การแปลงฐานข้อมูล Access 2007 เป็นรูปแบบแฟ้มก่อนหน้า

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หากคุณสร้างฐานข้อมูลในรูปแบบแฟ้ม Microsoft Office Access 2007 (.accdb) แต่คุณต้องการใช้ฐานข้อมูลร่วมกับผู้ที่ใช้ Access รุ่นก่อนหน้า ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบแฟ้มก่อนหน้าได้โดยใช้คำสั่ง บันทึกเป็น บทความนี้จะระบุขั้นตอนในการแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบแฟ้มก่อนหน้า และจะกล่าวถึงปัจจัยบางอย่างที่ป้องกันไม่ให้คุณแปลงฐานข้อมูล

ในบทความนี้

แปลงฐานข้อมูล Access 2007 เป็นรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า

ปัจจัยที่ป้องกันการแปลงเป็นรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า

การแปลงฐานข้อมูล Access 2007 เป็นรูปแบบแฟ้มก่อนหน้า

เมื่อต้องการสร้างสำเนาฐานข้อมูล Access 2007 ในรูปแบบแฟ้มที่คุณระบุ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ บันทึกเป็น

  หมายเหตุ: หากในขณะนี้ไม่มีวัตถุใดถูกเลือกไว้ในบานหน้าต่างนำทาง คำสั่ง บันทึกเป็น อาจไม่พร้อมให้ใช้งาน (โดยปรากฏเป็นสีจาง) อย่างไรก็ตาม รายการบนเมนูย่อยจะยังคงใช้งานได้

 2. ภายใต้ บันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบอื่น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของฐานข้อมูลในรูปแบบที่สามารถเปิดได้โดยใช้ Access 2002 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ให้คลิก ฐานข้อมูล Access 2002 - 2003

  • เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของฐานข้อมูลในรูปแบบที่สามารถเปิดได้โดยใช้ Access 2000 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ให้คลิก ฐานข้อมูล Access 2000

 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในช่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้มฐานข้อมูล แล้วคลิก บันทึก

Access จะปิดฐานข้อมูลเดิมและเปิดสำเนาใหม่ของฐานข้อมูลในรูปแบบที่คุณระบุไว้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับฐานข้อมูลจะมีผลต่อสำเนาใหม่เท่านั้น หากต้องการทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเดิม คุณต้องเปิดฐานข้อมูลเดิมขึ้นมาใหม่

หมายเหตุ: หากต้องการแปลงฐานข้อมูล Access 2007 เป็นรูปแบบแฟ้มที่เข้ากันได้กับ Access 97 หรือรุ่นก่อนหน้า ก่อนอื่นคุณต้องใช้ Access 2007 เพื่อแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบแฟ้ม Access 2000 หรือรูปแบบแฟ้ม Access 2002 - 2003 จากนั้นคุณใช้ Access รุ่นก่อนหน้าเพื่อแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแปลงฐานข้อมูล Access 2000 หรือฐานข้อมูล Access 2002 - 2003 เป็นรูปแบบแฟ้ม Access 97 ได้ โดยใช้คำสั่ง แปลงฐานข้อมูล ใน Access 2003

ด้านบนของหน้า

ปัจจัยที่ป้องกันการแปลงเป็นรูปแบบแฟ้มก่อนหน้า

ชนิดข้อมูลและคุณลักษณะใหม่บางอย่างจะสามารถใช้ได้ในรูปแบบแฟ้ม Access 2007 เท่านั้น และไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Access รุ่นก่อนหน้านี้ หากฐานข้อมูลของคุณมีคุณลักษณะใดๆ เหล่านี้ และคุณพยายามบันทึกเป็นฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้า Access จะแสดงข้อความและไม่แปลงฐานข้อมูล รายการต่อไปนี้อธิบายถึงปัจจัยที่ป้องกันการแปลงเป็นรูปแบบแฟ้มก่อนหน้านี้

 • การใช้ชนิดข้อมูลใหม่หรือการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลแบบใหม่    ชนิดข้อมูลใหม่และการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลแบบใหม่ต่อไปนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Access รุ่นก่อนหน้า

  • เขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า (เขตข้อมูลการค้นหาที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติ อนุญาตให้มีหลายค่า เป็น ใช่)

  • ชนิดข้อมูล Attachment

  • เขตข้อมูล Memo ที่มีการติดตามประวัติ (เขตข้อมูล Memo ที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติ ผนวกเท่านั้น เป็น ใช่)

   คุณจะไม่สามารถแปลงฐานข้อมูลได้จนกว่าคุณจะแก้ไขฐานข้อมูลไม่ให้ใช้คุณลักษณะเหล่านี้อีกต่อไป

   หมายเหตุ: คุณสามารถแปลงฐานข้อมูลที่มีเขตข้อมูล Rich Text Memo (เขตข้อมูล Memo ที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบข้อความ เป็น Rich Text) อย่างไรก็ตาม Access รุ่นก่อนหน้า Access 2007 จะไม่ตีความเขตข้อมูลเป็น Rich Text หากมีการจัดรูปแบบ Rich Text ใดๆ อยู่ในข้อมูลของ Access 2007 ข้อความจะแสดงด้วยแท็ก HTML แทนการจัดรูปแบบใน Access รุ่นก่อนหน้า ดังในตัวอย่างต่อไปนี้

ข้อความแบบ Rich ต้นฉบับ t

ข้อความที่แสดงใน Access รุ่นก่อนหน้า

นี่คือตัวอย่าง

<div><strong><em>This is an example.</em></strong></div>

 • การเชื่อมโยงไปยังแฟ้มภายนอกที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Access รุ่นก่อนหน้า    ใน Access 2007 คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังชนิดข้อมูลหลายชนิดที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Access รุ่นก่อนหน้า ได้แก่

  • ตารางในฐานข้อมูล Access 2007 อื่นๆ

  • แผ่นงาน Microsoft Office Excel 2007

  • รายการ Windows SharePoint Services

   หากฐานข้อมูลของคุณมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลชนิดเหล่านี้ คุณต้องลบการเชื่อมโยงนั้นออกก่อนที่คุณจะสามารถแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบแฟ้มรุ่นก่อนหน้า Access 2007 ได้ วิธีแก้ไขวิธีหนึ่งคือการนำเข้าข้อมูลแทนการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูล Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลมาไว้ในฐานข้อมูล Access 2007 ให้คลิกการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม ในบทความนี้

 • การเข้ารหัสลับฐานข้อมูล    Access 2007 ใช้วิธีการป้องกันด้วยรหัสผ่านวิธีใหม่ที่ไม่เข้ากันกับ Access รุ่นก่อนหน้านี้ หากคุณเพิ่มรหัสผ่านให้กับฐานข้อมูล Access 2007 โดยใช้คำสั่ง เข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่าน (มีอยู่บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล) คุณต้องเอารหัสผ่านนั้นออกก่อนที่คุณจะสามารถแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบแฟ้มก่อนหน้าได้

  เมื่อต้องการถอดรหัสลับฐานข้อมูล ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือฐานข้อมูล คลิกถอดรหัสลับฐานข้อมูล

  2. ในกล่องโต้ตอบ ยกเลิกการตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ใช้ในการเข้ารหัสลับฐานข้อมูล แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×