีฟอร์ม เรียกดูไลบรารีที่คุณต้องการเพิ่มฟอร์ม จากนั้น คลิกอัปโหลด บนแถบเมนู สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความเพิ่มอย่าง น้อยหนึ่งแฟ้มในไลบรารี

หมายเหตุ: นอกเหนือจากการอัปโหลดฟอร์มของคุณ เจ้าของไซต์ของคุณต้องการอัปโหลดเทมเพลตฟอร์ม (.xsn ไฟล์) และกำหนดค่าสำหรับการแปลงฟอร์ม (ให้ดูบทความตัวแปลงเอกสารหน้ากำหนดค่า) แม่แบบฟอร์มที่อยู่ในไลบรารีไซต์ระดับบนสุด และจะแตกต่างจากเทมเพลตฟอร์ที่เกี่ยวข้อง กับไลบรารีฟอร์ม และ เมื่อใดฟอร์มใหม่ถูกสร้างขึ้นในไลบรารีนั้นขึ้นอยู่กับ

ด้านบนของหน้า

การแปลงฟอร์ม InfoPath เป็นเว็บเพจ

 1. เปิดไลบรารีฟอร์มที่มีฟอร์ม Office InfoPath 2007 ที่คุณต้องการแปลงเป็นเว็บเพจ

 2. ชี้ไปที่ชื่อแฟ้มของฟอร์มที่คุณต้องการแปลง คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วชี้ไปที่ แปลงเอกสาร

  คำสั่งแปลงเอกสารใน Office SharePoint Server 2007

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ คุณสมบัติการแปลงอาจปิดใช้งานอยู่ แม่แบบฟอร์มอาจไม่ได้รับการกำหนดค่า หรืออาจเกิดปัญหาขึ้นกับฟอร์มของคุณ โปรดติดต่อเจ้าของไซต์ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

 3. คลิก จากฟอร์ม InfoPath ไปยังเว็บเพจ

  หมายเหตุ: คุณอาจจะเห็นตัวเลือกจาก XML เป็นเว็บเพจ ตัวเลือกนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจากฟอร์มOffice InfoPath 2007 จะถูกเขียนใน XML เว้นแต่ว่าคำแนะนำ โดยเจ้าของไซต์ของคุณ คุณไม่ควรใช้ตัวเลือกนี้สำหรับฟอร์มOffice InfoPath 2007 เพราะพวกเขาจำเป็นต้องใช้การตั้งค่าการแปลงแตกต่างจากไฟล์ XML แบบสแตนด์อโลน

  เพจ สร้างเพจจากเอกสาร จะเปิดขึ้น คุณอาจเห็นตัวเลือกทั้งหมดหรือตัวเลือกเพียงส่วนหนึ่งตามที่อธิบายด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าไซต์ของคุณ

  เพจสร้างเพจจากเอกสารใน Office SharePoint Server 2007

 4. ในส่วน ตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก เรียกดู แล้วเลือกไซต์ที่ต้องการสร้างเพจ

  ไซต์ที่คุณเลือกต้องเปิดการประกาศไว้ ถ้าคุณได้รับข้อความว่าไซต์ของคุณไม่ได้เปิดใช้งานการประกาศ โปรดติดต่อเจ้าของไซต์

  หมายเหตุ: ถ้าแทนตำแหน่งที่ตั้ง และชื่อเรื่องของหน้าและคำอธิบาย ส่วน ดูเพจที่มีอยู่ กับตัวเลือกในการอัปเดเพจที่มีอยู่ ซึ่งหมายความว่า ฟอร์มถูกแปลง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดเว็บเพจที่มีอยู่ ดูส่วนเวอร์ชันที่ใหม่กว่าการอัปเดฟอร์ม InfoPath และเว็บเพจ เมื่อต้องการละเว้นหน้าที่มีอยู่ และสร้างใหม่ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายอัปเดตหน้าที่มีอยู่แล้ว และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 5. ในส่วน ชื่อเรื่องและคำอธิบายของเพจ ให้ป้อนชื่อเรื่อง คำอธิบาย และ URL (ชื่อแฟ้ม) ของเว็บเพจที่คุณจะสร้าง

  ชื่อ URL ต้องไม่ซ้ำกัน และต้องไม่มีอักขระพิเศษ (#,%,& เป็นต้น) ถ้าคุณใช้เว้นวรรค ระบบจะเอาเว้นวรรคออกโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างเพจ

  หมายเหตุ: ชื่อเรื่องจะปรากฏที่ด้านบนเว็บเพจใหม่ ในแถบชื่อเรื่องของเว็บเบราว์เซอร์ (แท็กชื่อเรื่อง HTML) และในคุณสมบัติรายการในไลบรารีฟอร์ม คำอธิบายจะปรากฏอยู่ในคุณสมบัติรายการในไลบรารีฟอร์มเท่านั้น ส่วน URL จะปรากฏในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ (ตามด้วยนามสกุล .aspx)

