การแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบแฟ้ม Access 2007

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถแปลงฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น โดย ใช้ Microsoft Office Access 2003, Access 2002, Access 2000, Access 97 เป็นรูปแบบไฟล์Microsoft Office Access 2007 ใหม่ คุณควรใช้รูปแบบไฟล์ใหม่เมื่อใดก็ ตามที่เป็นไปได้ เพราะสนับสนุนฟีเจอร์ใหม่ เช่นเขตข้อมูลที่มีหลายค่าและสิ่งที่แนบมา

อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเปิด หรือลิงก์ไปยัง Access เวอร์ชันก่อนหน้านี้กับฐานข้อมูลในAccess 2007 รูปแบบไฟล์ใหม่ (.accdb) และรูปแบบใหม่ไม่สนับสนุนการจำลองแบบหรือความปลอดภัยระดับผู้ใช้ ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลของคุณAccess 2007 กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access หรือถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ความปลอดภัยระดับผู้ใช้หรือการจำลองแบบ คุณต้องใช้รูปแบบไฟล์จากเวอร์ชันก่อนหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่ใช้ และเกี่ยวกับการนำเข้า และการแปลงถ้าฐานข้อมูลของคุณถูกสร้างขึ้น โดยใช้ Access 95 หรือ Access 2.0 คลิกการเชื่อมโยงในส่วนดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณแชร์ฐานข้อมูลกับผู้อื่น มั่นใจว่า ผู้ใช้เหล่านั้นทั้งหมดใช้Office Access 2007 ก่อนที่จะแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบไฟล์Access 2007 เท่านั้น คุณไม่สามารถใช้รูปแบบไฟล์Access 2007 ใน Access เวอร์ชันก่อนหน้า

 • คุณไม่สามารถแปลงฐานข้อมูลแบบจำลองแบบเป็นรูปแบบไฟล์Office Access 2007 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้Access 2007 เมื่อต้องการสร้างแบบจำลองของฐานข้อมูลที่ถูกจัดรูปแบบใน Access 2000 หรือ Access 2002-2003 ไฟล์รูปแบบ

ในบทความนี้

แปลง Access 2000 หรือ Access 2002-2003 ฐานข้อมูล

แปลงฐานข้อมูล Access 97

แปลงฐานข้อมูล Access 95

แปลงฐานข้อมูล Access 2.0

การแปลงฐานข้อมูล Access 2000 หรือ Access 2002 - 2003

เมื่อต้องการแปลง Access 2000 หรือ Access 2002-2003 ฐานข้อมูล (.mdb) เป็นรูปแบบไฟล์Access 2007 (.accdb), คุณต้องเปิดฐานข้อมูลในAccess 2007 และบันทึกในรูปแบบไฟล์.accdb

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการแปลง

  1. หมายเหตุ: ถ้ากล่องโต้ตอบปรับฐานข้อมูล ปรากฏขึ้น ฐานข้อมูลจะใช้รูปแบบไฟล์ที่เก่ากว่า Access 2000 เมื่อต้องการดำเนินต่อ ดูหนึ่งในส่วนที่ตามหลัง:แปลงฐานข้อมูล Access 97แปลงฐานข้อมูล Access 95หรือแปลงฐานข้อมูล Access 2.0

 3. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ บันทึกเป็น จากนั้น ภายใต้ บันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบอื่น ให้คลิกรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการแปลง

  1. ถ้าวัตถุฐานข้อมูลใดๆ เปิดอยู่ขณะที่คุณใช้คำสั่ง บันทึกฐานข้อมูลเป็น Access จะพร้อมท์ให้คุณปิดวัตถุฐานข้อมูลนั้นก่อนที่จะสร้างสำเนา คลิก ใช่ เพื่อให้ Access ปิดวัตถุเหล่านั้น ไม่ใช่ เพื่อยกเลิกกระบวนการทั้งหมด ถ้าจำเป็น Access จะพร้อมท์ให้คุณบันทึกการเปลื่ยนแปลงใดๆ ด้วย

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มในกล่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

  Access จะสร้างสำเนาของฐานข้อมูล จากนั้นจะเปิดสำเนา Access จะปิดฐานข้อมูลต้นฉบับโดยอัตโนมัติ

การแปลงฐานข้อมูล Access 97

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Access 97 ในOffice Access 2007 กล่องโต้ตอบปรับฐานข้อมูล ปรากฏขึ้น เมื่อต้องการแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบไฟล์Access 2007 คลิกใช่ Access สร้างสำเนาของฐานข้อมูลนั้นในรูปแบบ.accdb

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้แฟ้ม .accdb ใน Access รุ่นก่อนหน้า Office Access 2007 ได้

แปลงฐานข้อมูล Access 95

ถ้าคุณใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบ Access 95 (.mdb), คุณสามารถนำเข้าตาราง แบบสอบถาม และแมโครจากฐานข้อมูลนั้นลงในฐานข้อมูลOffice Access 2007 (.accdb) คุณยังสามารถนำเข้าฟอร์มและรายงานที่ใช้ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด เมื่อต้องการนำเข้าฟอร์มและรายงานที่ประกอบด้วยโค้ด VBA หรือมอดูลตัวลงในAccess 2007 ทำต่อไปนี้:

 1. เปิดฐานข้อมูลใน Access 2000, Access 2002 หรือ Access 2003

 2. บันทึกฐานข้อมูลใน Access 2000 หรือ Access 2002-2003 รูปแบบ

 3. เปิดฐานข้อมูลใน Access 2007

 4. แปลงฐานข้อมูลเป็นฐานAccess 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความ2.0 Access นำเข้าและฐานข้อมูล Access 95 ลงในเวอร์ชันปัจจุบัน

แปลงฐานข้อมูล Access 2.0

คุณสามารถนำเข้าตาราง แบบสอบถาม และแมโครจากฐานข้อมูล Access 2.0 (.mdb) ลงในฐานข้อมูลOffice Access 2007 (.accdb) คุณไม่สามารถ แปลงฐานข้อมูล Access 2.0 เป็นรูปแบบไฟล์Access 2007 อย่างไรก็ตาม โดยใช้Access 2007 นำเข้าฟอร์ม รายงาน หรือมอดูลตัวลงในฐานข้อมูลAccess 2007 คุณแปลงฐานข้อมูล โดยใช้เวอร์ชันก่อนหน้าของ Access ก่อน จาก นั้นเปิดฐานข้อมูลถูกแปลงโดยใช้Access 2007 และแปลงฐานข้อมูลลงในฐานข้อมูล Access 2007 แล้ว กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายถึงขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เปิดฐานข้อมูลใน Access 2000, Access 2002 หรือ Access 2003

 2. บันทึกฐานข้อมูลใน Access 2000 หรือ Access 2002-2003 รูปแบบ

 3. เปิดฐานข้อมูลใน Access 2007

 4. แปลงฐานข้อมูลเป็นฐานAccess 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความฐานข้อมูล Access 2.0 ลงในไฟล์ Access 2007 นำเข้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×