การแปลงจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์เพื่อใช้งานบนเว็บ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

คุณสร้างจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์ใน Publisher สำหรับธุรกิจของคุณได้ ในตอนนี้คุณจะใช้สิ่งพิมพ์เดียวกันบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร คุณมีสองตัวเลือกดังนี้

 • คุณสามารถสร้างเว็บไซต์จากจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์ได้

 • คุณสามารถเปลี่ยนการพิมพ์จดหมายข่าวไฟล์ PDF หรือ XPS ไฟล์ และประกาศไปยังเว็บไซต์ที่คุณสร้างขึ้นใน Publisher

ด้วยการส่งข้อความอีเมลที่มีการเชื่อมโยงไปยังจดหมายข่าวบนเว็บ คุณจะทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมายและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มากกว่า

คุณต้องการทำสิ่งใด

การสร้างเว็บไซต์จากจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์

แปลงสิ่งพิมพ์เป็นไฟล์ PDF หรือ XPS เพื่อประกาศไปยังเว็บ

การประกาศแฟ้มลงเว็บ

การสร้างเว็บไซต์จากจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์

ก่อนคุณเริ่มแปลงจดหมายข่าวของคุณ

สิ่งสำคัญ: ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการในจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์ของคุณก่อนที่คุณจะแปลงไปเป็นสิ่งพิมพ์บนเว็บ หลังจากคุณเริ่มการแปลง ตัวเลือกการแก้ไขบางตัวเลือกจะไม่มีอีกต่อไป (ตัวอย่างเช่น หลังจากคุณใช้ตัวช่วยสร้าง แปลงเป็นสิ่งพิมพ์บนเว็บ เพื่อแปลงจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์ของคุณเป็นสิ่งพิมพ์บนเว็บ จากนั้นจะไม่มีตัวเลือก คอลัมน์ อยู่บนบานหน้าต่างงาน ตัวเลือกหน้า อีกต่อไป)

ควรทำการปรับเปลี่ยนจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์ของคุณดังต่อไปนี้ก่อนคุณแปลงเป็นสิ่งพิมพ์บนเว็บ

 • ถ้าข้อความที่สมบูรณ์ของบทความกินจำนวนหลายหน้า ให้ใช้การย้ายบทความไปยังหน้ากระดาษเดียวเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น อีกวิธีหนึ่งคือหลังจากคุณแปลงสิ่งพิมพ์ คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อเชื่อมต่อส่วนของบทความไปยังส่วนอื่นได้

 • ถ้าหน้าสุดท้ายของจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์ของคุณมีข้อความตัวยึดสำหรับที่อยู่ทางไปรษณีย์ของลูกค้าและข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอยู่ คุณอาจต้องการลบหน้า เปลี่ยนข้อมูล หรือย้ายข้อมูลที่ติดต่อไปยังหน้าอื่น

 • เนื่องจากการอ่านเพียงคอลัมน์เดียวนั้นง่ายกว่าการอ่านหลายคอลัมน์ในเว็บ ให้ใช้ตัวเลือกภายใต้ คอลัมน์ บนบานหน้าต่างงาน ตัวเลือกหน้า เพื่อเปลี่ยนจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์ที่มีหลายคอลัมน์ให้เป็นสิ่งพิมพ์บนเว็บที่มีคอลัมน์เดียว

  หมายเหตุ: คุณต้องเปลี่ยนการเลือกคอลัมน์สำหรับแต่ละหน้าของสิ่งพิมพ์ทีละหน้า

 • จดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์มีคุณลักษณะการออกแบบเฉพาะการพิมพ์ที่เว็บไม่จำเป็นต้องมี หมายเลขหน้าซึ่งอยู่ในสารบัญและบนแต่ละหน้าของสิ่งพิมพ์เป็นตัวอย่างของรายการเฉพาะการพิมพ์ที่คุณอาจต้องการเอาออก ข้อมูลการส่งจดหมายของลูกค้าก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง

การสร้างสิ่งพิมพ์บนเว็บจากจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์

หลังจากคุณระบุและทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณต้องการในสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์แล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อไปยังการแปลงได้

แปลงจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์เป็นจดหมายข่าวบนเว็บ

 1. เริ่มต้น Publisher

 2. ในรายการ สิ่งพิมพ์ล่าสุด ให้คลิกแฟ้มจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์ (อีกวิธีหนึ่งคือให้คลิก จากแฟ้ม เรียกดูและเลือกแฟ้มจดหมายข่าวที่มีอยู่ แล้วจากนั้นให้เปิดแฟ้ม)

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังเนื้อหาและเค้าโครงของจดหมายข่าว (เช่น การเปลี่ยนบทความหลายหน้ากระดาษให้เป็นหน้ากระดาษเดียว การเปลี่ยนเค้าโครงสิ่งพิมพ์หลายคอมลัมน์ให้เป็นคอลัมน์เดียว การเอาพื้นที่ของที่อยู่ทางไปรษณีย์ลูกค้าออก หรือการเอาคุณลักษณะการออกแบบเฉพาะการพิมพ์ออก)

 4. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก แปลงเป็นสิ่งพิมพ์บนเว็บ

 5. ภายใต้ บันทึกสิ่งพิมพ์ปัจจุบันสำหรับการจัดพิมพ์ของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบันทึกการปรับเปลี่ยนของคุณในแฟ้มจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์เดิมก่อนคุณทำการแปลงต่อ ให้คลิก ใช่

   อีกวิธีหนึ่งคือหลังจากคุณใช้ตัวช่วยสร้างเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถบันทึกสิ่งพิมพ์ที่ถูกปรับเปลี่ยนของคุณภายใต้ชื่อแฟ้มใหม่ด้วยการคลิก บันทึกเป็น บนเมนู แฟ้ม แล้วจากนั้นให้พิมพ์ชื่อแฟ้มใหม่

   หมายเหตุ: ถ้าคุณบันทึกโดยใช้ชื่อแฟ้มเดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับสิ่งพิมพ์เดิมของคุณ คุณจะเขียนทับสิ่งพิมพ์เดิม

  • เมื่อต้องการแปลงจดหมายข่าวโดยไม่บันทึกการปรับเปลี่ยนในแฟ้มจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์เดิม ให้คลิก ไม่ใช่

 6. คลิก ถัดไป

 7. ภายใต้ เพิ่มแถบนำทาง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถบนำทางไปยังสิ่งพิมพ์บนเว็บที่แปลงของคุณ ให้คลิก ใช่

  • เมื่อต้องการแปลงสิ่งพิมพ์บนเว็บของคุณโดยไม่เพิ่มแถบนำทาง ให้คลิก ไม่ใช่

   สิ่งสำคัญ: ถ้าไม่มีแถบนำทาง ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าอื่นของสิ่งพิมพ์บนเว็บได้ อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถเพิ่มแถบนำทางได้แม้กระทั่งหลังจากคุณแปลงจดหมายข่าวของคุณแล้ว

 8. คลิก เสร็จสิ้น

 9. ถ้าคุณเลือกบันทึกรุ่นที่ถูกปรับเปลี่ยนของจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์ของคุณในขั้นตอนที่ 5 กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะแสดงชื่อแฟ้มใหม่ที่แนะนำสำหรับรุ่นที่ปรับเปลี่ยน บันทึกสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์ที่ปรับเปลี่ยนภายใต้ชื่อแฟ้มแสดงคำอธิบายใหม่ (เช่น July2008Modified) ด้วยการเปลี่ยนชื่อที่แนะนำในกล่อง ชื่อแฟ้ม แล้วจากนั้น ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก Single File Web Page หรือ Web Page, Filtered

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณใช้ชื่อเริ่มต้น คุณจะเขียนทับสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์ของคุณ

  หมายเหตุ: โดยใช้ชื่อแฟ้มที่แตกต่างจากชื่อที่เคยใช้สำหรับสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์เดิม คุณจะแน่ใจได้ว่าสิ่งพิมพ์จดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์เดิมของคุณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 10. ในสิ่งพิมพ์บนเว็บที่แปลง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบใดๆ ที่คุณต้องการ (ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการจัดตำแหน่งแถบนำทางใหม่)

 11. บันทึกสิ่งพิมพ์บนเว็บใหม่ของคุณด้วยการพิมพ์ชื่อแฟ้มแสดงคำอธิบาย (เช่น July2008Web)

