การแปลงจดหมายข่าวสำหรับจัดพิมพ์เพื่อใช้งานบนเว็บ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

คุณสามารถสร้างจดหมายข่าวพิมพ์ใน Publisher ได้สำหรับธุรกิจของคุณ ขณะนี้ คุณจะใช้สิ่งพิมพ์เดียวกันบนอินเทอร์เน็ตหรือไม่ คุณมีสองตัวเลือก:

 • คุณสามารถสร้างเว็บไซต์จากจดหมายข่าวพิมพ์

 • คุณสามารถเปลี่ยนการพิมพ์จดหมายข่าวไฟล์ PDF หรือ XPS ไฟล์ และประกาศไปยังเว็บไซต์ที่คุณสร้างขึ้นใน Publisher

โดยการส่งข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยลิงก์ลงในจดหมายข่าว Web คุณสามารถทั้งบันทึกจ่าหน้าจดหมายต้นทุน และติดต่อกับผู้ชมกว้าง

คุณต้องการทำอะไร

สร้างเว็บไซต์จากจดหมายข่าวพิมพ์

แปลงสิ่งพิมพ์เป็นไฟล์ PDF หรือ XPS เพื่อประกาศไปยังเว็บ

ประกาศไฟล์ไปยังเว็บ

สร้างเว็บไซต์จากจดหมายข่าวพิมพ์

ก่อนที่คุณจะแปลงจดหมายข่าวของคุณ

สิ่งสำคัญ: ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการในจดหมายข่าวของคุณพิมพ์ก่อนที่จะแปลงลงในสิ่งพิมพ์เว็บ หลังจากที่คุณเริ่มต้นการแปลง ตัวเลือกการแก้ไขบางอย่างจะไม่พร้อมใช้งาน (ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณใช้ตัวช่วยสร้างแปลงสิ่งพิมพ์เว็บ เพื่อแปลงจดหมายข่าวของคุณพิมพ์ลงในสิ่งพิมพ์เว็บ ตัวเลือกในคอลัมน์ จะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวเลือกหน้า )

ให้พิจารณาดำเนินการการปรับเปลี่ยนให้จดหมายข่าวของคุณพิมพ์ต่อไปนี้ก่อนที่จะแปลงลงในสิ่งพิมพ์เว็บ:

 • ถ้าข้อความสมบูรณ์ของบทความครอบคลุมหลายหน้า ให้พิจารณาการย้ายบทความบนหน้าเดียวสำหรับการอ่านได้ง่ายขึ้น หรืออีกวิธีหนึ่ง หลังจากคุณแปลงสิ่งพิมพ์ คุณสามารถใช้ไฮเปอร์ลิงก์เพื่อเชื่อมต่อบทความส่วนอื่น

 • ถ้าหน้าสุดท้ายของจดหมายข่าวของคุณพิมพ์ประกอบด้วยข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับอยู่ของลูกค้าและข้อมูลที่ติดต่อบริษัท คุณอาจต้องการลบหน้า เปลี่ยนข้อมูล หรือย้ายข้อมูลที่ติดต่อไปยังหน้าอื่น ๆ

 • เนื่องจากคอลัมน์หนึ่งเป็นง่ายต่อการอ่านบนเว็บกว่าหลายคอลัมน์ ให้พิจารณาใช้ตัวเลือกภายใต้คอลัมน์ ในบานหน้าต่างงานตัวเลือกหน้า การเปลี่ยนแปลงหลายคอลัมน์พิมพ์จดหมายข่าวลงในสิ่งพิมพ์เว็บคอลัมน์เดียว

  หมายเหตุ: คุณต้องเปลี่ยนการเลือกคอลัมน์สำหรับแต่ละหน้าของสิ่งพิมพ์แต่ละรายได้

 • พิมพ์จดหมายข่าวมีฟีเจอร์ออกแบบพิมพ์เฉพาะที่ไม่จำเป็นสำหรับเว็บ หมายเลขหน้า ในตาราง ของเนื้อหา และ บนแต่ละหน้าของสิ่งพิมพ์ เป็นตัวอย่างเช่นพิมพ์เฉพาะรายการที่คุณอาจต้องการเอาออก จ่าหน้าจดหมายข้อมูลลูกค้าได้อีก

สร้างสิ่งพิมพ์เว็บจากจดหมายข่าวพิมพ์

หลังจากที่คุณระบุ และทำให้การเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องทั้งหมดในสิ่งพิมพ์พิมพ์ คุณสามารถดำเนินการการแปลง