 6. ในส่วนการประมวลผล คุณอาจมีตัวเลือกที่ จะสร้างหน้าทันที หรือ จะสร้างหน้าในเบื้องหลัง

  ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเริ่มกระบวนการแปลงอย่างรวดเร็ว คลิกสร้างหน้านี้สำหรับฉันเดี๋ยวนี้ และนำฉันไปยังหน้าเมื่อถูกสร้างขึ้น คุณถูกนำไปยังหน้าการดำเนินการ (LRO) รันเป็นเวลานานจนกว่าการแปลงเสร็จสมบูรณ์ กระบวนการนี้โดยปกติแล้วรับภายใต้หนึ่งนาที แต่อาจใช้เวลานานขึ้นอยู่กับการแปลงคิวและตั้งค่าการแปลงของคุณ

  • เมื่อต้องการเริ่มกระบวนการแปลงในเบื้องหลัง คลิกสร้างหน้านี้สำหรับฉันในเบื้องหลัง และนำฉันกลับไปยังไลบรารีเอกสาร คุณกลับไปยังไลบรารีฟอร์มที่อยู่ฟอร์มของคุณ

 7. ถ้าคุณมีตัวเลือกที่จะส่งเพจที่สร้างไปยังบุคคลอื่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งอีเมล์ไปยังผู้ใช้ต่อไปนี้เมื่อสร้างเพจ แล้วป้อนชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการแจ้งให้ทราบในกล่อง ผู้ใช้

 8. คลิก สร้าง เพื่อแปลงฟอร์ม

ตัวเลือกสำหรับเว็บเพจที่สร้างขึ้นใหม่

ถ้าคุณเลือกสร้างเว็บเพจทันที คุณจะถูกนำไปยังเพจใหม่เมื่อการแปลงเสร็จสมบูรณ์ ในแถบเครื่องมือที่ด้านบนของเพจ คุณจะเห็นตัวเลือกต่างๆ ตามที่แสดงไว้นี้

แถบเครื่องมือเว็บเพจใน Office SharePoint Server 2007

จากที่นี่ คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

คุณอาจเห็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าไซต์ของคุณโดยเจ้าของไซต์

ด้านบนของหน้า

การปรับปรุงฟอร์ม InfoPath และเว็บเพจ

เมื่อคุณแปลงฟอร์ม Office InfoPath 2007 เป็นเว็บเพจ คุณจะพบแฟ้มสองแฟ้มใน Office SharePoint Server 2007 คือ ฟอร์มและเว็บเพจ ซึ่งแต่ละแฟ้มจะมี URL การกำหนดรุ่น ประวัติ เวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ (โดยสมมติว่ามีการเปิดใช้คุณลักษณะเหล่านี้สำหรับชนิดเนื้อหาหรือไลบรารีฟอร์มนั้นๆ)

ในขณะเดียวกัน แฟ้มทั้งสองแฟ้มจะยังคงเชื่อมโยงกัน เมื่อคุณแก้ไขฟอร์มและบันทึกลงในไลบรารีฟอร์ม คุณจะสามารถสร้างเว็บเพจอีกครั้งจากฟอร์มนั้นได้ ความสัมพันธ์แบบ Loose Coupling นี้จะทำให้คุณสามารถเน้นที่การสร้างเนื้อหาใน Office InfoPath 2007 ในขณะเดียวกันก็สร้างเนื้อหาในรุ่นที่จัดรูปแบบสำหรับเว็บได้

เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด Office SharePoint Server 2007 มีวิธีการต่างๆ ให้คุณปรับปรุงฟอร์ม เว็บเพจ หรือทั้งสองอย่าง โดยมีตัวเลือกต่างๆ ดังนี้

การปรับปรุงฟอร์ม แต่ไม่ปรับปรุงเว็บเพจ

มีวิธีในการปรับปรุงฟอร์มหลังจากที่แปลงเป็นเว็บเพจแล้วสองวิธี

การปรับปรุงฟอร์มจากไลบรารีฟอร์ม

 1. การเรียกดูไลบรารีฟอร์มที่มีฟอร์มของคุณอยู่

 2. เมื่อต้องการเช็คเอาท์ฟอร์ม ให้ชี้ไปที่ชื่อแฟ้ม คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิก เช็คเอาท์ การเช็คเอาท์ฟอร์มไม่ใช่สิ่งจำเป็น แต่เป็นข้อปฏิบัติที่ดีเพื่อรักษารุ่นของฟอร์ม อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นทำการเปลี่ยนแปลงฟอร์มในขณะที่คุณแก้ไข

 3. เมื่อต้องการแก้ไขฟอร์ม ให้ชี้ไปที่ชื่อแฟ้ม คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิก แก้ไขใน Microsoft Office InfoPath

