การแปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

งานนำเสนอมักจะมีภาพนิ่งที่มีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย วิธีการอันรวดเร็วที่จะแปลงข้อความในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นกราฟิก SmartArt เพื่อแสดงข้อความของคุณที่มองเห็นได้ใน PowerPoint มีดังนี้ กราฟิก SmartArt เป็นการแสดงข้อมูลที่คุณสามารถกำหนดเองได้อย่างเต็มที่

ในบทความนี้

ภาพรวมของการแปลงข้อความบนสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

แปลงข้อความบนสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

ภาพรวมของการแปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

การแปลงข้อความของคุณเป็นกราฟิก SmartArt เป็นวิธีการอันรวดเร็วที่จะแปลงภาพนิ่งที่มีอยู่เป็นภาพประกอบที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ ตัวอย่างเช่น ในคลิกเดียว คุณสามารถแปลงภาพนิ่งวาระการประชุมเป็นกราฟิก SmartArt ได้ คุณสามารถเลือกจากเค้าโครงที่มีอยู่แล้วภายในหลายแบบเพื่อทำให้ข้อความหรือความคิดของคุณดูน่าอ่านมากขึ้นได้ วางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อเพื่อทดลองดูเค้าโครงของกราฟิก SmartArt ที่จะทำงานได้ดีที่สุดกับรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สไลด์แบบเรียบง่ายแปลงเป็นกราฟิก SmartArt
นำสไลด์ที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบเรียบง่ายมาเปลี่ยนให้เป็นกราฟิกที่สวยงามราวกับออกแบบด้วยมืออาชีพกันเถอะ

หลังจากคุณเลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ข้อความบนสไลด์ของคุณจะถูกวางในรูปร่างโดยอัตโนมัติและถูกจัดเรียงโดยยึดตามเค้าโครงที่เลือก จากนั้น คุณจะสามารถกำหนดกราฟิก SmartArt เองได้โดยการเปลี่ยนสี หรือการเพิ่มสไตล์ SmartArt

ด้านบนของหน้า

แปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt

 1. คลิกที่พื้นที่ที่สำรองไว้ซึ่งมีข้อความบนสไลด์ที่คุณต้องการจะแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แปลงเป็นกราฟิก SmartArt รูปปุ่ม

 3. ในแกลเลอรี ให้คลิกเค้าโครงของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการ

  แกลเลอรีจะมีเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่เหมาะสำหรับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เมื่อต้องการดูชุดเค้าโครงทั้งหมด ให้คลิก กราฟิก SmartArt เพิ่มเติม

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณต้องการทั้งภาพนิ่งพร้อมกับข้อความและภาพนิ่งอีกภาพพร้อมกับกราฟิก SmartArt ที่สร้างจากข้อความเดียวกัน ให้สร้างสำเนาของภาพนิ่งก่อนที่คุณจะแปลงภาพนิ่งนั้นเป็นกราฟิก SmartArt

 • เมื่อต้องการแปลงกราฟิก SmartArt ของคุณกลับไปเป็นข้อความ ให้คลิกขวาที่กราฟิก แล้วเลือก แปลงเป็นข้อความ

 • คุณสามารถแปลงภาพนิ่งของคุณเป็นกราฟิก SmartArt ได้ด้วยการคลิกขวาที่ตัวยึดซึ่งมีข้อความบนภาพนิ่งที่คุณต้องการจะแปลง แล้วคลิก แปลงเป็น SmartArt

 • คุณจะเสียการกำหนดเองของข้อความบางอย่่าง เช่น การเปลี่ยนสีข้อความ หรือขนาดแบบอักษรที่คุณทำกับข้อความบนภาพนิ่งเมื่อคุณแปลงข้อความนั้นเป็นกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

คุณสามารถเปลี่ยนสีที่ใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ การผสมสีต่างๆ ทั้งหมดได้รับมาจากสีของธีมของงานนำเสนอของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  การเปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ของคุณ

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกกราฟิกนั้นและเปิดแท็บ ออกแบบ

 3. คลิกการแปลงสีที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

นำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

ลักษณะ SmartArt เป็นการรวมลักษณะพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอย่างมืออาชีพ เช่น ลักษณะเส้น การยกนูน หรือสามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิกลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดู สไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกกราฟิกนั้นและเปิดแท็บ ออกแบบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×