แปลงจดหมายข่าวพิมพ์จดหมายข่าวบนเว็บ

 1. เริ่มต้น Publisher

 2. ในรายการสิ่งพิมพ์ล่าสุด คลิกไฟล์พิมพ์จดหมายข่าว (หรือ คลิกจากแฟ้ม เรียกดู และเลือกไฟล์จดหมายข่าวของคุณที่มีอยู่ แล้ว เปิดไฟล์นั้น)

 3. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือเค้าโครงของจดหมายข่าว (เช่นการเปลี่ยนหลายหน้าบทความไปยังหน้าเดียว การเปลี่ยนเค้าโครงเป็นหลายคอลัมน์ลงในสิ่งพิมพ์ของคอลัมน์เดียว เอาลูกค้าจ่าหน้าจดหมายอยู่พื้นที่ หรือเอาออกแบบพิมพ์เฉพาะ ฟีเจอร์)

 4. บนเมนูไฟล์ คลิกแปลงเป็นสิ่งพิมพ์บนเว็บ

 5. ภายใต้บันทึกของคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ปัจจุบัน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในการพิมพ์จดหมายข่าวไฟล์ต้นฉบับก่อนที่จะดำเนินการแปลง คลิกใช่

   หรืออีกวิธีหนึ่ง หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการตัวช่วยสร้าง คุณสามารถบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณมีการปรับเปลี่ยนภายใต้ชื่อไฟล์ใหม่ ด้วยการคลิกบันทึกเป็น บนเมนูไฟล์ แล้ว พิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่

   หมายเหตุ: ถ้าคุณบันทึก โดยใช้ชื่อไฟล์เดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณเดิม คุณจะเขียนทับสิ่งพิมพ์ต้นฉบับ

  • เมื่อต้องการแปลงจดหมายข่าวโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณในการพิมพ์จดหมายข่าวไฟล์ต้นฉบับ คลิกไม่ใช่

 6. คลิก ถัดไป

 7. ภายใต้แถบนำทางเพิ่ม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถบนำทางไปยังสิ่งพิมพ์เว็บของคุณถูกแปลง คลิกใช่

  • เมื่อต้องการแปลงสิ่งพิมพ์ของคุณบนเว็บโดยไม่ต้องเพิ่มแถบนำทาง คลิกไม่ใช่

   สิ่งสำคัญ: ไม่ มีแถบนำทาง ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณมีไม่มีวิธีในการเข้าถึงของสิ่งพิมพ์เว็บเพจอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเพิ่มแถบนำทางแม้ว่าคุณแปลงจดหมายข่าวของคุณ

 8. คลิก เสร็จสิ้น

 9. ถ้าคุณเลือกการบันทึกการปรับเปลี่ยนของจดหมายข่าวของคุณพิมพ์ในขั้นตอนที่ 5 กล่องโต้ตอบบันทึกเป็น แสดงชื่อไฟล์ใหม่แนะนำสำหรับการปรับเปลี่ยน บันทึกสิ่งพิมพ์พิมพ์ที่มีการปรับเปลี่ยนภายใต้ชื่อไฟล์สื่อความหมายใหม่ (เช่น July2008Modified) โดยการเปลี่ยนชื่อแนะนำในกล่องชื่อไฟล์ และ นั้น ในรายการบันทึกเป็นชนิด เลือกSingle File Web Page หรือWeb Page กรอง

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณใช้ชื่อเริ่มต้น คุณจะเขียนทับสิ่งพิมพ์ของคุณพิมพ์

  หมายเหตุ: โดยใช้ชื่อไฟล์ที่แตกต่างกันมากกว่าหนึ่งที่ใช้สำหรับสิ่งพิมพ์พิมพ์เดิม คุณจะแน่ใจว่า สิ่งพิมพ์จดหมายข่าวพิมพ์ต้นฉบับของคุณยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

 10. ในตัวแปลงสิ่งพิมพ์บนเว็บ ทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ (ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปลี่ยนตำแหน่งแถบนำทาง)

 11. บันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณบนเว็บใหม่ ด้วยการพิมพ์ชื่อไฟล์คำอธิบาย (เช่น July2008Web)

