การแปลงตัวเลขเป็นระบบตัวเลขอื่น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ระบบตัวเลขคือวิธีการที่เป็นระบบสำหรับแสดงตัวเลขด้วยอักขระสัญลักษณ์และใช้ค่าฐานเพื่อจัดกลุ่มตัวเลขเป็นรูปแบบที่กะทัดรัดอย่างง่ายดาย ระบบตัวเลขที่ใช้บ่อยที่สุดคือเลขฐานสิบ ซึ่งมีค่าฐาน 10 และชุดอักขระสัญลักษณ์ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 อย่างไรก็ตาม ยังมีระบบตัวเลขอื่นด้วย และระบบตัวเลขเหล่านั้นอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทาง ตัวอย่างเช่น เนื่องจากคอมพิวเตอร์ใช้ตรรกะบูลีนในการคำนวณและการดำเนินการ คอมพิวเตอร์จึงใช้ระบบเลขฐานสอง ซึ่งมีค่าพื้นฐาน 2

Microsoft Office Excel มีฟังก์ชันมากมายที่คุณสามารถใช้แปลงตัวเลขเป็นหรือจากระบบตัวเลขต่อไปนี้:

ระบบตัวเลข​​

ค่าฐาน

ชุดอักขระสัญลักษณ์

เลขฐานสอง

2

0,1

เลขฐานแปด

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

เลขฐานสิบ

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9

เลขฐานสิบหก

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน BIN2DEC

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=BIN2DEC(1100100)

แปลงเลขฐานสอง 1100100 เป็นเลขฐานสิบ (100)

=BIN2DEC(1111111111)

แปลงเลขฐานสอง 1111111111 เป็นเลขฐานสิบ (-1)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน BIN2HEX

1

2

3

4

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=BIN2HEX(11111011, 4)

แปลงเลขฐานสอง 11111011 เป็นเลขฐานสิบหกที่มีอักขระ 4 ตัว (00FB)

=BIN2HEX(1110)

แปลงเลขฐานสอง 1110 เป็นเลขฐานสิบหก (E)

=BIN2HEX(1111111111)

แปลงเลขฐานสอง 1111111111 เป็นเลขฐานสิบหก (FFFFFFFFFF)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน BIN2OCT

1

2

3

4

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=BIN2OCT(1001, 3)

แปลงเลขฐานสอง 1001 ไปเป็นเลขฐานแปดที่มีอักขระ 3 ตัว (011)

=BIN2OCT(1100100)

แปลงเลขฐานสอง 1100100 เป็นเลขฐานแปด (144)

=BIN2OCT(1111111111)

แปลงเลขฐานสอง 1111111111 เป็นเลขฐานแปด (7777777777)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน DEC2BIN

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=DEC2BIN(9, 4)

แปลงเลขฐานสิบที่มีค่า 9 เป็นเลขฐานสองที่มีอักขระ 4 ตัว (1001)

=DEC2BIN(-100)

แปลงเลขฐานสิบที่มีค่า -100 เป็นเลขฐานสอง (1110011100)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน DEC2HEX

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=DEC2HEX(100, 4)

แปลงเลขฐานสิบ 100 เป็นเลขฐานสิบหกที่มีอักขระ 4 ตัว (0064)

=DEC2HEX(-54)

แปลงเลขฐานสิบ 54 เป็นเลขฐานสิบหก (FFFFFFFFCA)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน DEC2OCT

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=DEC2OCT(58, 3)

แปลงเลขฐานสิบที่มีค่า 58 เป็นเลขฐานแปด (072)

=DEC2OCT(-100)

แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด (7777777634)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน HEX2BIN

1

2

3

4

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=HEX2BIN("F", 8)

แปลงเลขฐานสิบหก F เป็นเลขฐานสองที่มีอักขระ 8 ตัว (00001111)

=HEX2BIN("B7")

แปลงเลขฐานสิบหก B7 เป็นเลขฐานสอง (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

แปลงเลขฐานสิบหก FFFFFFFFFF เป็นเลขฐานสอง (1111111111)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน HEX2DEC

1

2

3

4

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=HEX2DEC("A5")

แปลงเลขฐานสิบหก A5 เป็นเลขฐานสิบ (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

แปลงเลขฐานสิบหก FFFFFFFF5B เป็นเลขฐานสิบ (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

แปลงเลขฐานสิบหก 3DA408B9 เป็นเลขฐานสิบ (1034160313)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน HEX2OCT

1

2

3

4

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=HEX2OCT("F", 3)

แปลงเลขฐานสิบหก F เป็นเลขฐานแปดที่มีอักขระ 3 ตัว (017)

=HEX2OCT("3B4E")

แปลงเลขฐานสิบหก 3B4E เป็นเลขฐานแปด (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

แปลงเลขฐานสิบหก FFFFFFFF00 เป็นเลขฐานแปด (7777777400)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน OCT2BIN

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=OCT2BIN(3, 3)

แปลงเลขฐานแปด 3 ให้เป็นเลขฐานสองที่มีอักขระ 3 ตัว (011)

=OCT2BIN(7777777000)

แปลงเลขฐานแปด 7777777000 ให้เป็นเลขฐานสอง (1000000000)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน OCT2DEC

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=OCT2DEC(54)

แปลงเลขฐานแปด 54 เป็นเลขฐานสิบ (44)

=OCT2DEC(7777777533)

แปลงเลขฐานแปด 7777777533 เป็นเลขฐานสิบ (-165)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน OCT2HEX

1

2

3

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=OCT2HEX(100, 4)

แปลงเลขฐานแปด 100 ให้เป็นเลขฐานสิบหกที่มีอักขระ 4 ตัว (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

แปลงเลขฐานแปด 7777777533 ให้เป็นเลขฐานสิบหก (FFFFFFFF5B)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×