ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบแฟ้ม .accdb

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Access จะสร้างฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .accdb รูปแบบนี้สนับสนุนฟีเจอร์เช่นเขตข้อมูลที่มีหลายค่าแมโครของข้อมูลและการประกาศไปยังบริการการเข้าถึง

คุณสามารถแปลงฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Microsoft Office Access ๒๐๐๓, access ๒๐๐๒, access ๒๐๐๐หรือ Access ๙๗ไปยังรูปแบบไฟล์ .accdb โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเปิดหรือลิงก์ฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .accdb ได้โดยใช้Access เวอร์ชันก่อนหน้า Access ๒๐๐๗

นอกจากนี้รูปแบบ accdb ไม่สนับสนุนการจำลองแบบหรือความปลอดภัยระดับผู้ใช้ ถ้าคุณต้องการแชร์ฐานข้อมูลของคุณกับบุคคลที่ใช้ Access ๒๐๐๓หรือเวอร์ชันก่อนหน้าหรือถ้าคุณจำเป็นต้องใช้การจำลองแบบหรือความปลอดภัยระดับผู้ใช้คุณต้องใช้รูปแบบไฟล์ .mdb

หมายเหตุ: แม้ว่าพวกเขาจะแชร์รูปแบบไฟล์เดียวกันฟีเจอร์บางอย่างใน access ๒๐๑๐และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะไม่สามารถใช้งานได้ใน access ๒๐๐๗ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ส่วนใช้ Access ๒๐๐๗เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่สร้างหรือปรับเปลี่ยนในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ในบทความนี้

แปลงฐานข้อมูล access ๒๐๐๐หรือ access ๒๐๐๒-๒๐๐๓เป็นรูปแบบ .accdb

การแปลงฐานข้อมูล Access ๙๗เป็นรูปแบบ .accdb

ใช้ Access ๒๐๐๗เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่สร้างหรือปรับเปลี่ยนในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

แปลงฐานข้อมูล access ๒๐๐๐หรือ access ๒๐๐๒-๒๐๐๓เป็นรูปแบบ .accdb

เมื่อต้องการแปลงการเข้าถึง๒๐๐๐หรือ access ๒๐๐๒-ฐานข้อมูล๒๐๐๓ (.mdb) เป็นรูปแบบไฟล์ .accdb คุณต้องเปิดฐานข้อมูลโดยใช้ access ๒๐๐๗, access ๒๐๑๐, access ๒๐๑๓หรือ access ๒๐๑๖แล้วบันทึกในรูปแบบไฟล์ .accdb

 1. คลิก ไฟล์ และคลิก เปิด

 2. คลิก access ๒๐๐๐หรือ access ๒๐๐๒-ฐานข้อมูล๒๐๐๓ (.mdb) ที่คุณต้องการแปลง

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องโต้ตอบการเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูลปรากฏขึ้นฐานข้อมูลจะใช้รูปแบบไฟล์ที่อยู่ก่อนหน้า Access ๒๐๐๐ เมื่อต้องการทำต่อไปให้ดูที่ส่วนแปลงฐานข้อมูล Access ๙๗เป็นรูปแบบ .accdb

 3. คลิกไฟล์คลิกบันทึกเป็นแล้วคลิกบันทึกฐานข้อมูลเป็น

 4. เลือกชนิดไฟล์Accessแล้วคลิกบันทึกเป็น

  ถ้าวัตถุฐานข้อมูลใดก็ตามที่เปิดอยู่เมื่อคุณคลิกบันทึกเป็นAccess จะพร้อมท์ให้คุณปิดก่อนที่จะสร้างสำเนา คลิกใช่เพื่อทำให้การเข้าถึงปิดวัตถุหรือคลิกไม่ใช่เพื่อยกเลิกกระบวนการทั้งหมด ถ้าจำเป็น Access ยังจะพร้อมท์ให้คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ

 5. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นให้พิมพ์ชื่อไฟล์ในกล่องชื่อไฟล์จากนั้นคลิกบันทึก

  Access จะสร้างสำเนาของฐานข้อมูลแล้วเปิดสำเนา Access จะปิดฐานข้อมูลต้นฉบับโดยอัตโนมัติ

การแปลงฐานข้อมูล Access ๙๗เป็นรูปแบบ .accdb

เริ่มต้นด้วย Access ๒๐๑๓คุณจะไม่สามารถแปลงฐานข้อมูล Access ๙๗ (.mdb) ไปเป็นรูปแบบไฟล์ .accdb ได้โดยตรงได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปิดฐานข้อมูล access ๙๗ในการเข้าถึงเวอร์ชันก่อนหน้าจากนั้นบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบที่ access ๒๐๑๓สามารถเปิดได้ ตัวอย่างเช่นต่อไปนี้คือวิธีการใช้ access ๒๐๐๓เพื่อเปิดฐานข้อมูล access ๙๗แล้วแปลงเป็นรูปแบบที่สามารถเปิดได้โดยการเข้าถึง๒๐๑๓:

 1. เปิดฐานข้อมูล access ๙๗ใน access ๒๐๐๓

 2. คลิกเครื่องมือ>ฐานข้อมูลยูทิลิตี้>แปลงฐานข้อมูล>เป็นรูปแบบไฟล์ Access 2002-2003

 3. ใส่ชื่อสำหรับฐานข้อมูลแล้วคลิกบันทึก

 4. ปิด access ๒๐๐๓แล้วเปิด access ๒๐๑๓

 5. เปิดฐานข้อมูลแล้วคลิกไฟล์>บันทึกเป็น> Access database (.accdb) >บันทึกเป็น>บันทึก

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ access ๒๐๐๗หรือ access ๒๐๑๐เพื่อแปลงฐานข้อมูล Access ๙๗เป็นรูปแบบ .accdb ได้อีกด้วย เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Access ๙๗ในทั้งสองผลิตภัณฑ์ตัวช่วยสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูลจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยในการแปลงฐานข้อมูลเป็นรูปแบบ .accdb

ใช้ Access ๒๐๐๗เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่สร้างหรือปรับเปลี่ยนในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

เนื่องจาก access ๒๐๑๖, Access 2013, access ๒๐๑๐และ Access ๒๐๐๗ทั้งหมดใช้รูปแบบไฟล์เดียวกันคุณสามารถใช้ Access ๒๐๐๗เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Access ๒๐๑๐, Access 2013 หรือ Access ๒๐๑๖ได้โดยไม่ต้องใช้คำสั่งบันทึกเป็นก่อน อย่างไรก็ตาม access ๒๐๑๖, Access 2013 และ access ๒๐๑๐ยังมีฟีเจอร์บางอย่างที่จำเป็นต้องมีการเข้าถึง๒๐๑๖, Access 2013 และ access ๒๐๑๐เพื่อเรียกใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามใช้ฐานข้อมูลใน Access ๒๐๐๗:

 • คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนวัตถุที่ใช้ฟีเจอร์นี้ได้

 • คุณไม่สามารถเปิดวัตถุที่ใช้ฟีเจอร์นี้ได้

 • คุณไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลใน Access ๒๐๐๗ได้เลย

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×