ปรับแถบนำทาง

ถ้าคุณเพิ่มลงในแถบนำทางเมื่อคุณแปลงสิ่งพิมพ์ของคุณ แล้วคุณอาจต้องการปรับตำแหน่งของแถบนำทางให้อยู่ในตำแหน่งเดิมบนแต่ละหน้า ระยะขอบบนของหน้าแต่ละมักใช้ได้ดี โดยเฉพาะถ้าคุณทำในแถบนำทางแนวนอนเพื่อให้ได้ดีพอดีกับช่องว่าง

เพิ่มแถบนำทางใหม่

ถ้าคุณเลือกที่ไม่เพิ่มแถบนำทางในระหว่างการแปลงของจดหมายข่าวของคุณ คุณสามารถเพิ่มเวอร์ชันที่ใหม่กว่า โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

 1. บนเมนูแทรก ชี้ไปที่แถบนำทาง แล้ว คลิ กใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบแกลเลอรีการออกแบบ คลิกแถบออกแบบและตัวเลือกที่คุณต้องการนำทางการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงที่มีทั้งสถานะการยกเลิกการเลือก (แสดงสีเริ่มต้น) และตัวเลือกสถานะ (แสดงเป็นสีที่แตกต่างกันเมื่อคุณคลิกลิงก์เพื่อเลือก), คลิกแสดงสถานะที่เลือก

 3. ภายใต้อัปเดตอัตโนมัติ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการอัปเดตการแถบนำทาง โดยรวมถึงลิงก์ไปยังแต่ละหน้าที่มีอยู่ในสิ่งพิมพ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายอัปเดตแถบนำทางนี้ มีลิงก์ไปยังหน้าที่มีอยู่ในสิ่งพิมพ์นี้

  • เมื่อต้องการระบุการเชื่อมโยงกับจากแถบนำทาง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายอัปเดตแถบนำทางนี้ มีลิงก์ไปยังหน้าที่มีอยู่ในสิ่งพิมพ์นี้ จากนั้น ให้กำหนดหน้าใดหน้าใดด้วยตนเอง ที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง โดยใช้ตัวเลือกในแถบนำทาง คุณสมบัติ กล่องโต้ตอบ

 4. คลิกแทรกวัตถุ

เปลี่ยนข้อความบนแถบนำทาง

 1. เลือกแถบนำทางด้านบนหน้าใด ๆ

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว พิมพ์ข้อความใหม่ที่คุณต้องการแทนที่

  เปลี่ยนแปลงข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลงในแถบนำทางด้านบนทุกหน้า

เพิ่มลิงก์บนแถบนำทางโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณเพิ่มหน้าจดหมายข่าวของคุณบนเว็บ ลิงก์ไปยังหน้าเหล่านั้นสามารถสามารถโดยอัตโนมัติเพิ่มลงในแถบการนำทางที่มีอยู่

 1. เลือกแถบนำทางด้านบนหน้าใด ๆ

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกคุณสมบัติแถบนำทาง

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแถบนำทาง เลือกกล่องกาเครื่องหมายอัปเดตแถบนำทางนี้ มีลิงก์ไปยังหน้าใหม่ที่จะถูกเพิ่มลงในสิ่งพิมพ์นี้

เพิ่มลิงก์ลงในแถบนำทางด้วยตนเอง

 1. ในสิ่งพิมพ์ที่ถูกแปลง คลิกแถบนำทาง แล้ว คลิ กปุ่มตัวช่วยสร้าง ปุ่มตัวช่วยสร้าง

 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแถบนำทาง คลิกเพิ่มการเชื่อมโยง

 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มการเชื่อมโยง ภายใต้ลิงก์ไปยัง คลิกตำแหน่งในเอกสารนี้

 4. ภายใต้เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ คลิกหน้าที่คุณต้องการลิงก์ไปยังจากแถบนำทาง

 5. ในกล่องข้อความจะแสดง พิมพ์ข้อความลิงก์ที่คุณต้องการให้ปรากฏบนแถบนำทาง นั้นแล้ว คลิกตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแถบนำทาง คลิกตกลง

แปลงตารางของเนื้อหาในรายการของเนื้อหาบนเว็บ

ถ้าจดหมายข่าวของคุณพิมพ์มีสารบัญแสดงรายการทั้งหมดของบทความและหมายเลขหน้าของพวกเขาสอดคล้องกัน สารบัญที่สามารถกลายเป็น แถบ ลิงก์ไปยังหน้าในสิ่งพิมพ์บนเว็บของคุณทั้งหมดให้นำทางของคุณ