การปรับแถบนำทาง

ถ้าคุณเพิ่มแถบนำทางเมื่อคุณแปลงสิ่งพิมพ์ของคุณ จากนั้นคุณอาจจะต้องปรับตำแหน่งของแถบนำทางเพื่อที่จะได้อยู่ตำแหน่งเดียวกันในแต่ละหน้า ระยะขอบบนของแต่ละหน้ามักจะเป็นตัวเลือกที่ดี โดยเฉพาะถ้าคุณทำแถบนำทางให้เป็นแนวนอนเพื่อจะได้พอดีกับช่องว่าง

การเพิ่มแถบนำทางใหม่

ถ้าคุณไม่ได้เลือกเพิ่มแถบนำทางในระหว่างการแปลงจดหมายข่าวของคุณ คุณสามารถเพิ่มแถบนำทางได้ภายหลังโดยใช้กระบวนการดังต่อไปนี้

 1. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปยัง แถบนำทาง แล้วจากนั้นให้คลิก สร้าง

 2. ในกล่องโต้ตอบ แกลเลอรีการออกแบบ ให้คลิกการออกแบบของแถบนำทางและตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงที่มีทั้งสถานะที่ไม่เลือก (เพื่อแสดงสีเริ่มต้น) และสถานะที่ถูกเลือก (เพื่อแสดงสีอื่นเมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงเพื่อเลือก) ให้เลือก แสดงสถานะที่เลือก

 3. ภายใต้ ปรับปรุงอัตโนมัติ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับปรุงแถบนำทางด้วยการรวมการเชื่อมโยงไปยังแต่ละหน้าที่มีอยู่ในสิ่งพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงแถบนำทางนี้ด้วยการเชื่อมโยงไปยังหน้าที่มีอยู่ในสิ่งพิมพ์นี้

  • เมื่อต้องการระบุหน้าที่มีการเชื่อมโยงจากแถบนำทางด้วยตนเอง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงแถบนำทางนี้ด้วยการเชื่อมโยงไปยังหน้าที่มีอยู่ในสิ่งพิมพ์นี้ แล้วจากนั้นให้ระบุหน้าที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังโดยการใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของแถบนำทาง

 4. คลิก แทรกวัตถุ

การเปลี่ยนข้อความบนแถบนำทาง

 1. เลือกแถบนำทางบนหน้าใดก็ได้

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วจากนั้นพิมพ์ข้อความใหม่ที่คุณต้องการแทนที่

  ข้อความที่เปลี่ยนจะเปลี่ยนในแถบนำทางบนทุกหน้า

การเพิ่มการเชื่อมโยงบนแถบนำทางโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณเพิ่มหน้าไปยังจดหมายข่าวบนเว็บ การเชื่อมโยงไปยังหน้าเหล่านั้นจะถูกเพิ่มไปยังแถบนำทางที่มีอยู่ได้โดยอัตโนมัติ

 1. เลือกแถบนำทางบนหน้าใดก็ได้

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก คุณสมบัติของแถบนำทาง

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของแถบนำทาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงแถบนำทางนี้ด้วยการเชื่อมโยงไปยังหน้าใหม่ที่เพิ่มลงในสิ่งพิมพ์นี้

การเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังแถบนำทางด้วยตนเอง

 1. ในสิ่งพิมพ์ที่แปลง ให้คลิกแถบนำทาง แล้วคลิกปุ่มตัวช่วยสร้าง ปุ่มตัวช่วยสร้าง

 2. บนกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของแถบนำทาง ให้คลิก เพิ่มการเชื่อมโยง

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มการเชื่อมโยง ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก ตำแหน่งในเอกสารนี้

 4. ภายใต้ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้คลิกหน้าที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังจากแถบนำทาง

 5. ในกล่อง ข้อความที่ใช้แสดง ให้พิมพ์การเชื่อมโยงที่คุณต้องการให้ปรากฏบนแถบนำทาง แล้วคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของแถบนำทาง ให้คลิก ตกลง

การแปลงสารบัญไปยังรายการของเนื้อหาบนเว็บ

ถ้าจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์ของคุณมีสารบัญที่แสดงรายการบทความและหมายเลขหน้าที่สัมพันธ์กันทั้งหมด สารบัญนั้นสามารถเป็นแถบนำทางของคุณเพื่อจัดเตรียมการเชื่อมโยงไปยังหน้าทั้งหมดในสิ่งพิมพ์บนเว็บของคุณได้