 4. แก้ไขไฟล์ บันทึกไฟล์ แล้ว ปิดOffice InfoPath 2007 คุณได้รับพร้อมท์ให้เช็คอินไฟล์เมื่อคุณปิดเอกสารนั้น ถ้าคุณไม่ต้องการเช็คอินไฟล์ในขณะนี้ คุณสามารถตรวจสอบในไฟล์เวอร์ชันที่ใหม่กว่า โดยใช้เมนูดรอปดาวน์ของไฟล์ในไลบรารี

การปรับปรุงฟอร์มโดยใช้แถบเครื่องมือเว็บเพจ

 1. เรียกดูเว็บเพจที่สร้างขึ้นจากฟอร์ม โดยทั่วไป คุณจะพบเว็บเพจดังเกล่าวในไลบรารีเพจของไซต์ที่คุณเลือกเพื่อสร้างเพจ

 2. คลิก แก้ไขเพจ บนแถบเครื่องมือการเขียนแก้ เพจจะเปิดขึ้นเพื่อให้แก้ไข

 3. ในตัวควบคุมเขตข้อมูล เนื้อหาในเพจ ให้คลิก เปิดเอกสารต้นฉบับ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันว่าคุณต้องการเช็คเอาท์และแก้ไขฟอร์ม

 4. คลิก ตกลง เพื่อเปิดฟอร์มใน Office InfoPath 2007

 5. แก้ไขไฟล์ บันทึกไฟล์ แล้ว ปิดOffice InfoPath 2007 คุณได้รับพร้อมท์ให้เช็คอินไฟล์เมื่อคุณปิดเอกสารนั้น ถ้าคุณไม่ต้องการเช็คอินไฟล์ในขณะนี้ คุณสามารถตรวจสอบในไฟล์เวอร์ชันที่ใหม่กว่า โดยใช้เมนูดรอปดาวน์ของไฟล์ในไลบรารี

การปรับปรุงเว็บเพจ แต่ไม่ปรับปรุงฟอร์ม

หมายเหตุ: คุณควรระมัดระวังเมื่อปรับปรุงเว็บเพจเอง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของคุณจะสูญหายไป ถ้าคุณเลือกที่จะปรับปรุงเพจจากฟอร์มอีกครั้งในอนาคต

 1. เรียกดูเว็บเพจที่สร้างขึ้นจากฟอร์ม โดยทั่วไป คุณจะพบเว็บเพจดังกล่าวในไลบรารีเพจของไซต์ที่คุณเลือกเพื่อสร้างเพจ

 2. คลิก แก้ไขเพจ บนแถบเครื่องมือการเขียนแก้ เพจจะเปิดขึ้นเพื่อให้แก้ไข

 3. ในตัวควบคุมเขตข้อมูล เนื้อหาในเพจ ให้คลิก แก้ไขเนื้อหา

  ตัวแก้ไข HTML ปรากฏขึ้นเหนือเนื้อหาหน้าโดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวแก้ไข HTML ดูบทความการใช้ตัวแก้ไข HTML

การปรับปรุงเว็บเพจด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับฟอร์ม

มีวิธีการปรับปรุงเว็บเพจด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับฟอร์มสองวิธี

หมายเหตุ: ก่อนที่จะปรับปรุงเว็บเพจด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับฟอร์ม คุณต้องเช็คอินเว็บเพจ คุณอาจต้องดำเนินการขั้นตอนนี้แยกต่างหาก

การแปลงฟอร์มกลับ

 1. ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับที่คุณทำก่อนหน้านี้เพื่อแปลงฟอร์มของคุณไปยังเว็บเพจ – ดูส่วนก่อนหน้าฟอร์ม InfoPath ในเว็บเพจเพื่อแปลง

 2. ในขั้นตอนนี้ ในเพจ สร้างเพจจากเอกสาร ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงหน้าที่มีอยู่ ไว้

 3. คลิก สร้าง เพื่อปรับปรุงเว็บเพจด้วยการเปลี่ยนแปลงที่กระทำกับฟอร์ม

การปรับปรุงเว็บเพจโดยใช้แถบเครื่องมือเว็บเพจ

 1. เรียกดูเว็บเพจที่สร้างขึ้นจากฟอร์ม โดยทั่วไป คุณจะพบเว็บเพจดังกล่าวในไลบรารีเพจของไซต์ที่คุณเลือกเพื่อสร้างเพจ

 2. คลิก แก้ไขเพจ บนแถบเครื่องมือการเขียนแก้ เพจจะเปิดขึ้นเพื่อให้แก้ไข

 3. ในตัวควบคุมเขตข้อมูล เนื้อหาในเพจ ให้คลิก ปรับปรุงเนื้อหาจากแหล่งที่มา

 4. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ยืนยัน ให้คลิก ตกลง เพื่อปรับปรุงเว็บเพจ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×