บนหน้าแรกของสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถรวมมีขนาดเล็กสารบัญที่มีลิงก์ไปยังบทความที่เฉพาะเจาะจง ลบหมายเลขหน้า และจัดรูปแบบชื่อเรื่องของบทความเป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่ข้ามไปยังบทความเกี่ยวข้องของพวกเขา

จัดรูปแบบมีชื่อเรื่องของบทความเป็นไฮเปอร์ลิงก์

 1. ในสารบัญของคุณ เลือกชื่อเรื่องของบทความ

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 3. ภายใต้ ลิงก์ไปยัง ให้คลิก ตําแหน่งในเอกสารนี้

 4. ภายใต้เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ คลิกหน้าที่คุณต้องการลิงก์ไปยังชื่อเรื่อง นั้นแล้ว คลิกตกลง

ทำการปรับปรุงอื่น ๆ สำหรับเว็บ

พิมพ์คุณลักษณะจัดรูปแบบที่ไม่แสดงในเว็บเบราว์เซอร์และจะไม่พร้อมใช้งานในโหมดเว็บ หลังจากที่ Publisher แปลงสิ่งพิมพ์ของคุณพิมพ์ลงในสิ่งพิมพ์เว็บ คุณจำเป็นต้องทำบางอย่างเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนการจัดรูปแบบของสิ่งพิมพ์เพื่อทำให้พร้อมสำหรับเว็บแสดง

หลังจากที่แปลง ไม่โดยอัตโนมัติตัดข้อความรอบกรอบรูปภาพ ถ้าเป็นกรอบภาพด้านบนของข้อความเฟรม ข้อความถูกซ่อนไว้ คุณสามารถย้าย หรือปรับขนาดเฟรมข้อความ หรือย้ายกรอบรูปภาพจึงไม่มีการซ้อนทับกันไม่

โดยทั่วไปแล้วเพิ่มเติมช่องว่างระหว่างกรอบข้อความและขอบของสิ่งพิมพ์มากกว่าที่จำเป็นต้องใช้บนเว็บไซต์ได้ คุณสามารถปรับใด ๆ ของเฟรมข้อความหรือรูปภาพเมื่อต้องการเติมที่ดียิ่งขึ้นบนพื้นที่ว่าง

แบบแผนฟอนต์ที่พร้อมใช้งานสำหรับสิ่งพิมพ์เว็บแตกต่างจากที่พร้อมใช้งานสำหรับสิ่งพิมพ์ ฟอนต์ที่ใช้ในจดหมายข่าวของคุณพิมพ์จะถูกแปลงโดยอัตโนมัติเป็นฟอนต์ที่ดีที่สุดสำหรับเว็บ เป็นความคิดดีเมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ทั้งหมดในจดหมายข่าวถูกแปลงเป็นฟอนต์เว็บเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านบนเว็บ

เมื่อต้องการเลือกแผนฟอนต์บนเว็บ

 1. เลือกข้อความบางอย่างในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 2. บนแมนู รูปแบบ คลิกฟอนต์

 3. ในกล่องโต้ตอบฟอนต์ ภายใต้ทั่วไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงฟอนต์เว็บเท่านั้น

 4. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกฟอนต์

 5. เลือกฟอนต์หนึ่งในรายการภายใต้นำไปใช้แผนฟอนต์

  แบบแผนฟอนต์สำหรับสิ่งพิมพ์ทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นฟอนต์ที่เหมาะสมสำหรับการดูบนเว็บ

เปลี่ยนขนาดหน้าในระหว่างการแปลง

คุณจะสังเกตเห็นหลังจากที่คุณได้แปลงสิ่งพิมพ์พิมพ์ลงในสิ่งพิมพ์ของเว็บที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดหน้ากระดาษ ระยะห่างเพิ่มเติมที่ด้านล่างของหน้าให้คุณสามารถย้ายข้อความเฟรมและกรอบรูปภาพจากหน้าอื่น ๆ ลงในหน้าเดียวเพื่อลดความซับซ้อนของเว็บไซต์

เลือกรูปภาพของคุณ

ตรวจทานรูปแบบไฟล์ของแต่ละรูปแบบกราฟิกในจดหมายข่าวของคุณ ถ้าจดหมายข่าวต้นฉบับของคุณประกอบด้วยความละเอียดสูงภาพถ่ายหรือภาพประกอบ ใช้โปรแกรมเช่น Microsoft รูปภาพนั้นแก้ไขรูป! หรือ Microsoft ดิจิทัลรูป Pro เพื่อปรับขนาด และบันทึกได้ในรูปแบบง่ายเว็บ ซึ่งจะเร่งความเร็วของเวลาในการดาวน์โหลดไฟล์

บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวจัดการกราฟิก เมื่อต้องการดูรูปภาพในสิ่งพิมพ์ของคุณทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

กลับไปยังสิ่งพิมพ์ต้นฉบับ

หมายเหตุ: ถ้าคุณแปลงจดหมายข่าวลงในสิ่งพิมพ์เว็บแล้ว ต้องการกลับไปยังจดหมายข่าวฉบับ ไม่เลือกแปลงเป็นการพิมพ์สิ่งพิมพ์ ในเมนูไฟล์ นี้จะแปลงไฟล์ได้แปลง และมีผลในการเปลี่ยนแปลงไปยังสิ่งพิมพ์ต้นฉบับของคุณ แทน บนเมนูไฟล์ คลิกเปิด แล้ว ค้นหาสิ่งพิมพ์จดหมายข่าวต้นฉบับของคุณ

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเว็บไซต์ของคุณ

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกแสดงตัวอย่างเว็บเพจ

 2. เว็บไซต์เปิดขึ้นในหน้าต่างเบราว์เซอร์ คุณสามารถนำทางจากหน้า ด้วยการคลิกไฮเปอร์ลิงก์ในสิ่งพิมพ์และลิงก์บนแถบนำทางเว็บ

เผยแพร่จดหมายข่าวของคุณเป็นเว็บไซต์ไปยังเว็บ

เมื่อแก้ไขเสร็จสมบูรณ์ คุณก็พร้อมที่จะสร้างไฟล์ Web จริงของคุณ ทำตามคำแนะนำ โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เมื่อต้องการเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ หรืออ่านส่วนไฟล์การประกาศไปยังเว็บของบทความนี้

ค้นหาภาพรวมโดยย่อของวิธีการประกาศไฟล์ของคุณไปยังเว็บด้านล่างในไฟล์การประกาศไปยังเว็บ

ด้านบนของหน้า

แปลงสิ่งพิมพ์เป็นไฟล์ PDF หรือ XPS เพื่อประกาศไปยังเว็บ

ก่อนที่คุณประกาศ Publisher ไฟล์ของคุณไปยังเว็บ คุณควรแปลงไปยังไฟล์ PDF หรือ XPS

หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS จากโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 เฉพาะหลังจากที่คุณติดตั้ง Add-in แล้วเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์อื่นๆ เช่น FTP และ XPS

ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการบันทึกไฟล์ Publisher ของคุณในรูปแบบที่ผู้อื่นสามารถดูในส่วนดูเพิ่มเติม

บันทึกไฟล์ Publisher เป็นไฟล์ PDF หรือ XPS

เมื่อต้องการบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณในรูปแบบ PDF

ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณในรูปแบบ ที่ถูกทั่วไป สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างง่ายดาย เป็นรูปแบบที่ใช้เครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์มากมาย

 1. ใน Publisher เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการให้บุคคลอื่นสามารถดู

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกเผยแพร่เป็น PDF หรือ XPS

 3. ในรายการบันทึกเป็นชนิด ในกล่องโต้ตอบจัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS คลิกPDF แล้ว คลิ กบันทึก

  สิ่งพิมพ์ของคุณถูกบันทึกไว้ตามค่าเริ่มต้นเป็นชื่อสิ่งพิมพ์.pdfในโฟลเดอร์เอกสารของฉัน บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกเปลี่ยน จากนั้น คลิกขนาดมาตรฐานหรือค่าน้อยที่สุดในกล่องโต้ตอบตัวเลือกประกาศ ตั้งค่าเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการดูแบบออนไลน์

คุณยังสามารถบันทึกไฟล์เป็น PDF ได้ โดยใช้กล่องโต้ตอบบันทึกเป็น

เมื่อต้องการบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณในรูปแบบ XPS

ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณ ด้วยการบีบอัดมากยิ่งกว่ารูปแบบ PDF ในขณะที่เหลืออยู่ คุณภาพสูงสามารถพิมพ์ได้ไฟล์สมบูรณ์สำหรับการพิมพ์บนเดสก์ท็อป

 1. ใน Publisher เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการให้บุคคลอื่นสามารถดู

