การแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบแฟ้ม .accdb

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น Access 2010 และ Access 2007 จะสร้างฐานข้อมูลในรูปแบบแฟ้ม .accdb ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่ารูปแบบแฟ้ม Access 2007 รูปแบบนี้สนับสนุนคุณลักษณะใหม่ๆ เช่น เขตข้อมูลที่มีหลายค่า แมโครข้อมูล และการประกาศไปยัง Access Services คุณสามารถแปลงฐานข้อมูลที่สร้างใน Microsoft Office Access 2003, Access 2002, Access 2000 หรือ Access 97 ไปเป็นรูปแบบแฟ้ม .accdb ได้ อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าฐานข้อมูลในรูปแบบแฟ้ม .accdb ไม่สามารถเปิดหรือเชื่อมโยงได้ด้วยการใช้ Access รุ่นก่อนหน้า Access 2007 นอกจากนี้ รูปแบบแฟ้ม .accdb ไม่สนับสนุนการจำลองแบบหรือความปลอดภัยระดับผู้ใช้ ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลของคุณร่วมกับผู้อื่นที่ใช้ Access 2003 หรือรุ่นก่อนหน้า หรือถ้าคุณจำเป็นต้องใช้การจำลองแบบหรือความปลอดภัยระดับผู้ใช้ คุณต้องใช้รูปแบบแฟ้ม .mdb

หมายเหตุ: 

แม้ว่าจะมีรูปแบบแฟ้มเดียวกัน แต่คุณลักษณะใหม่ๆ บางอย่างของ Access 2010 ไม่สามารถใช้ได้ใน Access 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน การใช้ Access 2007 เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่สร้างหรือปรับเปลี่ยนใน Access 2010

ในบทความนี้

การแปลงฐานข้อมูล Access 2000 หรือ Access 2002 - 2003 เป็นรูปแบบ .accdb

การแปลงฐานข้อมูล Access 97 เป็นรูปแบบ .accdb

การใช้ Access 2007 เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่สร้างหรือปรับเปลี่ยนใน Access 2010

การแปลงฐานข้อมูล Access 2000 หรือ Access 2002 - 2003 เป็นรูปแบบ .accdb

เมื่อต้องการแปลงฐานข้อมูล Access 2000 หรือ Access 2002 - 2003 (.mdb) ไปเป็นรูปแบบแฟ้ม .accdb คุณต้องเปิดฐานข้อมูลใน Access 2007 หรือ Access 2010 ก่อน จากนั้นจึงบันทึกฐานข้อมูลนั้นในรูปแบบแฟ้ม .accdb

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล Access 2000 หรือ Access 2002 - 2003 (.mdb) ที่คุณต้องการแปลง

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องโต้ตอบ การปรับฐานข้อมูล ปรากฏขึ้น แสดงว่าฐานข้อมูลกำลังใช้รูปแบบแฟ้มรุ่นก่อนหน้า Access 2000 เมื่อต้องการดำเนินการต่อ ให้ดูที่ส่วน การแปลงฐานข้อมูล Access 97 เป็นรูปแบบ .accdb

 3. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก บันทึกและประกาศ จากนั้นภายใต้ ชนิดแฟ้มฐานข้อมูล ให้คลิก Access Database (*.accdb)

 4. คลิก บันทึกเป็น

  ถ้าวัตถุฐานข้อมูลใดๆ เปิดอยู่ขณะที่คุณใช้คำสั่ง บันทึกเป็น Access จะพร้อมท์ให้คุณปิดวัตถุฐานข้อมูลนั้นก่อนที่จะสร้างสำเนา คลิก ใช่ เพื่อให้ Access ปิดวัตถุเหล่านั้น หรือคลิก ไม่ใช่ เพื่อยกเลิกกระบวนการทั้งหมด ถ้าจำเป็น Access จะพร้อมท์ให้คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ด้วย

 5. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มในกล่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

  Access จะสร้างสำเนาของฐานข้อมูล จากนั้นจะเปิดสำเนา Access จะปิดฐานข้อมูลต้นฉบับโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

การแปลงฐานข้อมูล Access 97 เป็นรูปแบบ .accdb

ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อแปลงฐานข้อมูล Access 97 (.mdb) เป็นรูปแบบแฟ้มใหม่ (.accdb)

 1. ใน Access 2010 บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล Access 97 (.mdb) ที่คุณต้องการแปลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ การปรับฐานข้อมูล ให้คลิก ใช่

  Access จะสร้างสำเนาของฐานข้อมูลในรูปแบบแฟ้ม .accdb และปิดฐานข้อมูลเดิมโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้แฟ้ม .accdb ที่ได้ใน Access รุ่นก่อนหน้า Access 2007 ได้

ด้านบนของหน้า

การใช้ Access 2007 เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่สร้างหรือปรับเปลี่ยนใน Access 2010

เนื่องจาก Access 2010 และ Access 2007 ใช้รูปแบบแฟ้มเดียวกัน คุณสามารถใช้ Access 2007 เปิดฐานข้อมูลที่สร้างใน Access 2010 ได้โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง บันทึกเป็น ก่อน อย่างไรก็ตาม Access 2010 มีคุณลักษณะใหม่ๆ บางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ Access 2010 ในการเรียกใช้ อาจมีลักษณะการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามใช้ฐานข้อมูลใน Access 2007 ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ

 • คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนวัตถุที่ใช้คุณลักษณะใหม่

 • คุณไม่สามารถเปิดวัตถุที่ใช้คุณลักษณะใหม่

 • คุณไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลใน Access 2007 แต่อย่างใด

สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของ Access 2010 ฟีเจอร์ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้กับ Access 2007 ดูบทความความเข้ากันได้ระหว่าง Access 2007 และ Access 2010

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×