การแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบแฟ้ม .accdb

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เข้าถึง 2016, Access 2013, Access 2010 และ Access 2007 สร้างฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์.accdb รูปแบบนี้สนับสนุนฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นเขตข้อมูลที่มีหลายค่า แมโครข้อมูล และการประกาศไปยัง Access Services

คุณสามารถแปลงฐานข้อมูลที่สร้างใน Microsoft Office Access 2003, Access 2002, Access 2000 หรือ Access 97 ไปเป็นรูปแบบไฟล์ .accdb ได้ แต่โปรดจำไว้ว่าฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .accdb ไม่สามารถเปิดหรือลิงก์ได้โดยใช้เวอร์ชันของ Access ก่อนหน้า Access 2007

นอกจากนี้ รูปแบบไฟล์ .accdb ไม่สนับสนุนการจำลองแบบหรือความปลอดภัยระดับผู้ใช้ ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลของคุณร่วมกับผู้อื่นที่ใช้ Access 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า หรือถ้าคุณจำเป็นต้องใช้การจำลองแบบหรือความปลอดภัยระดับผู้ใช้ คุณต้องใช้รูปแบบไฟล์ .mdb

หมายเหตุ: ถึงแม้ว่าพวกเขาแชร์รูปแบบไฟล์เดียวกัน ฟีเจอร์บางอย่างของ Access 2016, Access 2013 และ Access 2010 ไม่สามารถใช้ใน Access 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนใช้ Access 2007 เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่ถูกสร้าง หรือปรับเปลี่ยนใน Access 2010, Access 2013 หรือ Access 2016

ในบทความนี้

การแปลงฐานข้อมูล Access 2000 หรือ Access 2002 - 2003 เป็นรูปแบบ .accdb

การแปลงฐานข้อมูล Access 97 เป็นรูปแบบ .accdb

ใช้ Access 2007 เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่ถูกสร้าง หรือปรับเปลี่ยนใน Access 2010, Access 2013 หรือ Access 2016

การแปลงฐานข้อมูล Access 2000 หรือ Access 2002 - 2003 เป็นรูปแบบ .accdb

เมื่อต้องการแปลง Access 2000 หรือ Access 2002-2003 ฐานข้อมูล (.mdb) เป็นรูปแบบไฟล์.accdb คุณต้องเปิดฐานข้อมูล โดยใช้ Access 2007, Access 2010, Access 2013 หรือ Access 2016 และบันทึกในรูปแบบไฟล์.accdb

 1. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก เปิด

 2. คลิกฐานข้อมูล Access 2000 หรือ Access 2002 - 2003 (.mdb ) ที่คุณต้องการแปลง

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องโต้ตอบ การปรับฐานข้อมูล ปรากฏขึ้น แสดงว่าฐานข้อมูลกำลังใช้รูปแบบไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้า Access 2000 เมื่อต้องการดำเนินการต่อ ให้ดูในส่วน การแปลงฐานข้อมูล Access 97 เป็นรูปแบบ .accdb

 3. คลิก ไฟล์ คลิก บันทึกเป็น แล้วคลิก บันทึกฐานข้อมูลเป็น

 4. เลือกชนิดไฟล์ Access แล้วคลิก บันทึกเป็น

  ถ้าวัตถุฐานข้อมูลใดๆ เปิดอยู่ขณะที่คุณใช้คำสั่ง บันทึกเป็น Access จะพร้อมท์ให้คุณปิดวัตถุฐานข้อมูลนั้นก่อนที่จะสร้างสำเนา คลิก ใช่ เพื่อให้ Access ปิดวัตถุเหล่านั้น หรือคลิก ไม่ใช่ เพื่อยกเลิกกระบวนการทั้งหมด ถ้าจำเป็น Access จะพร้อมท์ให้คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ด้วย

 5. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ในกล่อง ชื่อไฟล์ แล้วคลิก บันทึก

  Access จะสร้างสำเนาของฐานข้อมูล จากนั้นจะเปิดสำเนาขึ้นมา Access จะปิดฐานข้อมูลต้นฉบับโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

การแปลงฐานข้อมูล Access 97 เป็นรูปแบบ .accdb

ตั้งแต่ Access 2013 เป็นต้นไปจะไม่สามารถแปลงฐานข้อมูล Access 97 (.mdb) ไปเป็นรูปแบบไฟล์ .accdb ได้โดยตรงอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปิดฐานข้อมูล Access 97 ใน Access เวอร์ชันก่อนหน้า แล้วบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบที่ Access 2013 สามารถเปิดได้ ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้คือวิธีการใช้ Access 2003 เพื่อเปิดฐานข้อมูล Access 97 แล้วแปลงเป็นรูปแบบที่สามารถเปิดได้โดย Access 2013:

 1. เปิดฐานข้อมูล Access 97 ใน Access 2003

 2. คลิก เครื่องมือ > อรรถประโยชน์ของฐานข้อมูล > แปลงฐานข้อมูล > ไปเป็นรูปแบบไฟล์ Access 2002 - 2003

 3. ใส่ชื่อสำหรับฐานข้อมูล แล้วคลิก ตกลง

 4. ปิด Access 2003 และเปิด Access 2013

 5. เปิดฐานข้อมูลแล้วคลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น > ฐานข้อมูล Access (.accdb) > บันทึกเป็น > บันทึก

คุณยังสามารถใช้ Access 2007 หรือ Access 2010 เพื่อแปลงฐานข้อมูล Access 97 เป็นรูปแบบ .accdb ได้ เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Access 97 ในผลิตภัณฑ์ใดก็ตามของทั้งสองผลิตภัณฑ์ ตัวช่วยสร้างการปรับฐานข้อมูลจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบ .accdb

ด้านบนของหน้า

ใช้ Access 2007 เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่ถูกสร้าง หรือปรับเปลี่ยนใน Access 2010, Access 2013 หรือ Access 2016

เนื่องจาก Access 2016, Access 2013, Access 2010 และ Access 2007 ทั้งหมดใช้รูปแบบไฟล์เดียวกัน คุณสามารถใช้ Access 2007 เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Access 2010, Access 2013 หรือ Access 2016 โดยไม่ใช้คำสั่งบันทึกเป็น อย่างไรก็ตาม Access 2016, Access 2013 และ Access 2010 รวมฟีเจอร์บางอย่างจำเป็นต้องมี Access 2016, Access 2013 และ Access 2010 เพื่อเรียกใช้ ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามใช้ฐานข้อมูลใน Access 2007:

 • คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนวัตถุที่ใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวได้

 • คุณไม่สามารถเปิดวัตถุที่ใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวได้

 • คุณไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลใน Access 2007 ได้เลย

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×