บนหน้าแรกของสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มสารบัญขนาดเล็กลงซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังบทความที่ระบุ ลบหมายเลขหน้า และจัดรูปแบบชื่อเรื่องของบทความเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติซึ่งข้ามไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง

การจัดรูปแบบชื่อเรื่องของบทความเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ

 1. ในสารบัญของคุณ ให้เลือกชื่อเรื่องของบทความ

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

 3. ภายใต้ เชื่อมโยงไปยัง ให้คลิก ตำแหน่งในเอกสารนี้

 4. ภายใต้ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้คลิกหน้ากระดาษที่คุณต้องการให้ชื่อเรื่องเชื่อมโยงไปยัง และจากนั้นให้คลิก ตกลง

สร้างการปรับอื่นสำหรับเว็บ

คุณลักษณะการจัดรูปแบบการพิมพ์ที่แสดงได้ไม่ดีนักในเว็บเบราว์เซอร์จะไม่มีอยู่ในเว็บโหมด หลังจาก Publisher ได้แปลงสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์ของคุณเป็นสิ่งพิมพ์บนเว็บ คุณอาจต้องทำการปรับเพิ่มเติมไปยังการจัดรูปแบบของสิ่งพิมพ์เพื่อทำให้พร้อมสำหรับการแสดงบนเว็บ

หลังจากการแปลง ข้อความจะไม่อยู่รอบกรอบรูปภาพโดยอัตโนมัติอีกต่อไป ถ้ากรอบรูปภาพอยู่ด้านบนของกรอบข้อความ ข้อความจะซ่อนอยู่ คุณสามารถย้ายหรือปรับขนาดกรอบข้อความ หรือย้ายกรอบรูปภาพเพื่อที่ไม่ให้มีการเหลื่อมได้

โดยทั่วไปจะมีช่องว่างระหว่างกรอบข้อความและขอบข้อความของสิ่งพิมพ์มากกว่าที่ต้องการบนเว็บไซต์ คุณสามารถปรับกรอบข้อความหรือกรอบรูปภาพใดๆ เพื่อเติมช่องว่างได้ดีขึ้น

แบบแผนแบบอักษรที่มีอยู่สำหรับสิ่งพิมพ์บนเว็บจะแตกต่างกับแบบแผนแบบอักษรที่มีอยู่สำหรับสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์ แบบอักษรที่ใช้ในจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์ของคุณจะไม่ได้รับการแปลงเป็นแบบอักษรที่เหมาะสมกว่าสำหรับเว็บโดยอัตโนมัติ คุณควรเปลี่ยนแบบอักษรทั้งหมดในจดหมายข่าวที่แปลงให้เป็นแบบอักษรของเว็บเพื่อให้อ่านแบบอักษรเหล่านั้นบนเว็บได้ง่ายกว่า

เมื่อต้องการเลือกแบบแผนแบบอักษรของเว็บ

 1. เลือกบางข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แบบอักษร

 3. ในกล่องโต้ตอบ แบบอักษร ภายใต้ ทั่วไป ให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแบบอักษรของเว็บเท่านั้น

 4. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แบบแผนแบบอักษร

 5. เลือกหนึ่งในรูปแบบอักษรในรายการภายใต้ นำแบบแผนแบบอักษรไปใช้

  แบบแผนแบบอักษรสำหรับทั้งสิ่งพิมพ์ได้รับการแปลงเป็นแบบอักษรที่เหมาะสมสำหรับการเข้าชมเว็บ

การเปลี่ยนแปลงขนาดหน้าระหว่างการแปลง

คุณจะสังเกตเห็นได้หลังจากคุณได้แปลงสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์บนเว็บแล้วว่าขนาดหน้ามีการเปลี่ยนแปลง ช่องว่างเพิ่มเติมด้านล่างของหน้าจะอนุญาตให้คุณย้ายกรอบข้อความและกรอบรูปภาพจากหน้าอื่นๆ ไปยังหน้าเดียวเพื่อปรับเว็บไซต์ให้ซับซ้อนน้อยลง

การตรวจสอบกราฟิกของคุณ

ตรวจทานรูปแบบแฟ้มของแต่ละภาพกราฟิกในจดหมายข่าวของคุณ ถ้าจดหมายข่าวเดิมของคุณมีรูปถ่ายหรือภาพประกอบแบบความละเอียดสูง ให้ใช้โปรแกรมแก้ไขภาพ เช่น Microsoft Picture It! หรือ Microsoft Digital Image Pro เพื่อปรับขนาดและบันทึกใหม่ในรูปแบบที่เหมาะสำหรับเว็บ การทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดแฟ้มให้เร็วขึ้นได้

บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวจัดการกราฟิก เมื่อต้องการตรวจทานกราฟิกทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ของคุณอย่างรวดเร็ว

การกลับไปยังสิ่งพิมพ์เดิม

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้แปลงจดหมายข่าวเป็นสิ่งพิมพ์บนเว็บ แล้วจากนั้นต้องการกลับไปยังจดหมายข่าวเดิม ไม่ต้องเลือก แปลงเป็นสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์ ในเมนู แฟ้ม การทำเช่นนี้จะเป็นการแปลงแฟ้มที่ได้รับการแปลงแล้ว และจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งพิมพ์เดิมของคุณ ให้คุณคลิก เปิด บนเมนู แฟ้ม แล้วจากนั้นให้ค้นหาตำแหน่งสิ่งพิมพ์จดหมายข่าวเดิมของคุณแทน

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเว็บไซต์ของคุณ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก แสดงตัวอย่างเว็บเพจ

 2. เว็บไซต์จะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ คุณสามารถนำทางจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งได้ด้วยการคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติในสิ่งพิมพ์และการเชื่อมโยงบนแถบนำทางเว็บ

การประกาศจดหมายข่าวเป็นเว็บไซต์ลงเว็บ

เมื่อแก้ไขเสร็จสมบูรณ์ คุณก็พร้อมที่จะสร้างไฟล์ Web จริงของคุณ ทำตามคำแนะนำ โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เมื่อต้องการเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ หรืออ่านส่วนไฟล์การประกาศไปยังเว็บของบทความนี้

ค้นหาการอธิบายโดยย่อของวิธีประกาศแฟ้มของคุณไปยังเว็บด้านล่างได้ในการประกาศแฟ้มลงเว็บ

ด้านบนสุดของหน้า

แปลงสิ่งพิมพ์เป็นไฟล์ PDF หรือ XPS เพื่อประกาศไปยังเว็บ

ก่อนที่คุณประกาศ Publisher ไฟล์ของคุณไปยังเว็บ คุณควรแปลงไปยังไฟล์ PDF หรือ XPS

หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS จากโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 เฉพาะหลังจากที่คุณติดตั้ง Add-in แล้วเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์อื่นๆ เช่น FTP และ XPS

ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเกี่ยวกับวิธีบันทึก Publisher file ในรูปแบบที่บุคคลอื่นสามารถดูได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

บันทึกไฟล์ Publisher เป็นไฟล์ PDF หรือ XPS

เมื่อต้องการบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณในรูปแบบ PDF

ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณในรูปแบบทั่วไป ซึ่งจะสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างง่ายดาย และเป็นรูปแบบที่โรงพิมพ์หลายแห่งใช้

 1. ใน Publisher ให้เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการให้บุคคลอื่นดู

 2. บนเมนู แฟ้ม คลิก จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ในกล่องโต้ตอบ จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS คลิก PDF แล้วคลิก บันทึก

  สิ่งพิมพ์ของคุณถูกบันทึกไว้ตามค่าเริ่มต้นเป็นชื่อสิ่งพิมพ์.pdfในโฟลเดอร์เอกสารของฉัน บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกเปลี่ยน จากนั้น คลิกขนาดมาตรฐานหรือค่าน้อยที่สุดในกล่องโต้ตอบตัวเลือกประกาศ ตั้งค่าเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการดูแบบออนไลน์

คุณสามารถบันทึกแฟ้มเป็น PDF โดยใช้กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ได้อีกด้วย

เมื่อต้องการบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณในรูปแบบ XPS

ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณด้วยการบีบอัดที่มากกว่ารูปแบบ PDF ในขณะที่ยังคงเป็นแฟ้มที่สามารถพิมพ์ออกมาได้คุณภาพสูงที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อปอยู่

 1. ใน Publisher ให้เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการให้บุคคลอื่นดู

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ในกล่องโต้ตอบจัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS ให้คลิก XPS แล้วคลิก บันทึก