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกเผยแพร่เป็น PDF หรือ XPS

 3. ในรายการบันทึกเป็นชนิด ในกล่องโต้ตอบจัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS คลิกXPS แล้ว คลิ กบันทึก

  สิ่งพิมพ์ของคุณถูกบันทึกไว้ตามค่าเริ่มต้นเป็นชื่อสิ่งพิมพ์.xpsในโฟลเดอร์เอกสารของฉัน บนคอมพิวเตอร์ของคุณ การประกาศจะปรับให้เหมาะสมสำหรับการพิมพ์คุณภาพสูง แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่ต่ำลง โดยคลิกเปลี่ยน

คุณยังสามารถบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ XPS ได้ โดยใช้กล่องโต้ตอบบันทึกเป็น

ด้านบนของหน้า

ประกาศไฟล์ไปยังเว็บ

คุณสามารถประกาศเว็บไซต์แบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ File Transfer Protocol (FTP) หรือ ไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเอง

เผยแพร่เว็บไซต์ไปยังตำแหน่ง บนอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่าย

เมื่อต้องการเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณบน World Wide Web (WWW), คุณต้องสมัครใช้งานบริการการโฮสต์เว็บ บริการการโฮสต์เว็บให้ Internet access และพื้นที่เก็บข้อมูลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ก่อนที่คุณเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ดูแลระบบเพื่อรับข้อมูลที่คุณต้องการประกาศ และ Uniform Resource Locator (URL) ของเว็บไซต์ที่คุณสามารถบันทึกไฟล์

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกประกาศไปยังเว็บ

 2. ในกล่องชื่อไฟล์ ในกล่องโต้ตอบประกาศไปยังเว็บ พิมพ์ URL ของเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายหรือเว็บที่คุณต้องการบันทึกเว็บไซต์ของคุณนั่นคือตัวอย่าง http://www.northwindtraders.com — แล้ว คลิกบันทึก

 3. ถ้าได้รับพร้อมท์ พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ไดเรกทอรีที่เกี่ยวข้องกับ URL ของคุณจะปรากฏในกล่องโต้ตอบประกาศไปยังเว็บ

 4. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกเว็บไซต์ของคุณ

 5. ในกล่องชื่อไฟล์ เลือกดัชนีเป็นชื่อเริ่มต้นโฮมเพจของ แล้ว คลิ กบันทึก

 6. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้คลิก ตกลง

เผยแพร่เว็บไซต์โดยใช้ FTP

ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนนี้ ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อรับข้อมูลที่คุณต้องการประกาศไปยังไซต์FTP คุณยังต้องการสร้างไซต์ FTP ในตำแหน่ง FTP

วิธีการมีดังนี้

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกประกาศไปยังเว็บ

 2. ในกล่องบันทึกใน คลิกตำแหน่ง FTP

 3. ดับเบิลคลิกที่ตำแหน่ง FTP เพิ่ม/ปรับเปลี่ยน

 4. ใส่ข้อมูลที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต นั้นแล้ว คลิกตกลง

 5. คลิก ยกเลิก

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกประกาศไปยังเว็บ

 2. ในกล่องบันทึกใน คลิกตำแหน่ง FTP

 3. ในรายการของไซต์ FTP ไซต์คุณต้องการดับเบิลคลิกที่ แล้ว ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) คุณจะต้องใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเพื่ออัปโหลดเว็บไซต์ของคุณ หรือ ถ้าคุณต้องการประกาศบนเว็บไซต์ของคุณไปอินทราเน็ตภายในองค์กร คุณอาจจำเป็นต้องบันทึกเวอร์ชันของเว็บไซต์ของคุณในรูปแบบไฟล์ที่เฉพาะเจาะจงHTML และทำตามตัว diffe ให้เช่ากระบวนการเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ ขอให้ ISP หรือผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการบันทึก และเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ

บันทึกเป็นเว็บไซต์ไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกประกาศไปยังเว็บ

 2. ในการบันทึกใน รายการ ในกล่องโต้ตอบประกาศไปยังเว็บ คลิกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ เช่นโฟลเดอร์เอกสารของฉัน ของคุณ

  ถ้าคุณต้องการเพิ่มเว็บไซต์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ใหม่ คลิกขวาที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ เลือกใหม่ คลิกโฟลเดอร์ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ แล้ว พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ในกล่องชื่อ

 3. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อไฟล์สำหรับโฮมเพจของคุณ

 4. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×