  สิ่งพิมพ์ของคุณถูกบันทึกไว้ตามค่าเริ่มต้นเป็นชื่อสิ่งพิมพ์.xpsในโฟลเดอร์เอกสารของฉัน บนคอมพิวเตอร์ของคุณ การประกาศจะปรับให้เหมาะสมสำหรับการพิมพ์คุณภาพสูง แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่ต่ำลง โดยคลิกเปลี่ยน

คุณสามารถบันทึกแฟ้มเป็นแฟ้ม XPS โดยใช้กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ได้อีกด้วย

ด้านบนสุดของหน้า

การประกาศแฟ้มลงเว็บ

คุณสามารถประกาศเว็บไซต์แบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ File Transfer Protocol (FTP) หรือ ไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเอง

ประกาศเว็บไซต์ลงตำแหน่งที่ตั้งบนอินเทอร์เน็ตหรือบนเครือข่าย

เมื่อต้องการเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณบน World Wide Web (WWW), คุณต้องสมัครใช้งานบริการการโฮสต์เว็บ บริการการโฮสต์เว็บให้ Internet access และพื้นที่เก็บข้อมูลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ก่อนที่คุณเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ดูแลระบบเพื่อรับข้อมูลที่คุณต้องการประกาศ และ Uniform Resource Locator (URL) ของเว็บไซต์ที่คุณสามารถบันทึกไฟล์

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศไปยังเว็บ

 2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ในกล่องโต้ตอบ ประกาศไปยังเว็บ ให้พิมพ์ URL ของเว็บหรือเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายที่คุณต้องการบันทึกเว็บไซต์ของคุณ  ตัวอย่างเช่น http://www.northwindtraders.com  แล้วคลิก บันทึก

 3. ถ้ามีพร้อมท์ขึ้นมา ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

  ไดเรกทอรีที่สัมพันธ์กันกับ URL จะปรากฏขึ้นมาในกล่องโต้ตอบ ประกาศไปยังเว็บ

 4. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ซึ่งคุณต้องการบันทึกเว็บไซต์ของคุณ

 5. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้เลือกดัชนีเป็นชื่อเริ่มต้นสำหรับโฮมเพจของคุณ แล้วคลิก บันทึก

 6. เมื่อพร้อมท์ ให้คลิก ตกลง

ประกาศเว็บไซต์โดยใช้ FTP

ก่อนที่จะปฏิบัติตามกระบวนการนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อรับข้อมูลที่คุณต้องการประกาศไปยังไซต์ FTP คุณยังต้องสร้างไซต์ FTP ใน ตำแหน่ง FTP อีกด้วย

วิธีการ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศไปยังเว็บ

 2. ในกล่อง บันทึกใน ให้คลิก ตำแหน่ง FTP

 3. คลิกสองครั้งที่ เพิ่ม/ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง FTP

 4. ป้อนข้อมูลที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิก ยกเลิก

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศไปยังเว็บ

 2. ในกล่อง บันทึกใน ให้คลิก ตำแหน่ง FTP

 3. ในรายการของไซต์ FTP ให้คลิกสองครั้งที่ไซต์ที่คุณต้องการ แล้วคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ซึ่งคุณต้องการประกาศเว็บไซต์ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณต้องการให้คุณใช้โปรแกรมที่ระบุเพื่ออัปโหลดเว็บไซต์ของคุณ หรือถ้าคุณกำลังประกาศเว็บไซต์ของคุณลงบนอินทราเน็ตขององค์กร คุณอาจต้องการบันทึกรุ่นของเว็บไซต์ของคุณในรูปแบบแฟ้ม HTML ที่ระบุและติดตามกระบวนการอื่นเพื่อประกาศเว็บไซต์ของคุณ ให้สอบถาม ISP หรือผู้ดูแลระบบของคุณถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีบันทึกและประกาศเว็บไซต์ของคุณ

บันทึกเว็บไซต์ไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ประกาศไปยังเว็บ

 2. ในรายการ บันทึกใน ในกล่องโต้ตอบ ประกาศไปยังเว็บ ให้คลิกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการประกาศเว็บไซต์ของคุณ เช่นโฟลเดอร์ เอกสารของฉัน

  ถ้าคุณต้องการเพิ่มเว็บไซต์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ใหม่ ให้คลิกขวาที่ซึ่งคุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ ให้เลือก สร้าง แล้วคลิก โฟลเดอร์ เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ แล้วจากนั้นให้พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ลงในกล่อง ชื่อ

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับโฮมเพจของคุณ

 4. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×